سئو پیشرفته yoast- قسمت ۹

کلمات و چگالی استفاده از کلمات کلیدی در مقاله را محاسبه میکند. جدا از آن، این پلاگین همچنین بررسی میکند که آیا دیگر صفحات در وب سایت شما از کلمات کلیدی مشابه استفاده کرده اند یا خیر ،تا بدین ترتیب از رقابت شما با خودتان ممانعت کند.
اگر متنی را مینویسید که نسبتاً SEO شده است ) براساس جنبههای ذکر شده از قبل(، پلاگین این موضوع را با نشانههای سبز رنگ مشخص میکند. نوشتن صفحاتی که به آنها نشانههای سبز داده شده، در بهبود رتبهبندی صفحه شما در وب سایت کمک میکند.
دو هشدار قبل از شروع!
در حین بهینهسازی پست خود برای کلمات کلیدی خاص، باید دو چیز را در نظر داشته باشید. اولین چیز این است که در این مرحله )آخرین مرحله بهینهسازی( نباید تغییرات عمدهای در مقاله خود ایجاد کنید. باید تمام تلاش خود را برای نوشتن متنی جذاب، ساختارمند و خوانا بگذارید و فرایند بهینهسازی نباید به هیچ وجه عالی بودن متن شما را به خطر بیندازد .
دومین نکته این است که نباید استراتژی کلمات کلیدی خود را در این مرحله تغییر بدهید. اگر درمورد کلمات کلیدی خود به درستی تحقیق کردید و پست یا مقاله خود را با تمرکز بر این کلمات نوشتید، دیگر تمرکز خود را از روی این کلمات برندارید! وسوسه گرفتن نشانه سبز به صورت کامل ممکن است ساختار شما را برهم زند.
اکنون به توضیح فرایند بهینه سازی در ۷ مرحله ساده می پردازیم.

۱ متن خود را در بخش مدیریت وردپرس قرار دهید
شما مقاله یا پست وبلاگی خود را نوشتید. میتوانید متن خود را مستقیماً در بخش مدیریتی وردپرس بنویسید یا در هر ویراستار متن دیگری؛ و بعد در بخش مدیریتی وردپرس آن را کپی کنید. هرکاری که دوست دارید انجام بدهید! اگر کپی کردن متن را در بخش مدیریتی وردپرس انتخاب میکنید، گزینه کپی بدون ترتیب را انتخاب کنید و ترتیب آنرا مطابق بخش مدیریتی انجام دهید. مطمئن شوید که زیرHeading ها را به Heading2 تغییر دادید، زیر زیر Heading را به Heading3 و به همین ترتیب الی آخر. سپس عنوان پست خود را در قسمت Title قرار دهید.
YOASTنکته
وردپرس یک حالت نوشتاری نا مرتب دارد که شما را قادر میسازد تا در قسمت مدیریتی آن بدون گیج شدن به وسیله ی فهرست، نوار ابزار، دسته بندی و غیره بنویسید.

مرحله ۲: کلمات کلیدی خود را وارد کنید
به قسمت پایینی ابزار تجزیه و تحلیل صفحه در مدیریت وردپرس وارد شوید و کلمه کلیدی خود را در جای مناسب وارد کنید. همانطور که قبلاً توضیح دادیم،کلمه کلیدی شما کلمهای است که مایلید پست شما براساس آن رنک بگیرد. بطور ایده آل، این کلمه میتواند کلمه کلیدی باشد که از جستجوهای شما نشات گرفته و آنرا در کل فرآیند نوشتن در ذهن خود نگه داشتید.
شکل ۱۷٫ ابزار تجزیه و تحلیل صفحه، برگه عمومی
شما نباید پست یا مقاله ای را صرفاً بخاطر رنک گرفتن بنویسید، بلکه باید به این خاطر بنویسید که مایلید خبری را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید. در این مورد، نباید قبل از نوشتن بطور واضح بر کلمات کلیدی متمرکز شوید .بخش ۷ فصل ۲ میتواند در انتخاب کلمه کلیدی مناسب به شما کمک کند.

Meta description نوشتن۳
Meta description پست خود را وارد کنید. مطمئن شوید که از تعبیر دقیق کلمات کلیدی خود در Metadescription استفاده کرده و توصیف واضحی از آنچه در پست یا مقاله خود نوشتید ارائه کرده اید. Metadescription توسط گوگل در زیر URL نشان داده میشود ،اگر مردم کلمات کلیدی شما را جستجو کنند.

Meta description .18 شکل
اینکه کلمات کلیدی در Meta description گنجانده شوند امری مهم است. نه به این خاطر که رنک شما را ارتقا میدهد، بلکه به این دلیل که گوگل Meta description شما را نشان نمیدهد. گوگل سعی میکند Search Query را با توصیف شما تطابق بدهد، بنابراین اگر کسی کلمات کلیدی شما را جستجو کند و کلمات کلیدی در Meta description نباشند ،تنها بطور تصادفی تکه ای از محتوای صفحه شما که حاوی آن کلمه کلیدی هست نشان داده میشود .
Meta description نباید زیاد طولانی باشد، هرچند جریمه ای برای طولانی بودن آن وجود ندارد. چیزی که باید به منظور آن بهینهسازی انجام شود این است که قسمتهای منطقی آن باید دارای طول مناسب باشند و زمانیکه به دو نیم تقسیم میشوند، هنوز معنای و جذابیت خود را داشته باشد.

۴ تنظیم دقیق Heading ها
بصورت منتقدانه به Heading ،Title ها و Sub-Heading ها یا مقاله خود نگاه کنید. آیا اینها شامل کلمات کلیدی شما می شوند؟ آیا میتوانید آنها را طوری تغییر بدهید که شامل کلمات کلیدی شما شوند )بدون تغییر ساختار یا محتوای مقاله(؟ تمرکز خود را برروی کلمات کلیدی در تمام Heading ها نگذارید! خیلی زیاد است! استفاده از کلمات کلیدی در یک Heading یا در Title کافی است. میتوانید درمورد Heading ها بیشتر در پستهای Dimaht بخوانید.
مرحله ۵: تنظیم دقیق متن
باید کلمات کلیدی را چندین بار در متن قید کنید. مطمئن شوید که در اولین پاراگراف آن را قید کردید. در کل متن، باید آنرا مجدد قید کنید. به عنوان قانونی کلی: سعی کنید از عبارات جستجو در ۱ تا ۲ درصد از متن خود استفاده کنید. مطمئن شوید که مقاله شما حداقل ۳۰۰ کلمه دارد. در مقالات ۳۰۰ کلمه ای، باید عبارات جستجو را ۳ تا ۶ بار قید کنید. حداقل ۳۰۰ کلمه نه پایه علمی دارد، و نه تعداد کلمات کلیدی. بلکه ۳۰۰ کلمه حداقل کلمات برای مقالهای است که میخواهد قدرت نویسنده را نشان بدهد.
YOASTنکته
از اضافه کردن عکس یا مثال به متن متناسب با محتوای داستان خود مطمئن شوید. زمانیکه در مقاله خود از عکس استفاده میکنید، همیشه سعی کنید از alt tag که همچنان توصیف کننده متن است استفاده کنید )شامل کلمات کلیدی باشد.(

۶ بررسی دایره های پلاگین
کلیک برروی صفحه تجزیه و تحلیل به شما این امکان را میدهد تا ببینید کدام جنبه از فرایند بهینه سازی موتور جستجو موفق بوده است. دایرههای سبز نشان میدهند که کدام جنبهها خوب هستند، درحالیکه دایرههای نارنجی و قرمز نشان دهنده مکانی هستند که شما میتوانید استراتژی SEO را بهبود ببخشید. مجبور نیستید تا سبز شدن همه دایرهها بهینهسازی را ادامه دهید. در پستهای yoast.com، غالبا دایرههای نارنجی کمی داریم و برخی اوقات یک یا دو دایره قرمز باقی میمانند. مجموع دایرهها باید سبز باشند )یک دایره واحد در قسمت بالا پست شما(.زمانیکه اکثریت SEO پست شما پوشش داده میشود تمام دایرهها سبز میشوند.
شکل ۱۹٫ مجموع دایره ها

شکل ۲۰٫ دایره های سبز در صفحه تجزیه و تحلیل

مرحله ۷: پرکردن برگههای اجتماعی) social tab(
آخرین صفحه در سئوی وردپرس، صفحه اجتماعی است. اگر در این صفحه توصیف یا عنوانی را برای یک شبکه اجتماعی پر کنید، در metadata های صفحه نشان داده میشوند. این بدان معناست که این توصیف، عنوان یا عکس، در زمان به اشتراکگذاری در این صفحه اجتماعی نشان داده میشود.این توصیفات اساساً دارای ملزومات مشابهی مانند Meta description هستند )که به آنها بر میگردند(، اما غالباً میتوانند طولانیتر باشند. آنها می-توانند به مردم بگویند چه انتظاری داشته باشند: چرا باید روی آن کلیک کنند!

شکل ۲۱٫ ابزار تجزیه و تحلیل صفحه، برگه اجتماعی

خاتمه
به انتهای این کتاب رسیدید. در بخشهای قبلی، سعی کردیم درمورد موضوع نوشتن محتوا برای اینترنت صحبت کنیم. اگر آنرا خوانید، الان هرچه برای نوشتن یک پست وبلاگی یا صفحهای برای وب سایت خود لازم دارید را میدانید. بعلاوه ی آن، میدانید که چطور آن پست یا صفحه را در ساختار وب سایت خود ترکیب کنید و گوگل و بازدیدکنندگان خود را خیلی طبیعی به آن صفحه راهنمایی کنید. ما ایمان داریم که این استراتژی و به کار بستن آن به رنک گرفتن کلمات کلیدی مطلوب شما در گوگل کمک میکند و مطمئنیم که بازدیدکنندگان زیادی را برای شما به ارمغان می آورد .
اگر مایل به بهینهسازی بیشتر محتوای خود هستید، میتوانید به خطوط بهینهسازی قالب یا بهینهسازی سرعت فکر کنید. به ویژه برای این نوع از بهینهسازیها، تعدادی پلاگین توسعه دادیم که به فرض مثال به وب سایت شما نشانه گذاری schema.org اضافه کند.
برای همه شما در نوشتن پستها و بهینه سازی صفحات خود آرزوی موفقیت میکنیم .
در نوشتن این کتاب کمکهای بسیار و بازخوردهای زیادی از همکاران خود در خانواده Yoastداشتیم.
با آرزوی بهترینها
Joost & Markieke

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *