علمی

رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی

  الف) رفتارهای سنتی بازارگرایی : نسل اول بازارگرایی، سازمان هایی هستند که رفتار سنتی بازارگرایی دارند و به شناخت نیازهای اظهار شده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به ساخت کالا و ارائه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی

یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی موردتوجه قرار می گیرد گزارشگری سود است. اما  محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم کیفیت حسابرسی

مدیران شرکت هایی که مالکان متعدد دارند و از سهامداران عمده برخوردار نیستند، انگیزه­ی بیشتری برای مدیریت سود دارند. زیرا، هزینه­ی پردازش اطلاعات برای سهامداران جزء توجیه اقتصادی ندارد. درنتیجه، آنان مجبورند به اطلاعات سود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

پایان نامه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود …

این تعریف سرآغازی در تشخیص وجود، دامنه و موضوع حسابرسیه. حسابرسی بیشتر جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به حساب میاد و درنتیجه درخشش بااهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیش گفته داره.گسترش روزافزون جوامع، افزایش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
علمی

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر …

این تعریف جامع و بسیط دربرگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات و موارد متنوع می باشد. ما اغلب با واژه های حسابرسی مالی، حسابرسی سیستم های اطلاعاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1   1-1.       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2   1-2.       بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 3   1-3.       اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………. 4   1-4.       فرق تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی ……………………………………………………. 5   بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
علمی

پایان نامه : قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

بر اساس شواهدی که نشان می‏دهد فروش زیان مالیاتی مسبب اثر ژانویه است، ماشرووالا و ماشرووالا (2011) فرضیه پژوهش خود را بر این اساس قرار دادند که ژانویه نقش مهمی در قیمت گذاری شاخص کیفیت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

پایان نامه ارشد – قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل …

فرانسیس و همکاران[1] (2005) با بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که براساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یک عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است” (ص 296) و این بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل