آموزشی

ویژگی های کارکنان و مشارکت آنان در تعریف نیازمندی های سیستم

ویژگی های کارکنان و مشارکت آنان در تعریف نیازمندی های سیستم و استقرار آن پس از بررسی ادبیات تحقیق مشخص شد که این فاکتور نیز یکی از عواملی است که در استقرار موفقیت آمیز سیستم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه عملکرد کارکنان

  2-14- تعریف عملکرد – عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند. –  عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: ارزشیابی عملکرد کارکنان پروژه – فروش پایان نامه

نکته اساسی در این فرآیند فقط به متقاعد کردن مدیران عالی ختم نمی شود بلکه واکنش مناسب آنها در جهت عملی کردن روش مدیریت پروژه در سازمان اقدام مهم بعدی است. کارکنان عملیاتی هنگام جابجایی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

فروش فایل پایان نامه : گونه شناسی انضباط کارکنان

    سبک مدیریت     سخت نرم اقدام خوب تنبیهی (شیر) برخورد در کمترین مراحل ممکن، برخورد شدید و قاعده مند اصلاحی (فیل) برخورد در مراحل گوناگون، حداقل برخورد و قاعده مند بد خودسرانه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: مراحل پیاده سازی نظام پنج اس:- نظام آراستگی و عملکرد کارکنان

ساماندهی و آغاز رسمی نهضت توسط مدیریت ارشد؛ پاک سازی عمومی؛ 4- آغاز فرآیند تشخیص و تفکیک ضروری از غیر ضروری؛ انجام وظایف روزانه تشخیص، ترتیب و تنظیف؛ ممیزی دوره ای پنج اس[1]. مهم ترین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

پایان نامه ارشد: بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان …

عنوان                                                                                              صفحه چکیده……………………………………………………………… 1 فصل اول: کلیات تحقیق………………………………. 2 1-1-مقدمه………………………………………………………. 3 1-2- بیان مسأله……………………………………………… 5 1-3-اهداف تحقیق…………………………………………… 7 1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………….. 8 1-5-کاربرد نتایج تحقیق…………………………………. 9 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………….. 11 2-1-پیشینه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان

یکی از تکنیک هایی که باعث ایجاد و خلق دانش در سازمان های امروزی است گفتگو و مباحثه در محیط کار می باشد. در عصر جدید، بحث مهم تر از کار است. مباحثه روشی است بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی

1- هدف مدیریت دانش، نه مدیریت کل دانش موجود در سازمان، بلکه مدیریت آن بخش از دانش که دارای بالاترین درجه اهمیت برای سازمان می باشد، است. این هدف از طریق بکارگیری دانش جمع آوری بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل