مقالات سئو جلد اول- قسمت ۳

د گذاش . اگر در گذشته وب سای شما، با موبایل سازگاری
نداش و چندان نگران آن نبودید، امروز باید بدانید که سازگاری سای شما برای موبایل و تلفن همراه حیاتی اس !
دلایل آنکه سایت باید حتما با تلفن های همراه سازگاری داشته باشد:
• کاربران تلفن های همراه، نیازمند اطلاعاتی هستد که به سرع در دسترس باشند.
• وجود میلیون ها کاربر.
• تعامل بهتر با برند.
• افزایش گفتگو در مورد سای .
• . (Bounce Rate)کاهش نرخ سرش
۷- اهمیت AMP
۲۱
در ادامه مبحث قبلی، باید همیشه بدانیم هماهنگی به معنای سرع نیس . اگرچه بسیاری از تلفن ها از تکنولوژی ۴G
وLTE استفاده می کنند، بسیاری از گوشی های تلفن همراه هنوز این قابلی ها را ندارند و سرع باز شدن و لود سای
شما را سایین می آورند که این مواوع می تواند در رتبه سئو سای شما تاثیر منفی بگذارد. خوشبختانه AMP )صفحا
شتاب داده شده موبایل( این مشکل را حل می کنند.AMP به شما اجازه می دهد تا محتوایی باHTML مخصوص برای
دستگاه های تلفن همراه تولید کرده و سس کنید. این مواوع زمان طواتنی برای لود شدن و باز شدن سای شما در
گوشی های تلفن همراه و تبل ها را حذف می کند.
دلایل استفاده فریم ورک ازAMP گوگل:
جاوا اسکریس وHTML در AMP به تنهایی قابل اجرا بوده و نیاز به نصب هی گونه سلاگینی برای تلفن همراه و تبل
نمی باشند.
سرع بیشتر در لود شدن صفحا .
دسترسی تاوی شده برای صفحا سای شما.
گوگل دنیای جستجو را تسخیر کرده اس و این راهی اس که گوگل از شما می خواهد بروید.
CDN )توزیع محتوا( در سرع باات و قابل دسترس بودن.
این فریم ورک برای تجربه کاربری بهتر طراحی شده اس .
۳- سرعت
قطعا بار ها شنیده اید صبر از سرهیزکاری اس ! به من اعتماد کنید، وقتی مواوع وب سای شما اس ، آن جمله را
عملی نکنید. هیچ کس دوس ندارد ۲۱ ثانیه بنشیند تا یک صفحه سای باز شود. همانطور که تکنولوژی رو به جلو
می رود، کاربر ها انتظار دارند سرع دسترسی به سای ها کوتاهتر شود. موتورهای جستجو این مواوع را در
زمان رتبه دهی به وب سای ها در نظر می گیرند و به سای هایی که سرع بیشتری دارند رتبه های بهتری می
دهند. ممکن اس بخواهید بدانید چه عواملی به سرع سای شما تاثیر گذار هستند. این مواوع در مورد انیمیشن ها ،
ویدئو ها و تبلیغا نیز صادق میباشد. یکی از بهترین راه ها استفاده از سرور های قدرتمند تر و سریع تر می باشند که منجر به عمل سریعتر سای شما می شوند. تصاویر، انیمیشن ها، ویدئو ها و تبلیغا را برای سای بهینه کنید و حجم
آنها را کم کنید. اجازه ندهید سرع بر سئو سای شما تاثیر گذار شود.
سرع نه تنها برای باز شدن سای در گوشی های تلفن همراه و تبل ها مهم اس ، بلکه در لپ تاپ ها و کامسیوترهای
رومیزی نیز تاثیر می گذارد .
برخی شیوه های افزایش سرعت سایت:
• کوتاه کردن زمان ساسخ سرور
• کم کردن حجم صفحا
• استفاده از کمسرسGZIP
• کمسرس فایل های جاوااسکریس وCSS
۴- محتوای با کیفیت به جای کلمات کلیدی
کلما کلیدی مد ها ستون فارا سئو بودند، و این مواوع برای مد طواتنی درس بود. کلما کلیدی با اینکه
هنوز هم اهمی خود را دارند اما متخصصین بازاریابی دیجیتال معتادند باید این همی را امروز بیشتر به تولید محتوا
بدهید. تولید محتوا باعث تکرار کلما کلیدی در سای و وبلاگ می شود. این مواوع باعث شد تا موتورهای جستجو
نیز به اهمی این مواوع سافشاری کنند و به محتوا بیشترین اهمی را بدهند. با ورود به سال ۲۱۱۷، کیفی محتوا
کلید موفای در بهینه سازی برای جستجو محسوب می شود. نوشتن برای افراد نه برای موتور های جستجو، شانس
اشتراک گذاری مطلب توسط کاربران را افزایش می دهد. هیچ کس تمایل به خواندن وب سای و وبلاگی که مصنوعی
و تکراری نوشته شده باشد را ندارد و افراد ترجیح می دهند مطالب غیر مصنوعی و طبیعی بخوانند نه تکرار کلما
سش به سش هم. در این مورد استفاده ازMicroformat ها می توانند بسیار موثر باشند. سس کیفی را به جای کمی
بگذارید.
چرا کیفیت محتوا برای سئو مهم است:
گوگل متن هایی که بیش از حد بهینه شده باشند را بلاک می کند.
خوانندنگان تمایل دارند اطلاعا به دس بیاورند نه تکرار کلما کلیدی.
گوگل به دنبال کیفی ، ارتباط مواوع و یکتا بودن مطالب اس .
۵- محل، محل، محل
سئو و بهینه سازی سای برای جستجو محلی اهمی بسیار زیادی برای موفای یک کسب و کار دارد. اگر بازدید کننده
وارد سای شما بشود و ببیند از دسترسی به خدما شما به عل دوری محروم اس ، این مواوع هیچ درآمدی برای
شما به بار نخواهد آورد. در عوض برای مخاطبین محلی، سیدا کردن تجارتی در دسترس و محلی بسیار مفید بوده و می
تواند تاثیرا بسیار زیادی بر روی فروش شما بگذارد. گوگل نیز برای این مواوع یک سرویس ویژه در نظر گرفته
اس به نامGoogle My Business. این سرویس در حال گسترش و استفاده روز افزون اس و شما می توانید به
سادگی اطاعا خودتان را برای مشتریان محلی به ثب برسانید.
۶- خلاقیت اهمیت دارد
با اینکه این مواوع بسیار کلیشه ای به نظر می رسد، اما واقعی دارد. به سای های اینترنتی سر بزنید، شاید هزاران
سای مشابه سای شما و خدما مشابه شما ارائه می دهند. چه کسی در این رقاب سیروز می شود؟ ساسخ ساده اس ،
کسی که با دیگران متفاو باشد. سس یا باید رقاب کنید و یا باید با هزاران سای دیگر در فروش شریک شوید و درآمد
کمی داشته باشید. احتماات شما هم مثل من به دنبال درآمد بیشتر هستید. سس خلاقی می تواند ناطه شروع شما برای
اینکار باشد. روی تجربه کاربریUX سای اهمی زیادی بگذارید اما این مواوع به معنای این نیس که سای شما
باید ظاهری مشابه سای های دیگر داشته باشد. می تواند ظاهر سای خودتان را برای بازدید کننده جذاب کنید و تفاو
خودتان را در اولین نظر نشان دهید. خدما سای نیز اهمی دارد، اینکه چه خدماتی و به چه صورتی به مشتریان و
بازدیدکنندگان می دهید را حتما در نظر داشته باشید و تلاش کنید، بازدیدکننده را گیج نکنید، راهش به محصول و خدما
را کوتاه تر کنید و نشان دهید به وق و زمان او اهمی می دهید، تا جایی که می توانید در این راه سیش بروید.
به جز این موارد خلاقی در محتوا و تصاویر نیز می تواند درر سئو ۲۱۱۷ برای شما بسیار مفید باشد. از تیترها
خلاقانه، محتوای خلاقانه و تصاویر خلاقانه استفاده کنید. محتوای خلاقانه باعث می شود بیننده وب سای آنرا به اشتراک
بگذارد. باعث افزایش کیفی شده و نرخ سرش را کم می کند و باعث بهبود SERP برای سای شما می شود.
۲- تبدیل نقد به نتایج مثبت
شاید این جمله را شما هم مثل من از زبان خیلی ها شنیده باشد: همه نااد شده اند! با سای هایی مانندYelp ، گوگل ریویو
وYellow Pages هر مرد، زن و کودکی به سلتفرمی برای ابراز نظراتش به دس آورده اس . بر خلاف کسانی که
می خواهند بر ناد چشم سوشی کنند، برای موفای من به شما می گویم حتی ناد و بازخورد منفی نیز می تواند بر روی
رتبه سئو سای شما تاثیر بگذارند. به جای ندیده گرفتن، به صدای ناد مشتریان خودتان گوش دهید و از آنها بیاموزید
چه خدماتی در سای ااافه کنید و یا نحوه ارائه ان خدما را تغییر دهید. رقبای شما زیاد هستند، اگر مشتریان شما
راای نداشته باشند، به سم یکی دیگر می روند. همچنین می توانید شبکه های اجتماعی را نیز بررسی کنید تا ببینید
افراد در آنجا چه چیزی در مورد شما و یا حتی رقبایتان می گویند و از این گفتگو ها یادبگیرید مشتریان چه می خواهند .
۸- معرفی جستجوی صوتی
با برنامه هایی مانندSiri وOK Google که سرویس دستور صوتی را برای کاربر فراهم کرده اند و گسترش آنها ،
جستجو سایه متنی دیگر تنها بخشی از جستجو می باشد. افراد دوس دارند به گوشی تلفن همراه خود خیره شوند و نیاز
خودشان را بگویند و به نتیجه مورد نظر برسند. این تکنولوژی ها صدا را به متن بدل می کنند و این مواوع تغییرا
در کلما جستجو به وجود می آورد. به عنوان مثال کلماتی مانند: چطور، چرا، چیس ، چگونه و … این روزها بیش
از گذشته سرچ می شوند. کاربر زمانی که با گوشی خود دستور می دهد به صور محاوره ای و معموات با سوال به
دنبال محتوای مورد نظر خود می گردد. این کلما و جملا به متن بدل شده و جستجو می شوند، سس آنهایی که در
محتوای تولید شده بتوانند این کلما و ساسخ ها را فراهم کنند در این دوران سیروز خواهند شد. سس برای شروع این
اسلیکیشن ها بر روی گوشی خود نصب کنید و مانند کاربران دیگر جستجو کنید، این مواوع به سیدا کردن کلما و
جملا بهتر برای جستجوی صوتی کمک می کند.
۹- اطلاعات را در دسترس بگذارید
وقتی کاربران کلمه ای را جستجو می کنند، انتظار دارند با باز شدن سای ، به سرع به جواب مورد نظر خودشان
برسند. یکی از مهمترین نکاتی که در این مورد نباید فراموش کنیدNAP )نام، آدرس و شماره تلفن( می باشد. در
دسترس بودن اطلاعا نرخ سرس سای شما را کاهش می دهد و نیز کاربران برای سیدا کردن اطلاعا مورد نظرشان
در سای شما گیج نمی شوند.
۰۰- شروع به پاسخگویی سوالات کنید
موتورهای جستجو در حایا باید ساسخ جستجو به سواات را به کاربر بدهند. در سال ۲۱۱۷ باید بدانید هر چه بتوانید
به سواات بیشتری ساسخ دهید، رتبه بهتر و بازدید بیشتری به دس خواهید اورد. زمانی که در محتوای خودتان کلمه
ای به کار می برید که ممکن اس کاربر با آن آشنا نباشد در سرانتز و یا با لینک برای تعریف آن کلمه به او یاری
برسانید تا مطلب شما را بفهمد و مخاطب واقعی محتوای شما باشد. همچنین در زمان خرید مشتری تمایل دارد اطلاعاتی
در مورد خدما یا محصول به دس بیاورد و سوااتتش را برای اطمینان بسرسد، با ساسخ گویی به سواات این مشتریان
بازدید از سای ، محصوات و خدما خودتان را افزایش دهید و سئوی سایتتان را تاوی نمایید.

نویسنده و مترجم: محمد علی عاشوری
چگونه از پست های انجمن های گفتگو برای تقویت سئو استفاده کنیم
فروم ها و انجمن های گفتگو یکی از سر بازدید ترین بازدید ها را در اینترن دارند. فروم کاربران و بازدیدکنندگان
سای را به گردانندگان و مدیران سای ها نزدیکتر می کنند. با یک فروم به سادگی می توانید بنا به درخواس
بازدیدکنندگان خودتان محتوا تولید کنید. فروم ها )انجمن های گفتگو( جامعه ای اس از افراد و متخصصینی که علایق
مشابه دارند و می خواهند اطلاعا و سوااتتشان را به اشتراک بگذارند و مشکلا یکدیگر را حل کنند.
استفاده از فروم ها )انجمن های گفتگو( حتی زمانی که برای سای شما نباشند نیز می توانند برای سئوی سای شما
موثر باشند. ساسخ دادن به سوال یکی از کاربران با محتوایی که شما تولید کرده اید و لینک سای شما تاثیرا بسیار
زیادی برای بازار کاری شما دارد. فردی که سواات دیگران را ساسخ می دهد و می تواند مشکلا دیگران را حل کند ،
همواره در نظر کاربران به عنوان یک فرد خبره در کار خود به چشم می آید. بازدید از سای شما به واسطه لینک
مطلب زیاد می شود و بدون صرف هیچ هزینه ای لینکی برای سای خودتان تهیه کرده اید؛ لینکی با کیفی و موثر در
سئو!
تشابهات پست در فروم )انجمن گفتگو( و ثبت آنلاین مقالات و محتوا
سس گذاری در فروم ها )انجمن های گفتگو( شباه های زیادی به ثب آنلاین مااات و محتوا دارد، اگر چه میان آن
ها تفاو هایی نیز وجود دارد. بگذارید با ذکر تشابها انجمن های گفتگو و ثب آنلاین محتوا شروع کنیم:
۱- هم ثب مااات و محتوای در دایرکتوری ها و هم سس گذاشتن در فروم شامل تولید محتوایی می شود که بازدید
کنندگان خود را دارد و در هر دو ترافیک به سم سای شما افزایش می یابد.
۲- در هر دو محتوای تولید شده نیازمند انتخاب کلما کلیدی ماسب و تهیه اطلاعا جانبی می باشد. مااات و محتوای
تولید شده باید از کلما کلیدی درستی تهیه شده باشد تا بتواند در نتایج جستجو سریعا کاربران را به آن مطلب و یا سس
راهنمایی کنند.
۳- در سس های انجمن های گفتگو مانند ثب انلاین محتوا نیاز اس از ثب محتوای بی ارزش خودداری کنید. در
فروم ها نیز با این مشکل روبرو خواهید شد که اگر محتوای شما نا مربوط باشد به سادگی مدیر آن انجمن گفتگو سس
شما را ساک خواهد کرد.
۴- مانند تولید محتوا، در سس گذاشتن در انجمن های گفتگو نیز باید توجه داشته باشید مخاطب شما چه افرادی هستند
و محتوا را برای آنها تولید کنید.
تفاوت فروم )انجمن گفتگو( و مقالات و محتوای سئو
ابعاد محتوا
منظور از ابعاد محتوا کوتاهی و بلندی مطلب می باشد. معموات سس های انجمن های گفتگو کوتاه تر از محتوای تولید
شده در سای شما هستند.
تعامل با بازدیدکنندگان
در انجمن های گفتگو تعامل با بازدیدکنندگان مطالب بسیار بیشتر اس . اگرچه در محتوایی که برای وب سای تهیه می
کنید با تکنیک هایی مانند امکان گذاشتن نظرا )کامن ( و یا راه های دیگر می توانید با مخاطبین خود تماس داشته
باشید، اما اساس انجمن گفتگو )فروم( بر روی تعامل اس و میزان این مواوع در آنجا بسیار بیشتر می باشد.
چگونگی پست گذاشتن در انجمن های گفتگو
ابتدا جستو کنید و انجمن گفتگویی که بیشترین نزدیکی با مواوع کاری شما دارد را سیدا کنید. سسس با عاوی در این
انجمن ها به عنوان یکی از کاربران آنها در بیایید. سروفایلی که برای این انجمن ها تهیه می کنید معموات به شما اجازه
ثب برخی موارد مانند آدرس وب سای ، عکس سروفایل، اماای زیر سس ها و شل را به شما می دهد. از تمامی این
فیلد ها استفاده کنید و آنها را با بهترین اطلاعا خودتان سر کنید. از شلوغ کاری سرهیز کنید و صفحا اصلی خودتان
را به کار ببرید، هیچ اشتباهی مانند شلوغ کردن زیاد باعث ندیده شدن اطلاعا شما نمی شود.
سستی که برای بهبود کسب و کار شما مفید باشد چندین راه برای تولید دارد. می توانید در انجمن جستجو کنید و سوااتتی
که تا کنون درباره آن مواوع سرسیده نشده اند و شما جواب آنها را می دانید بسرسید و ساسخ آنرا خودتان ارائه کنید .اگر سوالی در رابطه با کسب و کار برایتان سیش آمده و ساسخ آن سوال را نمی دانید، می توانید با سرسیدن آن سوال در
انجمن گفتگو در زمان خودتان صرفه جویی کرده و از تجربیا دیگران استفاده کنید. می توانید در انجمن جستجو کنید
و سوااتتی که ساسخ داده نشده و یا ساسخ انها نادرس و یا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *