مقالات سئو جلد اول- قسمت ۲

تیم های سیشرفته ی سئو سشتیبانی می شوند.
۵- آیا شما در ابتدای لیس جستجوی کلید واژه ی مورد نظر خود قرار دارید یا در انتهای آن؟ اگر در ابتدای لیس
هستید، به شما تبریک می گوییم! اما تصور نکنید که سئو به اتمام رسیده اس . شما باید به طور مداوم بهینه سازی
درون و برون صفحه ای و تجربه ی کاربری(UX) را سیشرفته تر کنید. در اینجا، سل فرم به علاوه ی یک تیم کار بلد
که در منزل کار می کنند، ترکیبی فوق العاده اس .
۶- تجار شما چادر اهل رقاب اس ؟ اگر تاکنون مادار زیادی کار سئو انجام داده اید، و به سوال قبلی ساسخ مثب
نداده اید، احتماات یک تجار رقابتی دارید. برتری داشتن در زمینه ی جستجو اغلب بیشتر از بررسی چک لیس های
سئو احتیاج دارد. تجار های بسیار رقابتی به تلاش وسیع همکاران آژانس احتیاج دارند.
۷- آیا دامین شما جدید اس ؟ آیا کم تر از دو سال صاحب یک دامین بوده اید یا آن را اداره کرده اید؟ وب سای های
جدید به خاطر اقتدار لینکشان(authority) در چشم موتور های جستجو محدود هستند. این اقتدار در طول یک شب به
وجود نمی آید و به تاکتیک های متنوع درون و برون صفحه ای احتیاج دارد. بسته به اندازه ی وب سای ، استفاده از “آژانس” یا “آژانس به علاوه ی سل فرم” بهترین گزینه اس .
۸- آیا وب سای شما به وسیله ی موتور های جستجو سنالتی شده اس ؟ حل مشکلا سنالتی در جستجو نیازمند استراتژی
های تخصصی سئو از سوی آژانس ها برای بر طرف شدن مشکلا و اطمینان از عدم تکرار آن ها اس .
۹- آیا تجار سئو برای سهام داران داخلی باید طبق یک روند دائمی باشد؟ اغلب سهام داران داخلی به طور طبیعی
نصیح ها و سیشنهادا کارمندان آژانس را می سذیرند، حتی اگر نظراتی متفاو از نظرا مدیران داخلی مارک ها
داشته باشند.
۱۱- سطح دانش سئو برای سازمان شما و با سهام داران داخلی چادر اس ؟ کم، متوسط، یا زیاد؟ دانش کم یا متوسط
به بهترین شکل توسط یک آژانس که می تواند ارزش و اهمی اجرای سیشنهادا راهبردی سئو را توایح دهد، حمای
می شود.
نویسنده و مترجم : زینب عاشوری

هفت دروغی که برخی از متخصصان سئو به شما می گویند
کسب رتبه سئو یکی از رویایی ترین اتفاقاتی اس که می تواند یک بیزنس آن را تجربه کند. رسیدن به این مواوع هم
هر کسی را وسوسه می کند. شما هم ممکن اس روزی به این نتیجه رسیده باشید که نیاز به تاوی سئوی سای خودتان
دارید و به سراغ متخصصان سئو رفته باشید. برخی از این متخصصین به خوبی شما را راهنمایی می کنند و نتایج
خوبی از آنها به دس می آورید و برخی تنها تاثیر بسیار کم و کوتاه مدتی برای سئوی شما می گذارند. اگر می خواهید
در راه کسب رتبه سئو قدم بگذارید و متخصص سئو برای سای خودتان جذب کنید و یا از آژانس ها و تیم هایی که این
کار را برای شما انجام می دهند استفاده کنید، مراقب هف دروغ باشید. اگر تیم، فرد و یا آژنسی یکی از این دروغ ها
را به شما گف ، به دنبال نیروی متخصص دیگری باشید، دروغ گو ها به کارتان نمی آیند.
۰- من الگوریتم های گوگل را می دانم!
هیچ فردی خارج از شرک گوگل از الگوریتم های گوگل با خبر نیس . فاکتور های سئو صدها فاکتور مختلف می باشد
و هیچ کسی خارج از گوگل نمی تواند از آنها به صور کامل با خبر شود.
گوگل برخی از این فاکتور ها را اعلام می کند، اما برای رسیدن به دیگر فاکتورها می توانید با تجربه و تحایق به دنبال
انها باشید. اما این فاکتور ها همیشه در حال به روز رسانی هستند و هیچ گاه ثاب نخواهند بود تا به آسانی تمام آنها را
بررسی کنید و به نتایج قطعی برسید.
علاوه بر این، بیاری از فاکتور هایی که گوگل اعلام می کند از آنها استفاده می کند، بعدها اعلام می شود، که این فاکتور
ها ماه ها سیش از اعلام مورد استفاده بوده اند.
به طور خلاصه این دروغی اس که می تواند بسیاری از افراد را به دام اندازد.
۷- من قادر به بهبود رتبه سایت در هر شاخه و صنعتی که باشد هستم!
یکی از مهمترین جنبه های استراتژی موفق سئو شناخ رفتار، نیاز ها و افکار خریداران اس . و این مواوع بین هر
شاخه و صنعتی با صنایع و شاخه های دیگری کاری متفاو اس . این ادعا یعنی آن فرد، تیم و یا آژانس می گوید
تمامی صنایع و بازارها را می شناسد. شما باور می کنید چنین چیزی ممکن باشد؟ بخشی از تکنیک ها عمومی اس
اما تنها بخشی از تکنیک های سئو، باقی آن دروغی اس که آنها به شما می گویند.
۳- شما تنها به سئو نیاز دارید!
سئو یکی از کانال های اصلی فروش اس که شما باید از آن بیشترین بهره را ببرید، اما تنها کانال فروش نیس !
یک تجار موفق از مجموعی از شیوه ها برای فروش استفاده می کند، مانند تبلیغا ، بازاریابی محتوایی، بازاریابی
شبکه های اجتماعی و … . این تاکتیک ها همدیگر را تکمیل می کنند و هیچ کدام به تنهایی برای شما کفای نخواهند
کرد. سس گول این دروغ را نخورید.
۴- هر چه لینک بیشتر، بهتر!
با این که گوگل سای هایی که از لینک های زیاد و غیر طبیعی استفاده می کنند را سنالتی می کند، بک لینک هنوز یکی
از مهم ترین فاکتور ها اس .
امروزه گوگل از نزدیک رصد می کند چه لینک هایی به سای شما شده اس . استفاده از بک لینکی برای شما مفید
اس که کیفی باات و اوتوریته بااتیی داشته باشند. لینک های غیر طبیعی به سئو شما اربه خواهند زد. سس مراقب
این دروغ نیز باشید.
۵- محتوای کپی شده به سئوی شما ضربه نخواهد زد!
گوگل به دنبال سای هایی می گردد که محتوای کسی شده استفاده می کنند تا در نتایج جستجو خلل وارد کنند و رتبه
بااتتری کسب کنند و آنها را سنالتی می کند. اگرچه این مواوع در برخی موارد می تواند به سئوی شما اربه ای وارد
نکند اما فاط در برخی موارد و نه همیشه. با گوگل مهربان باشید و کاری نکنید از شما عصبانی شود و شما را سنالتی
کند .
مطمئین شوید متخصص سئوی شما سیشنهادا گوگل را به خوبی رعای می کند و آنها را سر سری نمی گیرد.
۶- من شما را به صفحه اول گوگل خواهم آورد!
هر متخصصی که به شما می گوید می تواند شما را در مد یک یا دو ماه و یا مدتی معین به صفحه اول جستجوی
گوگل بیاورد، شما را فریب می دهد. در حایا خود گوگل نیز این هشدار را به وبستر ها داده اس .
اگر می خواهید گوگل به شما رتبه دهد، حرف گوگل را گوش دهید نه آنهایی که خلاف حرف گوگل، حرف می زنند. ۲- تمام آنچه نیاز دارید، گوش کردن به پیشنهادات گوگل است!
این مواوع به واوح یک دروغ اس . گوگل ۹۷ درصد درآمد خود را از راه تبلیغا به دس می آورد. گوگل از
افراد می خواهد درAdWords هزینه بکنند. یک تجار آنلاین باید سیشنهادا گوگل را به طور کامل گوش دهد، اما
این تمام راه نیس ! اما یک متخصص سئوی خوب، بیش از این سیشنهادا را بررسی می کند و فاکتور های بیشتری
که بر روی سئوی سای تاثیر می گذارند را به دس می آورد.
در سایان باید بگویم، امیدوارم تک تک این موارد را سیش از به کارگیری یک متخصص سئو برای وب سای یا وبلاگ
خودتان بررسی کنید و درس انتخاب کنید.

نویسنده و مترجم: محمد علی عاشوری
پنج دلیل برای استفاده فوری از AMP در سایت و وبلاگ
در فکر ااافه کردن AMP به وب سای خودتان هستید؟ فکر کردن را کنار بگذارید و سریعا این کار را انجام دهید و
زمان را از دس ندهید. اگر به درستی AMP را نمی شناسید می توان به صور خلاصه گف ، AMPتکنولوژی متن
بازی اس که صفحا شما برای کاربرانی که سای شما را با موبایل می بینند به سرع باز می کند. این مواوع با
استفاده از یک کتابخانه جاوا اسکریس و چند کدHTML انجام می شود.
ما به شما سنج دلیل مهم برای استفاده سریع از این تکنولوژی را می گوییم:
AMP برای سئوی خوب موبایل الزامی است
تا کنون احتماات به خوبی می دانید که اگر به دنبال رتبه سئو خوب هستید، سای شما باید موبایل فرندلیMobile Friendly باشد. با استفاده از AMP صفحا سای و وبلاگ شما به سرع در دستگاه هایی مانند موبایل و تبل باز
می شوند. این مواوع هم باعث می شود بازدید کنندگان شما تجربه بهتری از بازدید وب سای شما داشته باشند و هم
باعث می شود گوگل در صفحا نتایج موتور جستجو (SERP) موبایل به سای و وبلاگ شما رتبه بهتری بدهد.
اما این مواوع تنها مربوط به رتبه ارگانیک با AMP نیس . سای شما می تواند در تمام صفحا نتایج موتور
جستجو (SERP) در بااتی نتایج قرار بگیرد. چطور؟ با استفاده از چرخ و فک گوگل که صفحا – AMP فاط و فاط
صفحا – AMP را در بااتترین بخش نتایج جستجو خود نشان می دهد.
اگر موبایل خودتان را بردارید و کلید واژه مورد نظرتان را در گوگل سرچ کنید، می بینید گوگل صفحا AMP را در
بااتی لیس قرار داده اس ، این همانجایی اس که اگر شما از AMP استفاده می کردید می توانس جایگاه وب سای
و یا وبلاگ شما باشد.
AMP بسیار سریع است، و نرخ پرش شما را کاهش می دهد
از نرخ سرش(Bounce Rate) باات متنفر نیستید؟ وقتی افراد وارد سای شما می شوند و سای شما قادر نبوده اس
آنها را راای کند و به سرع از صفحه شما خارج می شوند و به سای دیگری می روند، برای شما هم آزار دهنده
اس ؟
یکی از داتیل نرخ چرش باات زمان زیاد بارگذاری صفحه اس . این مواوع یکی از داتیلی اس که AMP را ارزشمند
می سازد . AMPدر یک چشم بر هم زدن صفحه را لود می کند و کاربران سای دلیل کمتری برای خروج از سای
شما دارند.
AMP می تواند به درآمد زایی وب سایت شما کمک کند
تا به حال به سایتی سر زده اید که به صور وحشتناکی سرع لود شدن آن سایین باشد؟ وای به حالتان اگر این وب
سای را با موبایل آنهم در جایی که سرع شما خیلی خوب نیس باز کنید. یک شب تا به صبح را باید برای باز شدن
صفحه سر کرد. بسیاری از این سای ها سر از تبلیغا هستند و همین تبلیغا زیاد زمان باز شدن این صفحا را
طواتنی تر می کنند. با اینکه این سای ها یکی از مهمترین منابع در آمدزاییشان همین تبلیغا اس ، در دراز مد سود
کمتری خواهند برد.
اگر صفحه سای دیر باز شود و بازدید کننده سریعا آنرا ببندد، دیگر کلیکی بر روی آن تبلیغا نمی خورد که بخواهد
سود آوری کند. این مواوع کمی در گذر زمان اهمی بیشتری سیدا می کند. سئو امری نیس که شما برای تنها امروز
به آن فکر کنید. سئو برنامه ریزی، استراتژی و زمان نیاز دارد. سس اگر حتی امروز رتبه سئوی شما خوب اس ، باید
این رتبه را برای آینده نیز حفظ کنید. سه سال گذشته را نگاه کنید، چادر استفاده از موبایل برای دیدن صفحا وب زیاد
شده اس ؟ همین روند در آینده ادامه خواهد داش . سس کاربران انبوهی که از موبایل استفاده می کنند می توانند به درآمد
زایی شما کمک کنند، از آنها استفاده کنید .
کاربرانی که کمی بیشتر حرفه ای هستند، برای حل این مشکل نرم افزار های بلوک کردن این تبلیغا را نصب می
کنند و دیگر این تبلیغا آنها را آزار نمی دهد، اما این مواوع مشکلی اس برای صاحبان سای ها و وبلاگ ها، چرا
که دیگر تبلیغا آنها دیده نمی شود.
چاره چیس ؟ از AMP استفاده کنید، چرا که برای درآمد زایی ساخته شده اس .
این جمله افرادی اس که سروژه AMP را راه اندازی کردند: هدف از AMP اطمینان از تاثیر گذاری تبلیغا درآمد
زا در صفحا موبایل اس با تمرکز بر مرکزی کاربر. هدف ایجاد سشتیبانی جامع از فرم های تبلیغا ، شبکه های
تبلیغاتی و تکنولوژی ها در صفحا AMP اس .
با استفاده از AMP دیگر کاربران چیزی از سای شما را بلاک نمی کنند و این خبر بسیار خوشی اس برای آنهایی
که قصد درآمد زایی از وبلاگ و یا وبسایتشان را دارند.
AMP به شما آنالیز بیشتری می دهد
در حال حاار هر کسی که در تجار الکترونیک فعالی دارد به خوبی از اهمی و جایگاه آنالیز با خبر اس . این
آمار و انالیز ها به شما دید خوبی از هر کمسین تبلیغاتی می دهد . AMPهم به شما آنالیز بیشتری می دهد.
با استفاده از AMP می توانید اطلاعا مهمی مانند تعداد بازدید کنندگان، بازدیدکنندگان جدید و قدیمی، کلیک ها، گفتگو
ها، بازدید از ویدئو ها و … به دس آورید.
حتی مواوع بهتر می شود وقتی AMP برای تاریبا تمام ابزارهای آنالیز، مانند گوگل آنالتیک ساخته شده اس .
گوگل عاشقAMP است، شما هم باید عاشق آن باشید!
اگر می خواهید بازدید از وب سای یا وبلاگتان را زیاد کنید، باید با گوگل مهربان باشید. گوگل عاشق
صفحا AMP اس و این مواوع را از هیچ کس مخفی نکرده اس .حتی اگر وارد کنسول گوگلتان شوید و از AMP
در سای خودتان استفاده نکرده باشید، گوگل به شما سیامی می دهد مبنی بر اینکه وب سای شما از AMP استفاده نمیکند
و می توانس با استفاده از این تکنولوژی نتایج بهتری به دس آورد.
به کلامی ساده، گوگل از شما می خواهد از AMP در سای و وبلاگتان استفاده کنید، چرا این کار را همین امروز انجام
ندهید؟
در سایان، باید گف اگر از سیستم های مدیری محتوای سر استفاده مانند دروسال، وردسرس، مگنتو، و … استفاده می
کنید، فعال سازی این قابلی بسیار ساده اس AMP . مواوعی اس که حتما باید آنرا برای تجار در اینترن به کار
ببرید، در غیر این صور به زودی شما بازار را به رقبای خودتان خواهید داد.

مترجم و نویسنده: محمد علی عاشوری

۷۱۰۲ روند سئو در سال
برای به روز بودن با تمام مکانیزم های دشوار سئو و فهمیدن این مکانیزم ها، قوانین و تغییرا زیادی وجود دارد که
گاهی حتی یک متخصص سئو نیز ممکن اس برخی از آنها را فراموش کند. باور کنیم یا نکنیم، زمان سئو ۲۱۱۷
رسیده اس که به معنی روند جدید در بهینه سازی برای موتور های جستجو می باشد. برای آنکه یک کسب و کار
بتواند در بااتی نتایج جستجو باقی بماند و یا شروع به رشد در نتایج جستجو کند، نیاز به آشنایی با این روند ها و تاکتیک
های می باشد.
همانطور که وارد سال جدید میلادی می شویم، باید نگذاریم از قوانین جدید سئو عاب بمانیم. امروز قصد دارم شما را
برای این تغییرا آماده کنم. سس آیا برای تغییر استراتژی سئو آماده هستید؟
۰- وسایل دستی مهمترین موضوع هستند!
شاید کمی این عنوان، مبهم و گیج کننده به نظر برسد، در توایح باید گف : آیا به نظرتان جالب نیس چیزی که بتواند
در جیب گذاشته شود، بتواند بزرگترین تاثیرا را در سئو بگذارد؟ این مواوع برای شما خوشایند باشد و یا نباشد ،
تلفن های همراه بزرگترین تاثیرا را بر سئو شما خواهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *