تحقیق – رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

در این فصل ابتدا، نتایج مربوط به پژوهش با توجه به فرضیه های ارائه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس تبیین‌های نظری ممکن ارائه می شود و در انتها محدودیت‌ها و پیشنهادات پژوهش ارائه می گردد.

۵-۱ بحث و نتیجه گیری

فرضیه اول : بین سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
نتایج نشان داد که بین سلامت روان و استرس شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد به عبارتی هر چه نمره فرد در مقیاس استرس شغلی بالاتر رود، نمره فرد به همان تناسب در مقیاس سلامت روان بالاتر می رود و چون طیف نمره گذاری سلامت روان بر عکس است، افزایش نمره فرد در مقیاس سلامت روان به معنای کاهش سلامت روان فرد است. این نتایج با یافته های های پژوهش حائزی (۱۳۹۱)، اکبری (۱۳۸۲) و صدرا ( ۱۳۸۹) همخوان است. در همین راستا باکر و کاری[۶۱](۲۰۱۰) مطرح نمودند که در واقع یکی از مهم‌ترین عواملی که سلامت روان افراد را به مخاطره میاندازد، استرس (فشار روانی) و به خصوص استرس شغلی است و به باور روان‌شناسان وقتی فردی با فشار روانی مواجه میشود از سه مرحله «هشدار»، «مقاومت» و «فروپاشی» عبور می کند و فردی که قادر به رویارویی مناسب با انواع عوامل استرس‌زا نیست، تا سرحد آشفتگی و فروپاشی در سلامتی جسمی و روانی ممکن است پیش رود و سلامت او تهدید می شود. ساربان(۱۳۹۲) دریافت که افرادی که سلامت روانی بالاتری دارند، در شرایط شغلی استرس زا میزان شدت کمتری از استرس را متحمل می شوند.
عوامل استرس زا و به خصوص استرس در محل کار شامل مواردی هستند که باعث ایجاد تغییرات جسمی و روانی ناشی از انواع فشارهای روانی در انسان می شوند. عوامل استرس‌زا ممکن است ناچیز و گذرا باشند، مانند: بیماری خفیف جسمی خود یا اعضای خانواده، دیر رسیدن به سرکار، خلف وعده توسط دیگران، عصبانیت یا درگیری جزئی با مدیر، همسایه، همسر و… ممکن است این مشکلات شدید یا حاد باشند، مانند : مشاهده‌ی مرگ یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک، مشاهده یک تصادف دلخراش، حوادث طبیعی مثل: سیل و زلزله، حوادث ناشی از جنگ مثل : بمباران. در واقع استرس های شغلی تاثیراتی بسیار بر سلامت روان و سلامت جسمی فرد به جا می گذارند، چون افراد بخش زیادی از زمان و زندگی خود را در محیط کار سپری می کنند و طبیعی است که اثرات استرس های شغلی سلامت روان فرد را تحت شعاع خود قرار می دهد(اکبری، ۱۳۸۲).
فرضیه دوم : : بین سلامت روان و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
نتایج نشان دادکه بین سلامت روان و فرسودگی شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش رابطه مثبت معنادار وجود دارد. به عبارتی هر چه فرسودگی شغلی بیشتر باشد، کارکنان آموزش و پرورش از میزان سلامت روان پایین تری برخوردارند. این نتایج با یافته های کروسز[۶۲] (۲۰۰۸) و یافته های زنجانی، فیض آبادی، باغبانی و زرکار (۱۳۹۰) همخوانی دارد.
در تبیین نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که آندرسون[۶۳] و رامو (۲۰۰۶) در پژوهشی در همین حیطه بیان نمودند که آنچه سلامت روان افراد را با خطر روبرو می سازد استرس و به خصوص استرس های شغلی است. همچنین محبی (۱۳۸۵) در بررسی خود بیان نمود که هرچه فرسودگی شغلی افراد بیشتر باشد، سلامت روان افراد کمتر خواهد بود و میزان استرس شغلی بالا تری را تجربه می کنند.
فرسودگی شغلی پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می‌کند و این فشار، پیوسته و چندین‌باره بوده و سرانجام به احساس فرسودگی تبدیل می‌گردد. شخصی که مسئولیت‌های هم‌ستیزنده و هم‌زمانی دارد، این احساس را خواهد داشت که به چند جهت کشیده می‌شود این امر به خستگی از کار و سرانجام فرسودگی شغلی خواهد انجامید. اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدنی ‌همچون سردرد، تهوع، کم‌خوابی، و تغییراتی در عادات غذایی است. فرسودگی عاطفی همچون افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود و همچنین ایجاد نگرش‌های منفی نسبت به خود، شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی پیامدهای بعدی کارزدگی هستند و سلامت روان فرد را تهدید می کند و کارکنان آموزش و پرورش به دلیل کار بیش از حد و نداشتن حقوق مناسب و استرس های مکرر در محیط کار بیشتر در معرض فرسودگی شغلی و متعاقب آن از دست دادن و تهدید سلامت روان قرار دارند(موسوی، ۱۳۸۸).
فرضیه سوم : بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.
نتایج نشان داد که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد. به عبارتی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هرچه استرس شغلی افرادبیشتر شود، فرسودگی شغلی آنها بیشتر می شود و برعکس. این نتایج با یافته های عرفانی(۱۳۸۵)، سلطانی (۱۳۸۹) همخوان است و نیز با یافته های نشاط دوست (۱۳۸۷) ناهمخوان است.
در همین راستا سلیمانی(۱۳۹۲) عنوان نمود که معلمان آموزش و پرورش با توجه به نوع شغل و محیط کاری خود، بدلیل ساعات کاری طولانی و سخت بودن آن و فشارهای خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در طول ساعات کاری خود استرس شغلی و افسردگی را تجربه می‌کنند و این استرس های شغلی به مرور زمان منجر به فرسودگی شغلی در آنها می شود. همچنین صادقیان (۱۳۸۷) مطرح نمود که استرس های وارد شده به معلمان آموزش و پرورش فراتر از افراد عادی است و دائما به دلیل استرسور های محیطی تحت شدت بالای استرس شغلی قرار می گیرند و این استرس های مداوم شغلی رفته رفته به فرسودگی شغلی منجر می شود و بنابراین بین استرس های شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد.
افرادی که به طور طولانی مدت در معرض استرسهای شدید هستند، امکان دارد مبتلا به فرسودگی کاری شوند این پدیده سندرمی است که شامل فرسودگی فیزیکی، عاطفی و روانی است و توام با احساس شدید پایین بودن پیشرفت شخصی در فرد است ،‌بدین معنی که افراد درگیر با این مساله احساس می‌کنند هیچگونه پیشرفت و ترقی در زندگی حرفه‌ای و شخصی خویش ندارند. در محیط‌های صنعتی و سازمانی عوامل و علل مختلفی را می‌توان برای بروز فرسودگی کاری معرفی کرد که عمده‌ترین آنها روشی است که سرپرستان و مدیران سازمان به عنوان سبک رهبری و کنترل افراد و سازمان برای خود اتخاذ می‌کنند. اگر چه برخی از افراد از لحاظ شخصیتی بیشتر مستعد ابتلا به این عارضه هستند با این حال، فرسودگی شغلی با اتخاذ شیوه‌ها و تدابیر خاصی قابل اصلاح و برگشت‌پذیر است و می‌توان تدابیری را جهت درمان آن به کار برد. بنابراین کارکنانی در سازمان ها و ادارات به خلاقیت می‌رسند که از نظر روانی احساس امنیت کنند در ضمن مدیران متخصص آنها را هدایت کنند در بیشتر اداره‌های دولتی این موضوع به فراموشی سپرده شده و نتیجه این که سیمای یک کارمند فردی خواب آلوده و پشت‌میزنشین ترسیم می‌شود که می‌خواهد ساعت کاری‌اش را پر کرده و حقوق آخر ماهش را دریافت کند و طبیعی است هر روز بیش از خلاقیت وی کشته می‌شود. بنابراین استرس های محیط کار وقتی بیش از حد و مداوم باشد، رفته رفته فرسودگی شغلی را در فرد ایجاد می کند(آریایی، ۱۳۹۰).
فصل سوم:
روش شناسی
پژوهش
فرضیه چهارم : استرس شغلی و فرسودگی شغلی پیشبینیکننده های سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه هستند.
نتایج نشان داد که استرس شغلی و فرسودگی شغلی پیشبینیکننده های سلامت روان دربین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه هستند. این نتایج با یافته های عارضی (۱۳۹۲) همخوان است.
در همین راستا و همپای یافته پژوهش به دست آمده رضایی( ۱۳۹۲) مطرح نمود که استرس های شغلی در کارکنان آموزش و پرورش تا حد بسیاری با سلامت روانی آنها ارتباط دارد و به خوبی بر اساس میزان استرس های وارد شده و میزان مقیاس استرس شغلی، سلامت روان کارکنان را پیش بینی نمود و همچنین فاضلی (۱۳۹۰) به این نتیجه دست یافت که فرسودگی شغلی پیش بینی کننده خوبی برای سلامت روان در افراد است و هرچه میزان فرسودگی شغلی بیشتر باشد، به طبع آن می توان درصد پایین تری از سلامت روان را تخمین زد .
در تبیین نتایج بدست آمده از رگرسیون به شیوه همزمان برای بررسی پیش بینی سلامت روان توسط متغیرهای فرسودگی شغلی و استرس شغلی میتوان گفت این متغیرها ، با اطمینان ۹۹ در صد توان پیش بینی سلامت روان رادارند یعنی فرسودگی شغلی واسترس شغلی همزمان با هم بر سلامت روان تاثیر دارند بدین صورت که اگر نمره فرد در مقیاس استرس شغلی و فرسودگی شغلی بطور همزمان بالارود نمره سلامت روان هم بالا خواهد رفت یعنی فرد از سلامت روان پایین تری برخوردار است و بر عکس ، یعنی اگرنمره فرد درمقیاس استرس شغلی و فرسودگی شغلی بطور همزمان پایین بیاید نمره سلامت روان هم پایین خواهد رفت یعنی فرد از سلامت روان بالاتری برخوردار است .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۵-۲-محدودیت ها

  1. این پژوهش روی کارکنان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه ، انجام شده و در تعمیم یافته ها به سایر گروههای اجتماع باید احتیاط شود.
  2. وجود متغیرهای کنترل نشده ای مانند استرس خارج از محیط کار کارکنان آموزش و پرورش بر میزان صحت نتایج به دست آمده تاثیر گذار است.

۵-۳-پیشنهادات

۵-۳-۱- پیشنهاد کاربردی

  1. با توجه به پیامدهای منفی استرس شغلی و مشکلات کاری کارکنان آموزش و پرورش به مسئولین پیشنهاد می شود که با انجام برنامه ریزی های خاص و توجه به مشکلات این قشر آسیب پذیر در جهت کاهش اثرات مخرب استرس و سایر مشکلاتی که کارکنان آموزش و پرورش با آنها درگیر هستند، برآیند.
  2. معرفی و اطلاع رسانی در مورد راهکارهای مناسب و توجه به محیط و راهکارهای آرامبخش تر کردن محیط و سایر راهکارهای مورد تایید متخصصان در رابطه با مشکلات کارکنان آموزش و پرورش .
  3. ایجاد کارگاههای روان درمانی کنترل استرس و راهکارهای کاهش دهنده استرس شغلی مانند بیوفیدبک و ورزش های مناسب جهت رو به رویی و کاهش اثرات مخرب تنش های شغلی .
  4. همکاری مستقیم متخصصان در زمینه آموزش و آگاه کردن کارکنان آموزش و پرورش در زمینه به کار گیری راهبردهای مقابله ای و سازوکار لازم مواجه با تنش های شغلی.

۵-۳-۲- پیشنهاد پژوهشی

پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به مقایسه و بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در کارکنان سایر اداره های دولتی پرداخته شود.

  1. پیشنهاد می شود در پژوهش هایی از این دست همراه با مقیاس های خود سنج ، مقیاس های غیر مستقیم هم به کار برده شود.
  2. انجام پژوهش در موقیعت های آزمایشی و نیمه آزمایشی و آموزش سلامت روان پیشنهاد می شود.