سئو پیشرفته yoast- قسمت ۷

سرفصلها را مشخص کنید .
بخش ۱۶)درمورد ساختار( و بخش ۱۷ )درمورد سبک( نکات عملی زیادی را به شما ارائه می دهد تا از آن در تصحیح کردن فرایند نوشتار خود استفاده کنید.
درخواست بازخورد
پس از بازخوانی و بازنویسی متن، باید به دنبال بازخورد باشید. در Yoast تمام پستهایی که مینویسیم ،قبل از نشر آنلاین آنها حداقل توسط دو نفر از همکاران خوانده میشوند. بازخورد این امکان را به ما میدهد تا چشم انداز حداقل یک نفر غیر از نویسنده را بفهمیم و همیشه به بهبود متن شما منجر میشود.
سعی کنید فرد یا افرادی را پیدا کنید تا متن شما را بخوانند. اینکه حداقل یک نفر از مخاطبانتان متن شما را بخوانند امری مفید است زیرا باعث میشود بفهمید که آیا پیام شما بصورت کامل انتقال پیدا کرده یا نه .
همچنین بازخورد از شخصی که مهارتهای نوشتاری دارد به بهبود متن شما کمک می کند.

بخش ۱۵اهداف متن

این بخش
در این بخش، بر اهداف متن شما تمرکز میکنیم. افراد زیادی فراموش میکنند تا هدف پستهای وبلاگی یا مقالات خود را فرمولبندی کنند .این مایه تأسف است، زیرا اگر هدف متن خود را بطور کامل تعریف نکنید ،بررسی اینکه موفق بودید یا نه امری غیر ممکن است .شما فقط بخاطر اینکه تنها چیزی نوشته باشید نمی-نویسید، بلکه به خاطر این مینویسید که میخواهید مخاطبانتان از چیزی که میدانید و میخواهید مطلع شوند.
سه هدف اصلی متن
ما سه هدف اصلی برای پستها یا مقالاتی که در وب سایت قرار میدهید را تشخیص دادیم. اول اینکه، هدف شما میتواند اطلاع رسانی به مردم باشد. متنهایی که حاوی اطلاعات مفید هستند باید واضح و شفاف، هدفمند و حرفهای باشند. دومین هدف میتواند متقاعد کردن مردم باشد. شما از مردم میخواهید که محصول شما را خریداری کنند یا به وب سایت شما برگردند. هدف نهایی متن شما میتواند سرگرمی باشد. میتوانید متنی را برای سرگرم کردن مخاطبانتان بنویسید، یا با خنداندن آنها یا با به حرکت درآوردن آنها. این سه هدف متقابلامتقابلاً انحصاری نیستند. یک متن میتواند بطور همزمان حاوی اطلاعات مفید و سرگرم کننده باشد .
اهداف کسب و کار بلند مدت و اهداف متن
در yoast.com ،پست های وبلاگی بزرگی را مینویسیم تا بوسیله آن مردم را درمورد SEO مطلع کنیم. بنابراین هدف اطلاعرسانی به مردم است. همچنین از مردم میخواهیم که از سایت ما بازدید کنند و به برند ما اعتماد کنند. در نهایت، هدف بلندمدت وبلاگهای اطلاعرسانی ما جلب اعتماد مردم برای خرید یکی از محصولات ما هست .
دانستن اهداف بلند مدت کسب و کار، امری مهم است. این اهداف تجاری در واقع باید تعیین کننده اهداف متنی باشند که در وب سایت قرار میدهید. اما برای ایجاد متنی فوق العاده، باید بر اهداف آن متن یا پست در وبلاگ تمرکز کنید. میخواهید مردم پس از خواندن متن شما چه کاری انجام دهند؟ اهداف محتوا، اهداف رابطه و اهداف لینک ها
درک این مطلب که شما با متن خود، نه تنها محتوای تحت اللفظی پیامتان را مخابره میکنید، بلکه لمری مهم است که چیزی فراتر از آن یعنی ایجاد رابطه را رقم بزنید. در حین نوشتن پستهای وبلاگ خود، مردم نه تنها اطلاعاتی را دریافت میکنند، بلکه احساس نویسنده یا آن وبسایت را هم دریافت میکنند. شاید بخواهید که مردم درمورد محصول یا برند شما احساس خاصی داشته باشند. در Yoast، سعی کردیم با سبکی مشتاقانه بنویسیم. اهداف ارتباطی ما این است که مردم احساس جوانی و یا اشتیاق ما برای به اشتراک گذاشتن دانش را درک کنند. مراوده اهداف ارتباطی شما با انتخاب سبک وبلاگ شما در ارتباط است. سطحی که در آن به دنبال تعامل با مخاطبان خود در پستهای وبلاگ خود هستید، میتواند اهداف ارتباطی شما باشد .در وبلاگتان مثال ها را با مخاطب بزنید و آنها را با برند خود درگیر کنید، این امر می تواند تاکتیک خوبی باشد.
درحالیکه برخی پستها یا مقالات تنها بر تهیه اطلاعات تمرکز دارند، دیگر پستها بر انتقال روابط مثبت یا تعاملات مثبت تمرکز دارند. آگاهی از اهداف محتوا و نیز اهداف روابطی که در ذهن دارید امری مهم است .
البته، اگر اهداف پست شما ایجاد لینکهایی از دیگران است، باید درمورد ویژگی پست خود نیز فکر کنید.پستهای قانع کننده، که در آن استدلال فروش نمایان شده است، مانند پستهایی که حاوی اطلاعات مفید هستند ،لینکهای زیادی دریافت نمیکنند. مردم بیشتر پستهای سرگرم کننده و حاوی اطلاعات مفید را به اشتراک میگذارند تا پستهای قانع کننده، زیرا این پستها خالی از انگیزههای نهان هستند.
نکاتی که باید در هنگام تمرکز بر یکی از سه هدف عمده متن از آن استفاده کنید
در پاراگرافهای زیر نکاتی را به شما ارائه میکنیم که میتوانید در زمان نوشتن پستهای حاوی اطلاعات مفید ،قانع کننده و یا سرگرم کننده از آنها استفاده کنید.
متنهای حاوی اطلاعات مفید
در متنهای حاوی اطلاعات مفید، شما چیزی را برای مخاطبان خود توضیح میدهید. بیشتر تمایل دارید که موضوع شما را متوجه شوند یا از اطلاعات شما استفاده کنند )عملی کردن تئوریها.( باید زمانی را صرف فرمول بندی سوالات کلیدی خود کنید. متنهای حاوی اطلاعات مفید معمولاً نیازمند برخی بررسیها هستند تا بدین ترتیب بتوان درمورد محتوای متن تصمیم گرفت.
سبک متنهای حاوی اطلاعات مفید باید واضح و حرفه ای باشد. شما باید بر خود پیام متمرکز شوید و نه بر روابط. تمرکز بر محتوا به متن شما ویژگی حرفه ای بودن و قابل اطمینان بودن را می دهد. سبک شما نباید دوستانه باشد. حتی می تواند تا حدودی رسمی باشد.
ساختار متنهای حاوی اطلاعات مفید باید واضح باشند. ساختار منطقی میتواند موضوعات مختلفی را در هر پاراگراف مورد خطاب قرار بدهد. در قسمت نتیجهگیری میتوانید اطلاعات کل متن خود را بطور خلاصه ذکر کنید.

متن های قانع کننده
متن قانع کننده متنی است که خواننده لزوماً تمایلی به خواندن آن ندارد. هدف متن شما قانع کردن مخاطبان برای انجام دادن کاری است که لزومالزوماً برای انجام آن برنامه ریزی نکردند)مانند خرید محصولات شما(. برای چنین دلیلی، شما متوجه میشوید که نوشتن متنی قانع کننده کار سختی است.
سبک متن قانع کننده باید بسیار بی پروا باشد. جملات و پاراگرافهای شما باید کوتاه باشد. شما میتوانید بر قانع کردن مخاطبان خود چه با احساسات و عواطف چه با منطق، تمرکز کنید.
اگر احساسات و عواطف را برای قانع کردن انتخاب میکنید، سعی کنید از کلمات مثبت استفاده کنید)مانند سرگرم کننده، آسان، با کیفیت(. پستهای خود را شخصی کنید و از چشمانداز مخاطب خود بنویسید. به عنوان مثال میتوانید مخاطب خود را به طور مستقیم با استفاده از کلمات “تو” یا “مال تو” مورد خطاب قرار دهید. حکایات یا داستانها نشان دهنده ارزش و بزرگی محصولات شما هستند اگر سعی دارید که با احساسات و عواطف مردم را قانع کنید.
اگر میخواهید به طور منطقی کسی را متقاعد کنید، باید زمانی را صرف نوشتن تمام دلایل منطقی خود کنید .مطمئن شوید که دلایل خود را به درستی استنباط کردید و از مثال استفاده کنید .سعی کنید تمرکز کرده و سبکی نسبتاً رسمی بر متقاعد سازی تمرکز کنید. همچنین می توانید از استراتژی ترکیبی منطق و احساس برای متقاعد کردن استفاده کنید.
ساختار متن متقاعد کننده باید انعکاس استدلال شما باشد. مطمئن شوید که از پاراگراف های مجزا برای استدلال خود استفاده کردید)بدون در نظر گرفتن اینکه استدلال شما منطقی یا احساسی است(. از سرفصلهای زیادی استفاده کنید و مطمئن شوید که از مهمترین استدلال ها در عنوان سرفصل خود استفاده کردید.

برای خواندن بیشتر
سیالدینی، روانشناس اجتماعی کتاب جالبی درمورد تاثیر بر مردم نوشت: تاثیر گذاشتن. وی درمورد ۶ اصلی نوشته که بر رفتار مردم تاثیر گذار است. اگرچه کتاب سیالدینی درمورد نوشتن متن نیست، اصول وی می تواند به یافتن راهی برای متقاعد کردن مردم برای خرید محصولتان کمک کند. شما قطعا می توانید از این ۶ اصل برای رسیدن به استدلالی خوب )احساسی یا منطقی( برای متقاعد کردن مخاطبانتان استفاده کنید.
اگر مایل به خواندن کتاب سیالدینی نیستید می توانید برخی از پست های تجارت الکترونیک را در
.بخوانید dimaht.com

متن های سرگرم کننده
هدف اصلی متن سرگرمکننده، سرگرم کردن مردم است. غالباً این متون طنزآمیز هستند. متون سرگرم کننده همچنین میتوانند محرک باشند. هدف اصلی اکثر رمان ها نیز سرگرمی است. جدول نمونه بسیار خوبی از متن سرگرم کننده است.
نوشتن متنی که صرفا جنبه سرگرمی دارد، فعالیتی نیست که اکثراً آن را بعهده بگیرند. بسیاری از متون دارای هر دو هدف سرگرم کننده و آموزنده یا متقاعد کننده هستند. وبلاگهای موجود در وبلاگ اصلی غالباً سرگرم کننده هستند)حداقل برای زنان(، اما معمولاً اهداف آموزنده یا متقاعد کننده را هم به دنبال دارند.
نوشتن به سبک سرگرم کننده قطعاقطعاً بسیار سخت است. برخی افراد تنها استعداد این را دارند که شوخ طبع باشند، با داستانهای خندهدار یا بازی با کلمات بامزه. شاید نباید هدف شما بلافاصله متن سرگرم کننده باشد ،بلکه سعی کنید تا در ابتدای کار در نوشتن متون آموزنده و متقاعد کننده مهارت پیدا کنید. استفاده از اغراق و استعاره میتواند اولین تلاش شما برای خلق متنی سرگرم کننده باشد .
متون سرگرم کننده معمولامعمولاً سبکی غیر رسمی دارند. این متون غالباغالباً خیلی شخصی هستند، و شامل کلماتی مانند “من” و “مال من” هستند.
ساختار یک متن سرگرم کننده بسیار متفاوت از دیگر ساختارهاست. ساختار باید نشان دهنده تمرکز و محتوای متن شما باشد، مانند چیزی که در بقیه متون وجود دارد.
YOASTنکته
نوشتن متنی سرگرم کننده مانند جدول ،غالباً نیازمند کمی لطیفهگویی یا داستانهای طنزآمیز در ابتدای متن است. سعی کنید به لطیفه یا داستان طنزآمیز مشابه در جمله آخر متن خود برگردید، ترجیحاً با کمی پیچ و تاب. به عنوان مثال ،”بک لینک بخریم؟ نخریم؟” در وبلاگ مترجم تا حدودی از همین ساختار پیروی می شود.

بخش ۱۶
نحوه اضافه کردن ساختار به مقاله

این بخش
در این بخش نکات عملی را مطرح می کنیم تا به شما در ایجاد ساختاری زیبا و شفاف در مقاله کمک کند. در بخش ۱۴ فرایند نوشتن را در سه مرحله توضیح دادیم. در پایان اولین مرحله، )مرحله آمادهسازی( ساختار متن برای اولین بار شکل میگیرد. اینکه قبل از نوشتن به ساختار متن خود فکر کنید میتواند واقعاً نتیجهبخش باشد. اما در دو مرحله دیگر فرایند نوشتن نیز، ساختار دوباره از اهمیت زیادی برخوردار است. ساختار، اسکلت متن شماست و به خواننده کمک میکند تا ایده اصلی متن را متوجه شود.
در این بخش، به شما کمک میکنیم در حین آمادهسازی پست خود ساختار متن را نیز ایجاد کنید، در حین نوشتن ساختار خود را حفظ کنید و ساختار را در متنی که نوشتید بهبود ببخشید .
ایجاد کردن ساختار
قبل از اینکه شروع به ایجاد ساختار کنید، باید فرمولاسیون شفافی از سوال کلیدی که مایلید در متن به آن پاسخ دهید داشته باشید. ما به شما پیشنهاد میکنیم که این پاسخ )پیام متن شما( را در اولین متن خود قرار دهید. به هر نحوی، شما باید پیام متن خود را در چند جمله ابتدایی بیان کنید. بیان مهمترین پیام در اولین پاراگراف، درک متن را برای خوانندگان شما آسانتر می کند. و این امر برای متون وب سایت مهم است.
در کنار داشتن فرمولاسیون شفاف از پیام اصلی متن، شما باید ایده شفافی در مورد اطلاعاتی که مایل به گنجاندن آنها در متن خود هستید داشته باشید )و اطلاعاتی که مایل به گنجاندن آنها نیستید.(

ایجاد ساختار متن با سه مرحله زیر قابل انجام است:
مرحله ۱: ایجاد یک لیست
اگر شما تمام اطلاعاتی که میخواهید در متن یا مقاله خود استفاده کنید را دارید، میتوانید با ساختارسازی شروع کرده و لیستی از تمام موضوعات بنویسید) یا عبارات پرسشی/ایجاد جملات کوتاه(. این لیست باید ترجیحاترجیحاً شامل تمام مواردی باشد که متن شما می تواند آن را پوشش دهد. به عنوان مثال می توانید از یک آشفتگی فکری ناگهانی برای ایجاد چنین لیستی استفاده کنید.
مرحله ۲: دستهبندی کردن همه موضوعات باهم
زمانیکه درمورد جمع بندی یک موضوع از مقاله می خواهید بحث کنید، شروع به دستهبندی موضوعات می کرده و درمورد موضوعات مشابه با هم بحث کنید.
مرحله ۳: مرتبسازی موضوعات
اگر کار دستهبندی شما انجام شده است، باید درمورد ترتیبی که مایل به ارائه موضوعات در مقاله خود هستید تصمیم گیری کنید. در بسیاری از موارد باید آنها را براساس موضوع مرتب کنید. به عنوان مثال، اگر میخواهید درمورد جنبههای مختلف یا زوایای مختلف یک موضوع خاص برای پاسخ به سوالات کلیدی استفاده کنید. در اینصورت باید در مورد همه جوانب در یک پاراگراف جدید صحبت کنید .
در کنار مرتبسازی بر اساس موضوع، میتوانید مرتبسازی زمانی را نیز انجام دهید یا درمورد موضوع خود به صورت آموزشی صحبت کنید. به ویژه زمانیکه سعی میکنید موارد پیچیده یا مورد آموزشی را توضیح دهید، که در آن توضیح موارد ساده در ابتدا و بعد از آن موارد دشوار را توضیح می دهید، می تواند ایده خوبی باشد .
احتمال دیگر معرفی و بحث درمورد مشکل و ارائه راه حل )یا چند راه حل( برای آن مشکل در ادامه هست.

نوع مرتبسازی
مرتب سازی بر اساس موضوع، جنبه، عنوان موضوعی
مرتب سازی از قدیم به جدید زمانی
مرتب سازی از آسان به سخت تعلیمی-آموزشی
معرفی مشکل در ابتدا-سپس ارائه راه حل مشکل-راهحل
شکل ۱۴-نوع مرتبسازی
بعد از مرتب کردن عناوینی که مایل به گنجاندن آنها در مقاله خود هستید، باید لیستی جدید تهیه کنید. این لیست در واقع نوعی خلاصه از مقالهای هست که مینویسید. میتوانید برای هر پاراگراف چند جمله کوتاه یا چند کلمه بنویسید. این لیست اسکلت مقاله شماست و باید آن را بخوبی در طول بقیه فرایند نوشتن به خاطر بسپارید.
حفظ ساختار
پس از ایجاد ساختار، مرحله بعدی از فرایند نوشتن را شروع کنید، مرحلهای که در آن نوشتن واقعی شروع می شود. از نکات زیر برای حفظ ساختار خود در حین نوشتن استفاده کنید:
نوشتن اولین پاراگراف
در اولین پاراگراف باید مشخص کنید که خوانندگان شما چه انتظاری می توانند از متن شما داشته باشند .خوانندگان وبسایت ها به راحتی گیج می شوند. آنها را در دست بگیرید. آخرین جملهی اولین پاراگراف بهتر است این باشد:” در این پست توضیح می دهم که…”

ایجاد پاراگراف ها
در ساختاری که ایجاد میکنید، باید عناوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *