منابع مقالات علمی : نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

– کاهش هزینه – بهبود کیفیت
– بهبود ایمنی – نگرش هر چه مثبت تر به کار
– بهبود مهارت – همکاری صمیمانه تر در محیط کار
– مدیریت پویا – استفاده بهینه از نیروی انسانی
(مصطفوی پور، ۱۳۸۹، ص۱۸)
۲-۱۳) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری
برای حضور در صحنه های بین المللی کشورهایی می توانند حضور قوی پیدا کنند که ضمن استفاده بهینه از عوامل تولید، بخش های کشاورزی- صنعت و خدمات آن ها نیز در حالت رقابت پذیری کامل با دیگر کشورها باشند.
با نگاهی به کشورهای موفق جهان دیده می شود که این کشورها بهای لازم را به نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل تولیدی می دهند و در مقابل این نیرو با بالا بردن بهره وری خود در منافع حاصل از تولید سهیم می شوند، که بالا بردن بهره وری باعث به وجود آمدن نظامی می شود که از آن همه ی طبقات اجتماعی استفاده می برند. (طاهری،۱۳۹۰،ص ۱۷۷)
ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری عامل یا علت خاصی نمی توان ارایه کرد، بلکه به اعتقاد آن ها ارتقای بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست. (اعتمادی، ۱۳۷۹،ص ۸۱)
ناکایاما: معتقد است که عوامل مؤثر بر بهره وری بر دو نوع اند: عوامل کوتاه مدت و عوامل بلند مدت. عوامل کوتاه مدت در بهره وری غالباً به میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد که به معنای تغییر در میزان استفاده از تجهیزات است. عوامل بلند مدت مؤثر بر بهره وری عبارتند از: ایجاد و توسعه بازار جدید، معرفی روش های تولیدی جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساخت اقتصادی.
سازمان بین المللی کار عوامل مؤثر بر بهره وری را به ۳ دسته تقسیم کرده است:
– عوامل کلی از قبیل آب و هوا، توزیع جغرافیایی مواد خام وغیره
– عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام، طرح جا و مکان و محل استقرار کارخانه، فرسایش و از بین رفتن ابزار و ماشین آلات و… .
– عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان، وضعیت اجتماعی و روانی کار، فعالیت های اتحادیه کارگری و… . (اعتمادی،۱۳۷۹،ص ۸۲)
پرکوپنکو دسته بندی عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان را به صورت زیر ارایه کرده است:
عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان
عوامل خارجی
عوامل داخلی
منابع طبیعی
دولت و زیر ساخت ها
تغییرات رفتاری
عوامل نرم
عوامل سخت
شکل۲-۵) عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان (طاهری،۱۳۹۰،ص ۱۸۲)
عوامل داخلی یا درونی توسط کارکنان سازمان تا حدودی، تحت کنترل است ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل مدیر و کارکنان سازمان هستند ولی برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری این عوامل نیز باید در نظر گرفته شوند (رضایی کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۱، ص۴۲).
۲-۱۳-۱) عوامل داخلی بهره وری
عوامل داخلی مؤثر بر بهره وری عواملی هستند که کاملاً در اختیار مدیریت و سازمان قرار دارند و از این رو، ((عوامل اقتصادی خرد)) نیز نامیده می شوند (بردبار و کنجکاو منفرد، ۱۳۹۰، ص ۹۳).گروه اول عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند. گروه دوم عوامل نرم افزاری یا عواملی هستند که نسبت به روش قبلی، تغییر انعطاف پذیری تری دارند.
الف) عوامل سخت افزاری
محصول: منظور از عامل بهره وری محصول آن است که محصول عرضه شده تا چه اندازه نیازهای مصرف کننده را تأمین می کند. در بازار، ((ارزش مصرف)) مبلغی است که مصرف کننده آمادگی دارد برای محصول با کیفیت، مبلغ مشخصی را بپردازد. تلاش مدیریت برای افزایش بهره وری باید بر آن باشد که محصول را در مکان درست، زمان درست و قیمت مناسب عرضه کند.
ماشین آلاتماشین آلات و تجهیزات با رعایت موارد زیر می توانند نقش اصلی را در افزایش بهره وری داشته باشد:
تعمیرات خوب و به موقع، استفاده از آن ها در شرایط مطلوب، افزایش ظرفیت و کارآیی با حذف کمبودها و اقدامات اصلاحی، کاهش زمان های مرده و استفاده مؤثر و مطلوب تر از ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات و… .
فن آورینوآوری در زمینه فن آوری، منبع مهم افزایش بهره وری است. افزایش تولید کالاها و خدمات و بهبود کیفیت از طریق به کارگیری اتوماسیون اطلاعات قابل دستیابی است.(رضایی کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۴۲)
ب) عوامل نرم افزاری
افرادافراد و یا انسان ها به صورت کارگر، مهندس، مدیر و کارفرما، انجمن ها و اتحادیه های صنعتی و بازرگانی سرچشمه اصلی بهبود و فن آوری هستند. هر وظیفه ای، جنبه کاربردی و سودمندی دارد؛ جنبه کاربردی میزانی است که انسان ها می توانند خویشتن را با کارشان تطبیق دهند. علاوه بر این انسان ها نه تنها از لحاظ توانایی، بلکه از لحاظ تمایل به کار نیز متفاوتند و این جنبه است که موجب سودمندی تطابق فرد با کار را نشان می دهد. رعایت استانداردهای عملکرد و سعی در بهبود آن، توجه به رضایت از نوع کار و شغل، مهم و پراهمیت دانستن کار و سودمند نشان دادن کار از عوامل افزایش بهره وری هستند.
سازمان و سیستم ها: رعایت اصول شناخته شده (وحدت فرماندهی، واگذاری مسئولیت، نظارت وکنترل، تقسیم کار، ایجاد هماهنگی، جلوگیری از تداخل و…) از ضروریات اداره هر سازمانی است. هر سازمان نیاز دارد فعالانه عمل کند و به سوی هدف های خود پیش رود و در ضمن تداوم سرویس دهی و بازنگری ساختاری خویش را در انطباق با هدف های جدید حفظ کند. از دلایل بهره وری اندک در بسیاری از سازمان ها و بنگاه ها مقاومت و انعطاف ناپذیری آن ها است.
روش های کار: جا به جایی و جانشینی منابع انسانی، ابزاری که به کار گرفته شده، موقعیت کار و ماشین هایی که به کار گرفته می شود همه جز روش های کار هستند. روش های کار شامل تحلیل نظام مند روش های موجود، حذف کارهای غیر ضروری و انجام کارهای ضروری و هزینه کمتر است (رضایی کلیدبری و همکاران ، ۱۳۹۱،ص ۴۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.