بهترین ها

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی

مفاهیمی که با درماندگی آموخته شده معادل هستند عبارتند از : بی میلی برای انجام هر عملی به منظور کسب تقویت یا گزیز از تنبیه ، منفعل بودن به طور کلی ، گوشه گیری ، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
بهترین ها

پایان نامه ارشد: مؤلفه های اضطراب -تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی

آسیب شناسی روانی مرکزی و ترس از شکست آسیب شناسی مرکزی کمال گرایی به عنوان وجود ترس مرضی از شکست و تلاش سخت برای رسیدن به موفقیت در نظر گرفته شده است. در افراد کمال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و اضطراب …

1-1مقدمه. 2 2-1 بیان مسئله. 3 3-1 ضرورت و اهمیت پژوهش…. 4 4-1فرضیه های پژوهش…. 5 5-1 متغیر های پژوهش…. 5 6-1 هدف پژوهش…. 5 7- 1 سؤالات پژوهش…. 6 8-1 تعاریف مفهومی متغیرها 6 بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی

پژوهش هایی که با توجه به طرحواره یانگ انجام شده نشان داده است که پرسش نامه طرحواره یانگ که ابزار سنجش وجود و شدت طرحواره های ناسازگار اولیه است با مقیاس های ناراحتی روانشناختی، احساس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

اینکه فرد چطور با هشدار اضطراب انطباق حاصل می کند، به شدت آن و جریانی که آن را ایجاد می کند و شخصیت فردی که به هشدارها پاسخ می دهد بستگی دارد. تجربه بعضی اضطرابهای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

منافع اقتصادی کارآفرینی دانشگاهیآلکسی تایمیا ابرازگری هیجانپیامدهای تعهد سازمانیخلاقیت در شغلفرایند های خلاقیتتاثیرات قصه گویی مقتضیات مشارکتتعریف بهزیستیرویکردهای شایستگی آفرینندگیدیدگاه ها ی نابهنجاری اختلال شخصیت اسکیزوتایپیتصمیم گیری اخلاقیکمال گراییاحساس تعلق به مدرسه تکنیک اسکمپرتکنیکسیسیسیستکنولوژی های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
جدید

اضطراب اجتماعی با ترس افراطی از تحقیر[1] و خجالت[2] مشخص می شود(استین و استین[3]،2008).در پنجمین طبقه بندی اختلالات روانی(DSM5،2013،ترجمه سیدمحمدی)،ملاک های تشخیصی زیر برای اضطراب اجتماعی در نظر گرفته شده است: 1.ترس یا اضطراب محسوس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل