نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲- اندازه گیری بهره وری باید تمام منابع و فعالیت های کسب و کار را در بر گیرد؛
۳- نتایج اندازه گیری باید منبع سود را مشخص کند. مثلاً سود حاصل ناشی از بهره وری واقعی است یا تورم قیمت ها؛
۴- نتایج حاصل باید نشانه های روشنی برای تصمیمات مدیریت داشته باشد.
در هر موردی می توان بر اساس ورودی و خروجی آن سیستم، میزان بهره وری آن را اندازه گیری کرد. هدف از این اندازه گیری، مشخص کردن میزان استفاده از ورودی ها یا منابع مورد نیاز در تولید یک کالا یا ارایه خدمات است که با مقایسه آن با شاخص های جهانی یا استاندارد، می توان استفاده از منابع را بهینه و مؤثر کرد که در واقع همان افزایش بهره وری است (احدی نیا،۱۳۸۴،ص۴۷-۴۶). به عبارت دیگر هدف از اندازه گیری بهره وری عبارت است از توسعه ی توان اقتصادی برای ایجاد یا شناخت و کاربرد اطلاعات در بهره برداری بهینه از منابع کشور در ابعاد مختلف اقتصادی است. (حسینی الموسوی و مفتخر محسنی،۱۳۷۳ ، ص۱۳)
۲-۱۷) چرخه بهبود بهره وری
ادامه فعالیت های اقتصادی شرکت ها بدون اطلاع از وضعیت موجود آن، علی رغم صرف هزینه های هنگفت برای بهبود بهره وری اگر نه غیرممکن ولی مشکل بوده و همواره با بحران هایی نظیر وجود ضایعات، افزایش دوباره کاری ها و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی دست به گریبان خواهد بود. (احدی نیا،۱۳۸۴،ص۴۷)
بهبود بهره وری چرخه ای مشتمل بر قدم های اصلی اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی و بهبود است، که بایستی به طور مداوم تکرار شود. این چرخه در تمامی بنگاه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تعقیب می باشد (امامی میبدی، ۱۳۸۴،ص۱۲).
اندازه گیری بهره وری
تحلیل بهره وری اجرای برنامه بهبود بهره وری
برنامه ریزی بهبود بهره وری
شکل ۲-۷) چرخه بهبود بهره وری
(امامی میبدی، ۱۳۸۴،ص۱۲)
در مرحله اول (اندازه گیری بهره وری) برای شناخت وضعیت موجود، شاخص های مناسب اندازه گیری، مشخص و تعریف می شوند. در مرحله دوم (تحلیل بهره وری) شاخص های اندازه گیری بهره وری تحلیل و نقاط قوت وضعف آن تعیین می گردد. در مرحله سوم (برنامه ریزی بهره وری) اهداف و استانداردهای لازم در هر زمینه تعیین و برای افزایش بهره وری در مؤسسه از طریق تحلیل گزینه ها و راه حل های مختلف برنامه ریزی می شود. در مرحله چهارم (فرایند بهبود بهره وری) با توجه به روش های متعدد اتخاذ می گردد تا در دوره بعدی چرخه مدیریت بهره وری، شاخص کلی بهره وری نسبت به گذشته گرایش به بهبود را نشان دهد. (مصطفوی پور، ۱۳۸۹، ص۲۵)
۲-۱۸) ده دستور برای افزایش بهره وری
دستور ۱) باور، اعتقاد و اطمینان داشته باشید که در هر کجا که هستید تغییراتی در محیط کار خود به وجود آورید.
دستور ۲) اصول و مبانی بهره وری را بیاموزید.
دستور ۳) از تکنیک های ارتقای بهره وری استفاده کنید.
دستور ۴) حرکت بهره وری نیاز به یک نیروی محرکه دارد. نیروی محرکه ی اصلی، معمولاً مدیریت سازمان با تشکیلات است و بار اصلی هدایت حرکت بهره وری بر دوش مدیریت است و بهره وری از مدیران آغاز می شود.
دستور ۵) زمینه ی مناسب جهت حرکت بهره وری را مهیا کنید (کار فرهنگی).
دستور۶) مشکلات بحرانی و نقاط کلیدی محیط کار را شناسایی کنید.
دستور ۷) فعالیت های بهبود بهره وری را از یک واحد کوچک آغاز کنید.
دستور ۸) تمام نیرو و تلاش خود را برای تداوم بهره وری به کار برید. بهبود بهره وری یک فرآیند آرام و پیوسته است و این حرکت در دراز مدت جواب می دهد و نباید از آن انتظار نتایج سریع داشت.
دستور ۹) از مکانیزم های انگیزشی استفاده کنید اصولاً حرکت بر پایه انگیزه تداوم و قوام می گیرد.
دستور ۱۰) حداکثر توجه را به نیروی انسانی مبذول دارید. پایه و اساس بهره وری بر نیروی انسانی اتکا دارد (حکیمی پور، ۱۳۷۳، ص ۵۱).
۲-۱۹) بهره وری و تجربه ژاپن
ژاپن کشوری جزیره ای است که فاقد هرگونه منابع طبیعی و زیرزمینی است. این کشور چندان پهناور نبوده و مساحت آن حدود ۳ درصد کل مساحت جهانی است که برابر با یک چهارم وسعت ایران می باشد. واقعیت این است که ژاپن پس از سال های دهه ۵۰ میلادی حرکتی آهسته ولی حساب شده را به منظور رسیدن به توسعه آغاز کرده است. یکی از مهمترین عواملی که باعث شد ژاپن اولین معجزه را در امر توسعه در سطح جهان بیافزاید افزایش بهره وری در تمام سطوح (افراد، شرکت، صنعت و ملت) بود. در این راستا به منظور رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، مرکز بهره وری ژاپن در سال ۱۹۹۵ به وجود آمد.
از جمله تکنیک هایی که ژاپن برای افزایش بهره وری از آن ها استفاده کرد عبارتند از:
۱- مدیریت مشارکتی: که به همه اجازه می دهد پیشنهاد ارایه دهند و در مقابل نظرات و ایده های جدید پاداش بگیرند (نژاد حاج علی ایرانی، ۱۳۷۷، ص ۵۵)
۲- تکنیک کایزن: کایزن مهمترین مفهوم در مدیریت ژاپنی و رمز موفقیت رقابتی این کشور است. کایزن به معنای بهبود پیوسته و مداوم، توأم با مشارکت همه افراد در یک شرکت یا سازمان (مدیریت ارشد، مدیران و کارگران) می باشد. کایزن وظیفه ای همگانی است. راز ادراک تفاوت های موجود میان روش های مدیریتی در ژاپن و غرب، کایزن است. برای دستیابی به پیشرفت دو نگرش متفاوت وجود دارد:پیشرفت تدریجی (کایزن) و پیشرفت مبتنی بر جهش بزرگ (نوآوری) در مجموع شرکت های ژاپنی پیشرفت تدریجی را ترجیح می دهند و شرکت های غربی به نوآوری اعتقاد دارند (طاهری،۱۳۹۰، ص۳۶۹).
۳- تکنیک ۵s: ۵s، برنامه مشارکت گسترده درون سازمانی برای بهبود مستمر منابع (کایزن) است و کلیه کارکنان سازمان را شامل می شود. این مدل رویه ای بسیار مؤثر در ایجاد انگیزش در منابع انسانی و بهبود بهره وری است.
در یک برنامه ۵s، سازمان به محدوده کوچکی تقسیم و گروهی کوچک از کارکنان مسئولیت هر قسمت را عهده دار می شود (انسجام و تشکل گروهی). فعالیت این گروه، روح همکاری سیستمی را در بین کارکنان تقویت می کند. ۵s مخفف ۵ کلمه ژاپنی است که با حروف s شروع می شوند:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • seiri: دسته بندی و کنار گذاشتن موارد غیر ضروری از محل کار؛
  • seiton: مرتب و منظم کردن اقلام ضروری به بهترین وجه ممکن و دسترسی آسان به آن ها؛
  • seiso: نظافت محل کار به ترتیبی که هیچ گونه گرد و غباری در سالن ها و تجهیزات باقی نماند؛
  • seiketsu: نگهداری محل کار به ترتیبی که با تکرار مراحل قبل، راحتی و بهره وری حاصل گردد. به عبارت بهتر، واژه مذکور یعنی پاکیزگی، بی نقصی، راست گو و صادق در کردار و شخصیت است؛