مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

چن گوه [۷۲](۲۰۰۵)سرمایه فکری منبع کلیدی خلق ارزش شده است؛ این مطلب بخصوص در علم راهبردی اقتصاد صحیح است مانند بانکداری،جائیکه ارزش افزوده موسسات، سازمانها و اشخاص مستقیما در ارتباط با دانش وسرمایه فکری آنهاست.این مقاله عملکرد سرمایه فکری بانک های تجاری مالزی را در طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ اندازه گرفته ، با بکار بردن ضرب کارایی که ضریب ارزش افزوده فکری (توسط پالیک توسعه یافته) نامیده می شود. داده های مورد نیاز برای محاسبه کارایی سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه بکار رفته از گزارشات سالانه بدست آمدند. این مقاله اولین مطالعه بر روی عمکرد سرمایه فکری بانک های مالزی است.این مقاله به بانکها این امکان را می دهد که مبنای خودشان را جهت الویت بندی و توسعه طرحهای استراتژیک ، براساس سطح کارایی تعیین کنند.همچنین یافته ها به ذینفعان و سرمایه گذاران در تشخیص پتانسیل ایجاد ارزش بانک ها و به سیاست گذاران جهت فرمول بندی و ایفای سیاستها برای تاسیس یک بخش بانکداری ارتجاعی کمک می کند. این مطالعه نشان داده که توانایی خلق ارزش بانک های داخلی و خارجی مالزی تا حد زیادی وابسته به کارایی سرمایه انسانی[۷۳] است. آن بدین معنی است که سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بازده نسبتا بالاتری را نسبت به سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و ساختاری دارد. این مقاله همچنین نشان می دهد که بانکهای خارجی ، بانک های کارامدتری بودند اما در شرایط خلق ارزش ، بانک های داخلی ارزش افزوده بیشتری را نسبت به بانک های خارجی خلق کرده اند. بانک Hong Leong با بالاترین ضریب فکری ، کارامدترین بانک داخلی بود. May Bank بزرگترین بانک از نظر دارایی، سود خالص و ROE ، سرمایه هایش را به کارامدی بانک Hong Leong بکار نبرد.این مطالعه برخی تفاوت ها را در طبقه بندی بر اساس مقیاس های حسابداری سنتی و کارامدی نشان داد.بانک های بزرگی مانند BCB, RHB بانکهای کارامدی نبودند این یافته ها در راستای مطالعات انجام شده توسط پالیک در “اتریش” می باشد. ترکیب فعالیتها در سال ۲۰۰۱ ، که به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی بانک ها، افزایش ساختاری زیادی در بخش بانکداری مالزی موجب شده است. تنها بانکهای Hong Leongو Eon ، May Bank بهبود کارایی داشتند.در حالی که سایر بانکها هنوز در کشاکش با منابع تکراری هستند این بانکها لازم است تا در جهت تجدید ساختار تلاش کنند به طوری که زوائد را حذف کرده و کارایی و توانایی خلق ارزش خود را بهبود بخشند.
پوتان و دیگران[۷۴](۲۰۰۷) هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری شرکتها و عملکرد مالی آنهاست . ذر این چارچوب از مدل پالیک استفاده شده است که یک تمرکز آسیایی و مروری بر داده های ۱۵۰ شرکت بیان شده در بورس سنگاپور است در این پژوهش سرمایه فکری با سه متغییر عملکرد مالی تست و بررسی می شود. داده های مورد بررسی در این پژوهش از صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت های فعال در بورس سنگاپور جمع آوری شده است و به سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ محدود شده است(پوتان و همکاران ،۲۰۰۷،ص ۸۲)[۷۵].
پالیک [۷۶](۲۰۰۰)از الگویی با عنوان “ضریب ارزش افزوده فکری” که از طریق آن عملکرد سرمایه فکری بانک‌های استرالیا در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ و بانک‌های کرواسی در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ را اندازه‌گیری نموده بود، استفاده کرده است. نتایج هر دو بررسی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای را در رتبه‌بندی موسسات مالی بر اساس معیارهای حسابداری سنتی با حسابداری مبتنی بر کارایی نشان می‌دهد. با استفاده از همین الگو، ماوریدیس عملکرد بانک‌های ژاپنی را در سال ۲۰۰۰ مطالعه کرد. مطالعات او نیز تفاوت قابل ملاحظه‌ای را میان عملکرد سرمایه فکری در میان گروه‌های مختلف بانک‌های ژاپنی نشان می‌دهد.
چن و همکاران [۷۷](۲۰۰۵) به بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تایوان طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار این شرکت‌ها بود. همچنین این تحقیق نشان داد که می‌توان از سرمایه فکری به عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده عملکرد مالی آتی استفاده نمود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه

هدف تحقیق و پژوهش در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد(ذهنی) در موقعیت های واقعی و زنده است. محقق با انجام این فعالیت منظم که بر بنیاد تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، بر آن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند. از این رو به فراخورحال این پژوهش ازبرخی تکنیکهای آماری مانند معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل داده‌های این تحقیق استفاده شده است.در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق،روش و ابزارهای جمع آوری داده ها اشاره شده و پایایی و روایی آنها بررسی می شود،سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفت است. در پایان نیز به روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد استفاده در تحقیق اشاره می شود.

۳-۲- روش تحقیق

یکی از مهم‌ترین مراحل پژوهش‌های علمی انتخاب روش پژوهش، متناسب با پژوهش است. منظور از انتخاب روش انجام پژوهش این است که مشخص کنیم، چه روش پژوهشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش پژوهش به عهده محقق است و او بایددر انتخاب روش صحیح پژوهش حساسیت لازم را به عمل آورد و روشی را برگزیند که دقیق‌تر از روش‌های دیگر قوانین و واقعیت را کشف کند (دلاور، ۱۳۸۱ ،۲۵).
در علوم مختلف از روش‌هایی مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود، تا شناخت موضوع‌تحت بررسی را ممکن گرداند. هشت روش پژوهش پیشنهادی برخی از صاحب‌نظران با توجه به شناسه‌های: ماهیت و گستردگی، موضوع پژوهش، چگونگی روش گزینش نمونه، کنترل متغیر‌های مورد مطالعه، روش جمع‌آوری داده‌ها و بهره‌وری از روش‌های آماری جهت بررسی داده‌ها و معیارهای اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع پژوهش عبارتنداز(نادری و نراقی،۱۳۸۷ ،۳۱).
بطور کلی روش تحقیق بر اساس دو مبنا تقسیم بندی و مورد بررسی قرار می گیرد. مبنای اول بر اساس هدف تحقیق می باشد و در مبنای دوم پژوهش ها بر اساس ماهیت و روش تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. تحقیق حاضر نیز بر اساس این دو مبنا مورد بررسی قرار گرفته است که ذیلا به آنها اشاره می کنیم. روش انجام این تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف این پژوهش‌ها،آزمون مفاهیم نظری در موقعیت‌ها و مسائل واقعی جهت بهبود فرآیند یا محصول است. از آنجا که محقق تلاش دارد طی این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه بپردازد بنابراین روش انجام تحقیق حاضر از نوع علّی می باشد.

۳-۳-روش گردآوری داده ها

گردآوری داده‌ها موردنیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روش‌های گردآوری داده‌ها را روش ‌پژوهش می‌نامند. مرحله گردآوری داده‌ها آغازفرآیندی است که طی آن محقق‌یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرائی به فشرده‌سازی آن‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد. بنابراین اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می‌گردد و مساله و مجهول مورد نظر به درستی معلوم نمی‌شود یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه می‌شود. برای جمع‌آوری داده‌ها چندین روش وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها ممکن است برای موضوع پژوهش و اوضاع و شرایط خاصی موثر باشند.
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش میدانی و با توزیع پرسشنامه در جامعه مورد بررسی استفاده گردیده است.

۳-۴ -ابزار گردآوری داده ها

ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده ی مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نماید. این ابزارها نقش ظرف هایی را بازی می کنند که مظروف متناسب با خود را می توانند جای دهند بنابراین باید به گونه ای طراحی و سازمان داده شوند که بتوانند مظروف مورد نظر را که همان اطلاعات مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیرهای مورد مطالعه است، به نحو مطلوب جمع آوری نمایند. (حافظ نیا ، ۱۳۸۴، ۱۴۴). داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات، عبارت است از مجموعه ای از پرسشهای هدف مدار، که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون،نظر،دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد )خاکی،۱۳۸۷، ۲۴ (.
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، دارای ۲۴ سوال در رابطه با بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانکهای ملت استان کرمانشاه میباشد. بر این اساسسوالات مربوط به متغیرهای عملکرد بانک و سرمایه فکری (با مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای) با استفاده از مقاله پیری و همکاران (۲۰۱۳) طراحی و تدوین شده است. در جدول ۱-۳ ترکیب سوالات مربوط به متغیر های تحقیق بیان گردیده است . معیار اندازه گیری سوالات پرسشنامه حاضر مقیاس پنجگانه طیف لیکرت می باشد که به هر یک از مقیاس ها به ترتیب وزنی معادل (۱ تا ۵) اختصاص داده شده است.

جدول ۳-۱-ترکیب سوالات بر اساس متغیر های تحقیق

متغیر تعداد سوال شماره سوالات
سرمایه انسانی ۵ ۱ الی ۵
سرمایه ساختاری ۵ ۶ الی ۱۰
سرمایه رابطه ای ۸ ۱۱ الی ۱۸