رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : برنامه ریزی و توسعه

عنوان : تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل