مقالات سئو جلد اول

مجموعه مقالات سئو
جلد اول

تهیه شده توسط تیم طراحی و تبلیغات آگرین

www.agerin.ir
فهرست مقالات

۱٫ هفت راز حرفه ای مقاله نویسی سئو – نویسنده و مترجم زینب عاشوری
۲٫ آیا تبلیغات در تلگرام تاثیری بر سئوی سایت دارد؟ – نویسنده محمد علی عاشوری
۳٫ تخصص یا تکنولوژی: انتخاب راه حل مناسب برای سئو – نویسنده و مترجم زینب عاشوری
۴٫ هفت دروغی که برخی از متخصصان سئو به شما می گویند – نویسنده و مترجم محمد علی عاشوری
۵٫ پنج دلیل برای استفاده فوری از AMP در سایت و وبلاگ – نویسنده و مترجم محمد علی عاشوری
۶٫ روند سئو در سال ۷۱۰۲ – نویسنده و مترجم محمد علی عاشوری
۷٫ چگونه از پست های انجمن های گفتگو برای تقویت سئو استفاده کنیم – نویسنده محمد علی عاشوری
۸٫ هفت دلیل برای آنکه سئوی سایت و وبلاگتان را به متخصص سئو بسپارید – نویسنده و مترجم محمد علی
عاشوری
۹٫ هشت پلاگین که باید برای سئو ۷۱۰۲ وردپرس از آنها استفاده کنیم – نویسنده محمد علی عاشوری
۱۱٫ سئو ۷۱۰۲، گوگل: صفحات موبایل ابتدا ایندکس خواهند شد – نویسنده و مترجم محمد علی عاشوری

هفت راز حرفه ای مقاله نویسی سئو
وبلاگ های سئو بخش بسیار مهمی از فراهم آورندگان سریس آنلاین و مدیری فاای مجازی هستند. سس مااات
جدید به طور منظم یکی از آسان ترین راه ها برای معرفی برند شماس .
قطعا فاط نوشتن یک سری کلما بی معنی به افزایش بازدید سای شما کمک نخواد کرد. خدما سیشرفته ی مااله
نویسی سئو در صورتی که شما آن ها را بنویسید منجر به افزایش ترافیک سای شما می شود؛ اما تنها اگر آن ها را به
شکل درس بنویسید.
هفت راز حرفه ای مقاله نویسی سئو:
۱- جستجو بر اساس کلید واژه ها را فعال کنید. شما اگر قصد داشته باشید که مطلب جدیدی روی وبسای خود قرار
دهید، حتما می خواهید مطمئن شوید که گوگل متوجه این تلاش شما خواهد شد. به دنبال عبارا و کلید واژه هایی که
مردم اکثرا از آن ها استفاده می کنند باشید. تعداد دفعاتی را که از کلید واژه ها در مطالب خود استفاده می کنید را
سیگیری کنید واز ابزار های مناسب برای دنبال کردن رتبه ی سای خود در هر کدام از کلید واژه های مورد نظر
استفاده کنید.
۲- از کلیدواژه ها استفاده کنید. این که فاط در ۲ تا ۳ درصد از متن
خود از آن واژه ها استفاده کنید کافی نیس . شما باید کلید واژه ی
اصلی را در عنوان مااله یا وب سای خود و همچنین در اولین و
آخرین جمله ی مطلب ذکر کنید. با انجام این کار کلید واژه ها هم برای
خواننده و هم برای موتور جستجو برجسته تر می شوند. به خاطر
داشته باشید که افرادی که از موتور جستجو برای جستجوی یک کلید
واژه استفاده می کنند، می خواهند درباره ی آن اطلاعاتی به دس آورند، یا آن را بخرند، سس منطای اس آن چه را
که به دنبالش هستند برایشان فراهم کنید.
۳- درباره ی مطالبی بنویسید که مردم به آن ها اهمیت می دهند. هیچ کس به اندازه ی خود شما از کارتان اطلاع
ندارد. در این صور شما چه سیشنهاد های تخصصی و یا راه هایی برای به اشتراک گذاشتن دارید؟ در غیر این صور
شما می توانید حداقل از اخبار مربوط به تجار خود استفاده کنید. اگر شک کردید، به لیس کلید واژه های سئو ی خود نگاه کنید تا بفهمید که در کدام نوع از لیس ها، لینک مستایم یا غیر مستایم سس خود، می توانید آن واژه های را به
کار ببرید. حتی می توانید نام برخی از متخصصان را هم ذکر کنید ) زیرا آن ها هم ممکن اس مطالب شما را در کانال
های خود در فاای مجازی ذکر کنند(.
۴- به قدر کافی مطلب خود را طولانی کنید. مطمئنا ۱۱۱ کلمه
از مطلب جدید بهتر از این اس که هیچ مطلبی نداشته باشید .اما با این حال موتور های جستجو به منابعی با مطالب و مااات
طواتنی تر تمایل بیشتری دارند. سعی کنید حداقل از ۳۱۱ کلمه
استفاده کنید. تحایاا زیادی در این باره انجام شده اس که
نشان می دهند که موتور های جستجو به مطالبی طواتنی تر
مثلا با ۲۱۱۱ کلمه تمایل دارند.
۵- مطلب نویسی وب سایت خود را بهینه کنید. اگر از ورد سرس به عنوان سل فرم وبلاگ خود استفاده می کنید، ابزار
های آنلاین و رایگان زیادی )به صور سلاگین( در دسترسند. در تولید محتوا، ما از افزونه ها استفاده می کنیم. استفاده
از سرویس دهنده ی رایگان وب سای به آسانی استفاده از یک لینک”install now” اس .
۶- کار خود را تصحیح کنید. تنها تفاو بین مردم معمولی و مااله نویسان حرفه ای سئو، در تصحیح اس . داشتن یک
فرم بندی زیبا هم مهم اس . از استفاده ی جملا طواتنی بسرهیزید.
۷- فراهم آورنده ی آنلاین خود بشوید. نوشتن یک مطلب، تنها نیمی از کار اس . آخرین قدم مطلب نویسی وب عمل
کردن به عنوان سرویس دهنده ی آژانس خود اس ، به مطالب خود در هر زمان و مکان ارتباط داشته باشید. در وبسای
های مختلف کامن بگذارید و وبسای خود را معرفی کنید. اداره ی فاای مجازی و مطلب نویسی وب دس در دس
هم حرک می کنند.

اینفوگرافیک هفت راز حرفه ای مقاله نویسی سئو

نویسنده و مترجم : زینب عاشوری

آیا تبلیغات در تلگرام تاثیری بر سئوی سایت دارد؟
اگر شما هم مثل من از تلگرام بر روی گوشی خودتان استفاده می کنید، تلگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی کنونی
کاربران ایرانی اس . به عنوان یک کاربر تلگرام، حتما بارها با تبلیغا تلگرامی روبرو شده اید. از کانال ها و گروه
هایی که ناخواسته عاوتان می کنند، تا آنهایی که خودتان عاو شده اید و هر از چندی میان سس ها تبلیغا را می
بینید. شاید خودتان هم وسوسه شده اید تا تبلیغاتتان را در این کانال ها منتظر کنید. اما آیا این تبلیغا بر روی سئو شما
موثر اس ؟
آیا تبلیغات تگرامی روی سئو شما تاثیر مثبت خواهد گذاشت؟
جواب اولیه نه ای هس که یک اما دارد. از آنجا که در تلگرام شما هیچ گاه لینکی دریاف نمی کند که گوگل آنرا در
نتایج خود نشان دهد تاثیر مستایمی در سئوی شما نخواهد داش . اما این سایان کار نیس . تلگرام نرم افزاری اس که
کاربران زیادی دارد و نمی توان از این فرص گذش . حاات برویم سراغ آن “اما!”
این اما ورق را برای شما بر می گرداند. اول از همه بهترین کار این اس که به سراغ سنل های تبلیغی که به فروش
می رسند نروید. بیشتر این سنل ها کانال و یا گروهی می سازند و یا به صور ناخواسته برای افراد سیام می فرستند .خودتان را جای بازدید کننده تبلیغ بگذارید. آیا دوس دارید وقتی تلگرامتان را باز می کنید، ده ها سیام ناشناس به سیام
هایتان افزوده شوند و شما را از سیام هایی که می خواستید ببینید دور کنند؟ من اولین کاری که می کنم، ساک کردن و
بلاک کردن تمامی آنها اس . احتماات شما هم کاری مشابه می کنید. هیچ کس مزاحم را دوس ندارد!
باز هم تکرار می کنم “هیچ کس مزاحم را دوس ندارد”. سیامی که مزاحم شما
شود، هیچ گاه خوشایند نخواهد بود. اکثری افراد آنها را نگاه نمی کنند و باز شدن
سیام همیشه به معنی موفا برای شما نخواهد بود. بسیاری از این بازدید ها برای
بلاک کردن بودند و افراد اعتنایی به سیام شما نداشته اند.
اما نکته ای اخلاقی و قانونی نیز وجود دارد که با این کار هر دوی آنها زیر سا گذاشته می شوند. شماره تلفن هیچ فردی ،
بدون اجازه خودش نباید فروخته شود. فکر می کنید چند درصد شماره هایی که از همین سنل ها دریاف می کنید ،
صاحبانشان از این مواوع باخبر بودند؟ راایتشان که به کنار… . باز هم تکرار می کنم هیچ کس مزاحم را دوس
ندارد.
به جای این کارها، که هم نتایج مثبتی ندارند، هم غیر اخلاقی هستند بیایید از شیوه های درس این کار استفاده کنیم .شما به راحتی می توانید کانالی درس کنید و لینک آن کانال را در اختیار افراد بگذارید. می توانید از کانال ها و گروه
های سر بازدید بخواهید تبلیغا شما را به نمایش بگذارند و هزینه را آنجا صرف کنید.
در صورتی که سیام تبلیغی شما دیده شود، و بر روی لینک شما کلیک شود، شما یک بازدید مستایم بیشتر برای سایتتان
خواهد داش . این بازدید مستایم، همان “اما” هس . بازدید مستایم با آی سی های مختلف بسیار بر روی سئوی شما موثر
خواهد بود. اما برای بدس آوردن این تاثیر باید دانس که راه یکی اس: مزاحم دیگران نشویم.
نکته ی آخر هم کوتاه بودن محتوای تبلیغی اس . احتماات شما هم سیام های طواتنی که
برایتان ارسال می شود را دیده اید. محتوای که طواتنی تر از سه و چهار خط می
شوند را بیشتر افراد نمی خوانند. اگر کسی نخواند، کلیک نمی کند، و اگر کسی کلیک
نکند تاثیری بر سئوی شما نخواهد گذاش . تاثیر مثب بر سئو تنها توسط باز کردن
لینک شما بدس خواهد آمد. سس کوتاه، مفید و جذاب ارسال کنید و سئوی سای
خودتان را بهبود ببخشید.
نویسنده: محمد علی عاشوری

تخصص یا تکنولوژی: انتخاب راه حل مناسب برای سئو
سیدا کردن راه حل مناسب برای سئو می تواند دشوار باشد. برند ها و مارکتینگ ها باید در نظر داشته باشند کدام روش
می تواند عملیا جستجو آنها را راح تر کند.
مقایسه ی آژانس ها و پلت فرم ها
هنگام بررسی مزایا و معایب یک آژانس در ماابل راه حل های سل فرم ها ارائه می دهند، عوامل اولیه می توانند به ۴ عنصر اصلی خلاصه شوند: ظرفی ، مهار ، منابع و واکنش سذیری.
در این مااله، آژانس ها را به عنوان شخص ثالثی که برند ها را حمای میکنند به حساب می آوریم) مشاوران سئوهم
قطعا در این دسته جای دارند(.
سل فرم ها ابزار هایی هستند که فراتر از درجه بندی کلید واژه ها می روند، و هم زمان با برخی از مراحل خودکار ،
سیشنهاد هایی برای سئو فراهم می کنند.
ظرفیت
آژانس ها تمایل دارند کنترل بیشتری روی استراتژی های
کلی دیجیتالی به وسیله ی توسعه ی استراتژی های شخصی
بر طبق نیاز های شما انجام دهند. به این دلیل که آژانس ها
راه حل های کامل مارکتینگ را سیشنهاد می دهند، قادرند
سئو را به دیگر عناصر مارکتینگ از جمله: تولید محتوا ،
طراحی وب و تبلیغا مربوط سازند. این عوامل می توانند
به استراتژی های موثر و مفهومی تر سئو منتج شوند که
بسیار موثر می باشند.
سل فرم ها اغلب اقداما کم تری سیشنهاد می دهند؛ اما به جای آن راه حل های سک شده ی متنوع سئو که می تواند
دیگر مارکتینگ های دیجیتال و استراتژی های تولید محتوا و گردش کارها را حمای کند، ارائه می دهند. آن ها ساختار
های موثر سردازشی تولید می کنند که خود کار عمل می کنند و کارهای وق گیر را انجام می دهد. بسیاری از سل فرم

ها دسترسی فوری به اطلاعا به روز و شیوه های رقابتی را فراهم می کنند که به برند شما آزادی در طراحی واعی
آینده و راه اندازی کمسین های تبلیغاتی می دهند.
مهارت
سل فرم های سئو اکثر اوقا تنها مهار در حوزه ی جستجو را
سیشنهاد می دهند. نرم افزار های آن ها راه حل هایی مارون به
صرفه برای سئو را سیشنهاد می کنند که نیازمند نیروی انسانی
کمتری هستند. راه حل های سل فرم می توانند رتبه بهتر سئو
)هنگامی که به درستی مدیری شوند( به دس بیاورند.
آژانس ها از تیم های بزرگی از متخصصان با سیش زمینه ای از اطلاعا و تخصص های متنوع تشکیل شده اند. آژانس
های خوب با دارای روند خود بوده و به سرع به احتیاجا متغیر مارک ها واکنش نشان می دهند. شرک ها به آن
ها به عنوان راهنمایان و متخصصان صنع نگاه می کنند. سیش زمینه های متنوع آن ها با هم جمع می شوند تا دانشی
ارزشمند و مهارتی که قابل اجرا شدن در برنامه های سیچیده ی مارکتینگ باشد، ارائه دهند.
منابع
آژانس ها سئو را در دسترس می کنند، تا شرک ها کنترل بیشتری روی کیفی و استراتژی داشته باشند، اما این خدما
اکثرا هزینه بیشتری دارند. این توانایی که آن ها عناصر انسانی را وارد جستجوی شناسایی مشکلا می کنند می کنند
بسیار سودمند می باشد، اما این سرویس گران تر و وق گیرتر از راه حل های سل فرم ها هستند. هم چنین، بسیاری
از افراد به بستن قرار داد با تعهد های قابل اطمینان احتیاج دارند.
سل فرم های سئو قرارداد های کوتاه تر و ارزان تری را سیشنهاد می دهند. سل فرم ها می توانند با حذف آپ دی های
دستی سردازش ها را ساده کنند و تاکتیک هایی با حفاظ شخصی سیاده کنند. اگر منابع داخلی متخصص موجود نباشند
تا سیشنهاد های سئو را از سل فرم ها برداش کند، بازگردانی سرمایه بسیار دشوار می کنند، حتی با آنکه در ابتدا هزینه
های کمتری در برابر آژانس ها دارند.

۱۱

مسئولیت پذیری
بسیاری از سل فرم ها آسشن های خدما مشتری که نیازمند ثب درخواس کاربران به صور آنلاین هستند را سیشنهاد
می کنند. اما آژانس ها نمایندگان خود را به شما معرفی می کنند که می توانند تخصصی تر بر روی مواوع کاری
شما تمرکز کنند. آژانس ها طراحی شده اند تا سرویس های شخصی و اختصاصی بیشتری برای مشتری ها فراهم کنند.
انتخاب راه حل مناسب سئو:
این ملاحظا به بازاریان کمک می کند در هنگام انتخاب بهترین راه حل
سئو برای برند خود تصمیمی آگاهانه بگیرند.در اینجا سوااتتی فراهم کرده ایم
که باید برای کمک به تعیین بهترین مسیر برای رسیدن به نتیجه از اعاای
تیم خود بسرسید:
۱- آیا شما برای وب سایتتان یک تیم تولید محتوا/ متخصص آشنا با مفاهیم سئو که بتواند حداقل ۵۱ درصد از وق خود
را به این کار اختصاص دهد دارید؟ کسب و کار بدون یک تیم آگاه که برای کار وق بگذارند، نیازمند سشتیبانی بیشتری
از طرف همکاران اس .
۲- آیا شما برای سشتیبانی سئو یک تیم تولید محتوا یا متخصص دارید که با ناشران مطالب، همکاران، تولید کنندگان
محتوای بهینه سازی شده و لینک سازان خارجی آشنا باشد؟
۳- آیا وب سای بزرگی دارید؟ آیا لیس های فراوان یا فهرستی از محصوات بی شمار دارید؟ بعد از ۱۱۱۱ محصول
مدیری اجرای سئو باید مشتری مدارانه تر باشد. سای هایی با این حجم به وسیله ی آژانس ها یا سل فرم ها به بهترین
شکل اداره می شوند.
۴- آیا وب سای شما از سیستم مدیری محتوا(CMS) یا شاسینگ کار برای آسدی های سئو )مثل متا دیتا، صفحه
های منحصر به فرد، یو آر ال های شخصی( و بدون نیاز به سشتیبانی تکنیکی/ آی تی استفاده می کند؟ محدودی در
امکان آسدی عناصر مهم سئو به راه حل های شخصی نیازمند اس . این گونه سای ها به بهترین نحو توسط آژانس ها
یا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *