لیبل حرارتی 2023

لیبل حرارتی چنانچه google از شناسه هاي يکپارچه به کارگیری نمي کند، چه انتظاري دارا هستند که خلاء عظيم کوکي هاي فرد ثالث را مالامال کند؟ پيشنهادهاي متعددي از جعبه ايمني حريم خصوصي آن ها ارائه شده است، البته آن ها اخيراً بر روي FLoC (يادگيري فدرال همگروه ها) ساکن شده اند. اين سيستم شناسه هاي فردي را با سيستمي جايگزين مي نماید که اعضا را در ادامه تیم هاي عشق مشترک قرار مي دهد. اين گروه‌ها قابل هدف خواهند بود و داده‌ها در ادامه مرحله تیم گزارش مي‌شوند – نیکی در ادامه مرحله فردي.

 

تصور کنيد google در ادامه کيف پول‌هاي تمامی اشخاص نگاه مي‌کند تا فعاليت آن ها را بفهمد، آنگاه نمايه‌هاي شبیه را با نیز گروه‌بندي مي‌کند – در ادامه حالي که تصاوير تام داده‌ها را با فروشگاه‌هايي که فعاليت در ادامه آن انجام مي‌شود به اشتراک نمي‌گذارد.

 

گوگل داعیه مي نماید که FLoC 95% در ادامه تکرار تلاش بازدید شده با کمپين هاي هدفمند با به کارگیری از کوکي هاي فرد ثالث اثر گذار خواهد بود، البته تمامی متقاعد نشده اند. سوای ديدن دیتا هاي خاص، بسياري از عدم قطعيت ها باقي مي ماند.

 

آيا google مي گويد آنچه براي غاز عالی هست دقيقاً براي غاز عالی نيست؟ هنوز خيلي زود هست که بگوييم، البته آن ها کماکان به تمامی آن دیتا ها دسترسي خواهند داشت در ادامه حالي که براي بقيه ناشناس باقي مي ماند.

 

آن چه جایی شما را سوراخ کرد؟

در حالي که حیاتی هست که خط مش حل هاي جايگزيني بالقوه هدف قرار دادن کوکي ها را بررسي کنيد، در ادامه اين سطح نيازي به بررسي دقيق طرز تولید سوسيس نيست. اين خط مش حل ها در ادامه نهايت قبل از نابودي کوکي هاي فرد ثالث شناخته مي شوند. در ادامه هم اکنون حاضر، سه چيز وجود دارااست که مي توانيد براي فراهم شدن براي تغيير روي آن تمرکز کنيد:

 

يک رويکرد تبليغاتي يکپارچه در ادامه سراسر رسانه را براي حمايت از تلاش‌هاي تعامل چندین کاناله خویش نگهداری کنيد.

جمع آوري و پاکسازي دیتا هاي فرد اولیه را در ادامه پايگاه دیتا خویش افزايش دهيد.

ناشران گزینه اعتماد را شناسايي کرده و درگير کنيد تا مطمئن شويد که مي‌توانيد مخاطبان خویش را سوای اعتنا به جايگزين‌هاي کوکي هدف قرار دهيد.

با کمپين هاي بازاريابي يکپارچه اعتماد به مارک را ايجاد کنيد

بدون کوکي‌هاي فرد ثالث، رديابي خريداران فناوري داده ها مي‌تواند خسته‌کننده باشد، بنابراين پی بردن اينکه چه جایی درباره تصميم‌هاي خريد تحقيق مي‌کنند، حیاتی است. گسترش يک استراتژي بازاريابي يکپارچه شما را توانمند مي سازد تا با به کارگیری از کمپين هاي متقابل براي به حداکثر رساندن تأثير خویش بر مشتريان، تجربه اي اثبات با اسم تجاري خویش ايجاد کنيد.

 

همه ما‌درها اين ضرب المثل را مي دانيم؛ دو دست خوبتر از يکي است. خوب، همين دستور در ادامه گزینه کمپين هاي بازاريابي شما نيز درستی مي کند. چنانچه در ادامه هم اکنون اجراي يک کمپين چندین کانالي هستيد، مجال بيشتري براي تأثيرگذاري بر مخاطبان بزرگتر ايجاد مي کنيد. در ادامه عين حال، هدف شما يافتن مخاطب مطلوب است. به نفع شماست که کمپين هايي بسازيد که با مخاطبان شما طنين انداز شود و به طور يکپارچه از نقطه تماسي به نقطه تماس ديگر جريان پيدا نماید و مجال تعامل را افزايش دهد.

 

کمپين هاي يکپارچه نقاط را به نیز متصل مي کنند. از سنتي تا ديجيتال، تمامی اين رسانه‌ها به شکل هماهنگ براي ايجاد داده‌هاي فرد اولیه و ديد بيشتر بیرون از هدف‌گيري کوکي‌ها فعالیت مي‌کنند. اين به شما امداد مي نماید اعتماد ايجاد کنيد، در ادامه ذهن خویش باقي بمانيد و دوران تبديل سرنخ ها را تسريع کنيد.

 

يک پايگاه دیتا قوی بسازيد

داده هاي فرد اولیه نظیر طلا در ادامه دنياي سوای کوکي است. دیتا هاي شما يکي از با قیمت ترين دارايي هاي کمپانی شما است. بر شالوده دیتا هاي فرد اولي که در ادامه CRM خویش داريد، در ادامه اين عصر انتقال اثر گذار خواهد بود.

 

گرفتن دیتا هاي مربوطه از به عبارتی نخست به شما ادراک بهتري از رابطه ها مشتري و طرز تعامل آن ها با کمپانی شما در ادامه ارتفاع قيف مي دهد.

 

داده هاي فرد اولیه از بين رفتن کوکي هاي فرد ثالث را تحمل مي کند. به ارائه بينش‌هاي ارزشمندي براي بازاريابي و فروش ادامه مي‌دهد که مي‌تواند آن ها را به خريداران مطلوب فناوري داده ها و زماني که فراهم خريد میباشند متصل کند. همچنين کليد گشوده نمودن قفل دسترسي و مقياس هدفمند با هر خط مش حل شناسه يکپارچه اي هست که گیرایی را به دست مي آورد. چنانچه داده‌هاي فرد اولیه قيمت پذيرش هدف است، به داده‌هايي نياز داريد که شما را وارد اتاق VIP کند.

 

روابط خویش را با يک شريک قابل اعتماد گسترش دهيد

با تيک تاک ساعت، دوران آن فرا رسيده هست که ناشري را پيدا کنيد که بتواند به بهترين صورت به مخاطبان شما دسترسي پيدا نماید و درگير آن باشد. البته چطور گزینه مطلوب را پيدا کنيد؟ همراستايي خلاقيت خویش با محتواي قابل اعتماد تأثير مارک با کيفيت را در ادامه محيط هاي بسيار متناوب ايجاد مي نماید تا مطمئن شويد که خريداران مطلوب فناوري داده ها شما را پيدا مي کنند. ايجاد يک مشارکت قوي با يک نشر دهنده فناوري، خط مش را براي هدف‌گيري دقيق و سيگنال‌هاي هدف ملموس گشوده مي‌کند. اين دستور دسترسي مؤثري به مخاطبان هدف شما ايجاد مي نماید و به تأثيرگذاري بيشتر بر خريداران امداد مي کند. نشر دهنده فناوري مطلوب پس از حذف تدريجي کوکي‌هاي فرد ثالث، قفل دسترسي به داده‌هاي فرد اولیه خویش را براي پشتيباني تام از نيازهاي تبليغات نمايشي شما گشوده مي‌کند.

 

پايان کوکي ها به معناي پايان بخش هاي مخاطب هدف نيست. اين صرفا به اين معني هست که بازاريابان بايد به دنبال خط مش حل هاي جايگزين براي دستيابي به هدف ها بازاريابي باشند. از آنجايي که صنعت به آراسته نمودن اين مسئله ادامه مي‌دهد، حالا دوران آن هست که اقداماتي را براي گنجاندن تبليغات يکپارچه در ادامه کانال‌هاي رسانه‌اي، بهبود کيفيت داده‌هاي موجود در ادامه CRM خویش و ايجاد رابطه ها با ناشران گزینه اعتماد انجام دهيد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.