بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فرضیه‌های فرعی

  1. زیرساخت‌های لازم در فرآیند وصول مالیات، بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
  2. شفاف سازی مبادلات اقتصادی بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
  3. اطلاع رسانی صحیح و به موقع بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام تأثیر گذار است.
  4. مشارکت مسئولانه توزیع کنندگان کالا و خدمات بر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع تأثیر گذار است.

مدل مفهومی تحقیق
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
ارزش افزوده[۱]:
ارزش افزوده عبارت است از افزایشی که ارزش یک محصول در حین انجام یک مرحله تولیدی پیدا می‌کند. ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی تمامی افرادی است که به نوعی درواحد تجاری سهیم بوده‌اند (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶). مالیات بر ارزش افزوده[۲]:
در طبقه بندی مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است، این نوع مالیات، چند مرحله ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند (کمیجانی، ۱۳۸۴).
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‌باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‌گردد با توجه به نظام مالیاتی در ایران ضرورت اصلاح و تغییر ساختاری آن قطعی می‌باشد. یک گام مهم در این زمینه که باید همراه با دیگر اقدامات اصلاحی صورت گیرد برقراری مالیات‌های بر مصرف و هزینه می‌باشد که می‌تواند پایه مالیاتی را گسترده نموده و علاوه بر کسب درآمدهای بیشتر فشار مالیاتی بر بعضی از پایه‌های موجود را نیز کاهش دهد. مالیات‌های بر مصرف و هزینه می‌توانند به صورت مالیات بر فروش یا به شکل مالیات بر ارزش افزوده برقرار شوند (پژویان، ۱۳۸۰).
اثربخشی[۳]: میزان یا درجه‌ای است که سازمان‌ها به اهداف از پیش تعیین‌شده خود نائل می‌شوند. (دقت،۱۳۷۷)
مؤدی[۴]: فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فروش، صادرات یا واردات کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند و طبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌نماید مکلف به ثبت‌نام‌شده‌اند، مؤدی محسوب می‌شوند.
آموزش: مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ می‌شود یا انجام می‌گیرد و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به هدف‌های آموزشی است (هاشم‌پور بختیاری، ۱۳۸۵).
تعریف منطق فازی[۵]:
«فازی» در لغت به معانی زیر آمده است: نامعلوم، گنگ و نامفهوم، نا آشکار و. در علم نیز، ریاضیات فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی است که بر مفهوم درستی نسبی، دلالت می‌کند
منطق فازی گونه‌ای بسیار مهم از منطق است که توسط استاد ایرانی پروفسور دکتر لطفی زاده در سال ۱۹۶۵ مطرح شد و به طور جدی در مقابل منطق دودویی ارسطویی قرار گرفت. منطق فازی که در فرهنگ لغت شرایط عدم قطعیت و نامعلوم تعریف شده است، معتقد است ابهام در ماهیت علم است. پروفسور لطفی زاده این‌طور استدلال کرد که بشر به ورودی‌های اطلاعاتی دقیق نیازی ندارد بلکه قادر است تا کنترل تطبیقی میان اطلاعات موجود انجام دهد؛ بنابراین، این منطق در ابتدا به عنوان روشی برای پردازش اطلاعات معرفی شد و برخلاف منطق ارسطویی به جای پرداختن به صفر و یک، از صفر تا یک را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و بر مفهوم درستی نسبی، دلالت می‌کند. بدین صورت به اعمال و طرز فکر آدمیان بیشتر نزدیک می‌شود.
لطفی زاده نام فازی را روی این مجموعه‌های گنگ یا چند ارزشی قرارداد. مجموعه‌هایی که اجزایشان با درجات مختلف به آن‌ها تعلق دارند. نظیر افرادی که میزان رضایت خود را از مجموعه کار با درجات مختلف خیلی راضی، راضی، بی‌تفاوت و … بیان می‌کنند.
حال با این توصیفات اگر از ما پرسیده شود منطق فازی چیست شاید ساده‌ترین پاسخ بر اساس شنیده‌ها این باشد که یک نوع منطق است که روش‌های نتیجه‌گیری در مغز بشر را جایگزین می‌کند. (آذر و معماریان،۱۳۷۳)
فرآیند سلسله مراتبی[۶]:
یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه تکنیک AHP با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که توسط توماس الوساعتی دانشمند آمریکایی عراقی اصل در سال ۱۹۷۰ ابداع شد (آذر و رجب‌زاده، ۱۳۸۳) اساس این روش در تصمیم‌گیری در مقایسات زوجی نهفته است و با فراهم آوردن درخت سلسله مرتبی آغاز می‌شود درخت سلسله مراتبی درختی چند سطحی است که در سطح اول هدف و در سطوح بعدی معیارهای اصلی و معیارهای فرعی و در نهایت گزینه‌ها قرار دارند این تکنیک به طور گسترده جهت انتخاب تصمیم بهینه و هم چنین رتبه‌بندی عوامل به‌کاربرده می‌شود.
خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، از جمله مطالب بیان‌شده عبارت‌اند از: موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه‌ها.
ساختار گزارش تحقیق
این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
فصل اول: در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ضرورت، اهداف، سؤالات، فرضیه‌ها و متغیرهای تحقیق مد نظر قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.
فصل سوم: در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی شرکت بهره‌برداری، معرفی ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است.
فصل چهارم: در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنج‌گانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهادهایی بر اساس آن‌ها، محدودیت‌های تحقیق عنوان شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و تحولات اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی برخوردار نیستند، تخصیص بخش درخور توجهی از منابع کشور را جهت دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغال و و توزیع عادلانه درآمد طلب می‌کند. از این رو دولت‌ها، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به صورت مالیات به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد طرح‌های زیربنایی و دستیابی به هدف‌های فوق، دریافت می‌کنند که البته این سهم در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و مالیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد … البته این مهم نه از طریق اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه با افزایش مشارکت عمومی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی فراهم خواهد شد. نرخ‌های مالیاتی باید در چنان سطحی قرار گیرد که مازاد مطمئنی برای مؤدیان مالیاتی به منظور افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری باقی بماند.
دریافت درآمدی دولت در ایران، سهم درآمد مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت تولید و نرخ فروش نفت و همچنین سایر سیاست‌ها و عواملی از جمله برنامه‌های توسعه قرار دارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir