سئو پیشرفته yoast- قسمت ۸

را با هم دستهبندی کنید.بعد از آن می توانید نوشتن پاراگرافها را شروع کنید. اما چه چیزی یک پاراگراف خوب می سازد؟ یک پاراگراف با سه چیز قابل تعریف است. این سه مورد را در حین نوشتن به یاد داشته باشید!
۱٫ هر پاراگراف باید یک واحد موضوعی ایجاد کند
۲٫ هر پاراگراف شامل یک جمله اصلی و پیچیدگی های این جمله اصلی است .
۳٫ هر پاراگراف باید قابل رویت باشد )با استفاده از فاصله گذاری.(
بسیاری از مردم در حین پاراگراف نویسی دچار اشتباه میشوند. نویسندگان در برخی قسمتهای متن، برای زیبایی فاصله هایی میگذارند، اما واقعاً به انسجام و ساختار متن فکر نمیکنند.ما هم پاراگرافهای زیادی میبینیم که شامل یک جمله هستند. در بسیاری از موارد، انسجام درون پاراگرافها و بین پاراگرافها واضح نیست .
اشتباهاتی از این نوع ساختار مقاله شما را بهم می ریزد.
پاراگرافها میتوانند کوتاه یا بلند باشند. طول پاراگراف را موضوعی که در مورد آن صحبت میکنید تعیین میکند. یک پاراگراف میتواند دو جمله یا ۱۵ جمله باشد. برای نوشتن برروی وب سایت ها، توصیه میکنیم از پاراگرافهای کوتاه استفاده کنید)کمتر از ۶ یا ۷ جمله.(
برای متون وب سایت، توصیه میکنیم پاراگرافهای خود را با مهمترین جمله شروع کنید. سپس به توضیح یا شاخ و برگ دادن آن جمله بپردازید. خواننده میتواند با خواندن اولین جمله از اولین پاراگراف شما مهمترین محتوای متن را بفهمد. شما میتوانید با خلاصه کردن جملات پاراگرافهای طولانی نتیجهگیری کنید و نکته مدنظر خود را شفاف کنید.

YOASTنکته
اگر میخواهید موضوعی را توضیح بدهید یا روی آن مانور بدهید که کلاکلاً با سوال کلیدی متن شما تطابق ندارد ،می توانید از پاورقی استفاده کنید. مثال زدن میتواند موضوع خوبی برای پاورقی باشد. پاورقی متنی است که در کنار متن مربوطه قرار میگیرد. )برای نمونه به خواندن بیشتر بخش ۱۵ مراجعه کنید.(

استفاده از کلمات علامت دار
به منظور راهنمایی خوانندگان خود، باید از کلمات علامتدار زیادی استفاده کنید. کلمات علامتدار جهت را به خوانندگان شما نشان میدهد. این کلمات به خوانندگان شما نشان میدهد که در حال خلاصهکردن هستید وقتی از این کلمات استفاده میکنید: و، همچنین مقایسه کردن )کمتر از، نسبتاً( نتیجه گیری)بنابراین، در نهایت، از این رو(
نمونه کلمات علامت دار نوع رابطه
و، اول از همه، همچنین، دیگری، بعلاوه، در نهایت، علاوه بر شمردن
زیرا، بنابراین، به دلیل، درحالیکه، از آنجاییکه، از این رو علت
همان، کمتر، نسبتا، درحالیکه، هنوز، درمقابل، اندازه، یا مقایسه/تقابل
در نتیجه، از این رو، نتیجتا، بنابراین، در نتیجه نتیجه گیری
چنین به نظر می رسد، شاید، احتمالاً، تقریبا علامت های غیر قطعی
بیشتر ازهمه، قابل توجه ترین، به ویژه مربوط تاکید
شکل ۱۵، نمونه کلمات علامتدار
استفاده از کلمات علامتدار مانند قراردادن “کلمات” میان جملات است. رابطه بین دو جمله با استفاده از کلمات علامتدار روشن می شود. اگر از این نوع کلمات بخوبی استفاده کنید خوانندگان شما بهتر محتوای متن را متوجه می شوند.
به خوانندگان خود کمک کنید تا متوجه ساختار شوند
فهمیدن ساختار مقالات طولانی کاری دشوار است. باید مطمئن شوید که خواننده گیج نشده است. میتوانید با قرار دادن جملاتی در مقاله خود خواننده را راهنمایی کنید. اگر برای توضیح نقطه نظر خود سه مثال دارید، آنرا دقیقا به خواننده خود بگویید:”مایلم سه مثال را برای شما توضیح بدم”. متعاقباً، با استفاده از کلمات علامت دار سه مثال خود را توضیح میدهید. اولین مثال، دومین مثال و آخرین مثال من. ساختاربندی متن به این شکل)به ویژه زمانی که محتوای شما تا حدودی سخت است( خواندن آنرا آسانتر میکند .
)Heading(سرفصلها
سرفصلها برای اهداف SEO مهم هستند.گوگل از سرفصلهای شما برای تعیین موضوع محتوا در وب سایت شما استفاده میکند. سرفصلهای شما باید برای بهینهسازی پستهای شما استفاده شوند)بخش ۱۸ را ببینید(.
با این حال، سرفصلها برای خوانندگان شما اهمیت زیادی دارند. سرفصلها به خوانندگان شما این امکان را می-دهد تا متن شما را سریعاً بررسی کنند و تصمیم بگیرند که مایل به خواندن آن هستند یا نه )یا اینکه کدام قسمت را بخوانند(. سرفصلها باید جذاب باشند و محتوای پاراگراف را پوشش دهند. )اطلاعات تکمیلی مترجم:
اهمیت به Tag H بسیار مهم است و باید خاطر نشان کنم که H1 در صفحه باید فقط یکی باشد و H2 تا H6 به هر میزان که لازم بود(
شما میتوانید از یک سرفصل در بالای هر پاراگراف یا تعدادی از پاراگرافهایی که دارای موضوعات مشابه هستند استفاده کنید. سرفصلها باید بازتاب ساختار متن شما باشند. به شما توصیه میکنیم در بالای هر پاراگراف بلند یک سرفصل قرار بدهید ) یا در بالای چند پاراگراف کوتاه که به لحاظ موضوعی یکسان هستند.(

بخش ۱۷
سبک

این بخش
برخی از افراد بصورت طبیعی و ذاتی نویسنده هستند. آنها قادرند در عرض چند دقیقه متنی جذاب، خندهدار و خواندنی را بنویسند. برخی دیگر هم از چنین مهارتی بینصیب هستند. در یک نوشته جذاب، توانایی نقش بسزایی دارد هرچند تمرین هم بی شک کمک کننده است! در این بخش به شما نکاتی درمورد اینکه چطور می-توانید سبک نوشتن خود را ارتقا دهید و متنی جذاب بنویسید، ارائه میکنیم.
زیاد بخوانید!
اگر میخواهید سبکی خوب را پیش ببرید، باید زیاد مطالعه کنید. خواندن)رمان، وبلاگ ها، مجلات( الهام بخش شما برای نوشتن مقاله خواهند بود. یاد میگیرید که چطور دیگران جملات خود را شکل میدهند و پاراگراف میسازند. نهایتاً، خواندن زیاد به شما این امکان را میدهد که به حسی عمیق درمورد خلق متنی خواندنی و خوب دست پیدا کنید.
ترکیب کنید!
برای اینکه متنی برای خواننده جذاب باشد، باید خیلی متنوع باشد. این بدان معناست که شما باید کمی ترکیبی کار کنید! پاراگراف ها و جملات طولانی را با جملات کوتاه جایگزین کرده و در صورتی که مایل به استفاده از کلمات متداول هستید سعی کنید از کلمات مترادف استفاده کنید. بعضیها از کلمات “و” یا “همچنین” زیاد استفاده میکنند. ترکیب کردن آنها با “نیز”، “بعلاوه” میتواند متن شما را جذابتر کند. ایجاد تنوع در متن در سه سطح مختلف قابل اجراست: پاراگرافها، جملات و کلمات.
پاراگرافها
پاراگرافهای بلند را با پاراگرافهای کوتاه ترکیب کنید، تا جاییکه ساختار متن شما امکان چنین تغییراتی را به شما میدهد. اگر میخواهید روی مثالی کار کنید، از پاورقی استفاده کنید.تنوع در پاراگرافها متن شما را خواندنیتر میکند.
جملات
تنوع در متن در سطح جملات هم قابل اجراست. به راحتی میتوانید در طول جملات یا ساختار جملات خود تنوع ایجاد کنید .
مثال:
جمله ای مانند: مهمترین عنوان این پست SEO است.به صورت زیر هم قابل نوشتن است: SEO مهمترین عنوان این پست است.
اگر توالی کلمات جملات خود را تغییر دهید، متن شما جذابتر خواهد شد.
مثال:
با ترکیب ساده توالی کلمات ،میتوانید پاراگراف را از این شکل: “SEO مهمترین عنوان این پست است .SEO استراتژی است که هدف آن رتبهبندی بالاتر در گوگل است .SEO خیلی سخت نیست .SEO برای هرکسی قابل یادگیری است.
به این شکل تغییر دهید: مهمترین عنوان این پست SEO است، که استراتژیی برای بالابردن رتبهبندی گوگل محسوب میشود و خیلی هم سخت نیست. تقریب اً همه میتوانند SEO را یاد بگیرند.”

کلمات
استفاده مکرر از یک کلمه میتواند جذابیت متن شما را برای خوانده شدن از بین ببرد. سعی کنید از مترادفها استفاده کنید.
YOASTنکته
شما احتمالاً مایل به استفاده از کلمات کلیدی هستید که میخواهید پستتان بر اساس آن رتبه بندی شود .
استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی یک تاکتیک SEO خوب است. با این حال این کار میتواند متن شما را خیلی غیرجذاب کند. از همه مهمتر، استفاده زیاد از کلمات کلیدی، میتواند منجر به بهینهسازی بیش از حد شود )و در نهایت جریمه از سوی گوگل(. اگر به دنبال مترادفهای خوب برای کلمات کلیدی خود هستید، باید کلمات کلیدی خود را در گوگل سرچ کنید .
برای مثال: اگر “بیمه ماشین” را در گوگل سرچ کنید و به نتایج نگاه کنید، میبینید که گوگل هم عبارت “بیمه وسایل نقلیه” را برجسته کرده.این بدان معناست که شما میتوانید از “بیمه وسایل نقلیه” به عنوان مترادف مناسب استفاده کنید .بخش ۱۸ را درمورد کلمه SEO برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

خیلی انتزاعی ننویسید!
اگر در حال نوشتن مقاله هستید، باید سعی کنید از عبارات واضح استفاده کنید. باید از کلماتی استفاده کنید که برای مردم معنادار هستند، کلماتی که مردم قادر به تجسم آنها هستند.
نوشتن درمورد کارکنان و کارمندان انتزاعی باقی میماند، درصورتیکه نوشتن درمورد منشی و نگهبان دارای معنای بیشتری است. بهینهسازی موتور جستجو مفهومی بسیار انتزاعی است، درحالیکه رتبه بندی بالا در گوگل فورافوراً مشخص میکند که درمورد چه چیزی صحبت میکنید. البته، شما نیازمند عبارات و کلمات انتزاعی در مقاله خود هستید، اما مطمئن شوید که این عبارات را با استفاده از عبارات واقعی توضیح میدهید. اضافه کردن مثال هم میتواند ترفند خوبی باشد.
سبکی رسمی یا غیر رسمی انتخاب کنید
بسیاری از متون وب سایتها خیلی رسمی نیستند. در Yoast.com سعی کردیم به شیوهای مشتاقانه بنویسیم .همه ما جوان هستیم، شرکت ما جوان است و دائماً در حال تغییر، و کاری را که انجام می-دهیم بسیار دوست داریم. فکر میکنیم سبک مشتاقانه مناسب خوانندگان ماست. ما مستقیماً خوانندگان خود را مخاطب قرار
میدهیم و غالباً درمورد نظرات و بازخورد آنها سوال میکنیم. رسمیت سبک شما )سطح آن( علاقه شخصی و علاقه خوانندگان شماست. در این موضوع هیچ درست و غلطی وجود ندارد.
استفاده از استعاره ها و عبارات
یک عکس بیشتر از هزاران کلمه حرف دارد. استفاده از استعاره میتواند روش خوبی برای چاشنیدار کردن متن شما باشد. استعاره پدیدهای را توصیف میکند که دارای معنای ادبی متفاوتی است. اگر میگوییم که کسی یخ زده درواقع به این معنا نیست که آن شخص از یخ درست شده. استفاده از استعاره یا عبارات متن شما را خاصتر و برای خوانده شدن با مزهتر میکند. از حد و مرز هم عبور نکنید: نوشتن یک پست وبلاگی با ۵۰ استعاره خیلی زیاد است.
اجتناب از مجهولات
استفاده از مجهولات)شکل ۱۶( باعث میشود از نوشته خود دور شوید. در جملات مجهول، اینکه چه کسی چه کاری انجام میدهد غیر شفاف باقی میماند. متونی که زیادی از مجهولات استفاده میکنند سخت و غیر جذاب هستند. در کل از استفاده از جملات مجهول اجتناب کنید )یا حداقل تا جایی که میتوانید.(

در برخی موارد، شما عمداً از جملات مجهول استفاده میکنید. به عنوان مثال برخی دانشمندان از نوشتن کلمه “من” یا “ما” امتناع میورزند و از جملات مجهول برای حل این موضوع استفاده میکنند. در بسیاری از موارد ،می-توانید جملات خود را بازنویسی کنید تا آنها را جذابتر و خاصتر جلوه بدهید.
تشخیص جملات مجهول برای بسیاری از نویسندگان کاری دشوار است. آنها از جملات مجهول بدون اینکه حتی خودشان هم متوجه شوند استفاده میکنند. تقریباً هر ویراستار متن )مانند کلمه( یک کتاب بررسی دستوری دارد که به او در تشخیص مجهولات کمک میکند. تنها باید بهترین جایگزین را انتخاب کنید!
جایگزینهای معلوم جملات مجهول
کارمندان امنیتی کیفها را بررسی کردند کیفها بررسی شدند
مدیر، شرکتکنندگان را از کمکهای مالی مطلع ساخت به شرکتکنندگان درمورد کمکهای مالی اطلاعرسانی شد
یکی از همکاران تمام پستهای ما را بررسی میکند تمام پستهای ما بررسی میشوند
من با استفاده از بسته آماری تمام دادهها را تجزیه و تحلیل کردم با استفاده از بسته-های آماری تمام دادهها تجزیه و تحلیل شد
شکل ۱۶-استفاده از جملات مجهول
درخواست بازخورد و/یا استفاده از یک ابزار
ما اخیراً ابزاری فوقالعاده برای کمک به نوشتن شما کشف کردیم. میتوانید بخشی از متن خود را در اپلیکیشن Hamingway-app )با نسخه رایگان( قرار بدهید و فوراً متن خود را تجزیه و تحلیل کنید. این اپلیکیشن در میان دیگر موارد به تجزیه و تحلیل این امر میپردازد که آیا جملات شما طولانی هستند یا دشوارند و اینکه آیا از جملات مجهول استفاده کردید یا خیر. )اطلاعات تکمیلی مترجم: این نرم افزار یا اپلیکیشن برای زبان فارسی کار ساز نمی باشد(
راه دیگری که میتوانید از خوب بودن متن خود اطمینان حاصل کنید این است که از همسایه، دوست یا همکارخود درخواست کنید تا متن شما را قبل از انتشار بخواند. اگر کسی به شما بازخوردی منصفانه بدهد، شما می-توانید پیشرفت بزرگی در نوشتن داشته باشید.

بخش ۱۸
نوشتن با استفاده از سئوی وردپرس توسط نرم افزار YOAST این بخش
د رحال حاضر شما وبلاگ یا مقالهای با بهترین محتوا تهیه کردید. حالا میخواهید مطمئن شوید که نوشته شما در موتور جستجو رنک میگیرد. در این بخش نهایی درمورد نوشتن محتوا، ما شما را از طریق ابزار تجزیه و تحلیل صفحه در سئوی وردپرس با نرم افزار YOAST راهنمایی میکنیم.
ابزار تجزیه و تحلیل صفحه
ابزار تجزیه و تحلیل صفحه سئوی وردپرس با نرم افزار YOAST بسیاری از جوانب متنی را که نوشتید اندازه-گیری می کند. به شما کمک میکند تا متن SEO شده کاربرپسندی بنویسید. ما مهمترین ویژگیهای ابزار تجزیه و تحلیل صفحه را برای شما توضیح میدهیم. در پاراگرافهای زیر، به توضیح جزییات بیشتر درمورد استفاده و تعبیر این ویژگیها میپردازیم .
۱٫ این پلاگین به شما کمک میکند تا یک meta description ایجاد کنید. این description باید متن کوتاهی باشد که شامل موضوع اصلی صفحه است. اگر meta description حاوی عبارت جستجویی باشد که مردم از آن استفاده میکنند، متن اصلی توسط گوگل در زیر URL در نتایج جستجو نشان داده میشود.( به صورت bold شده(
۲٫ این پلاگین متن نوشتاری شما را تجزیه و تحلیل میکند. به سهولت خواندن متن نمره میدهد، که شامل خوانایی متن شما میشود. نمره سهولت خواندن، به عنوان مثال، طول جمله شما را در نظر می-گیرد.
۳٫ این پلاگین بررسیهای متعددی دارد. مثلاً بررسی میکند که آیا از کلمات کلیدی خود در ۵ محل مهم استفاده کردید یا خیر: URL ،Title ،Heading صفحه، محتوای مقاله و meta description. همچنین
حضور لینکها و تصاویر در مقاله را بررسی میکند. تعداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *