جستجوی مقالات فارسی – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

 • shitsuke: تعلیم روش ها، آداب رسوم و کسب اعتبار (حاج کریمی و پیرایش،۱۳۸۵، ص۶۶).
 • صنایع ژاپن در در دهه ۱۹۹۵ برای بالا بردن سطح بهره وری روی پنج عامل تأکید دارند:
  – برتر شمردن آموزش و پرورش کارکنان؛
  – نشر اطلاعات و ایجاد تصور مشترک از آرمان ها، اهداف و برنامه های سازمان؛
  – توسعه تکنولوژی با توجه به مهارت کارکنان؛
  – استقرار نظام باثبات از دستمزد و روابط صنعتی؛
  – افزایش سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی و کاربردی. (طاهری، ۱۳۹۰،ص۱۹۰)
  ۲-۲۰) برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری
  ۱- بهره وری مختص به صنعت است
  بهره وری مختص به سیستم های تولید صنعتی نیست. امروزه این مفهوم در انواع سیستم های تولید کننده ی خدمات حتی در بخش دولتی نیز رایج گردیده است و جهت ارتقا و بهبود بهره وری خدمات عمومی (دولتی) نظریه ها و مدل های مختلفی ارایه گردیده است.
  ۲- بهره وری یعنی سودآوری بیشتر
  سودآوری با بهره وری رابطه ی مستقیمی ندارد. به سخن دیگر با بالا رفتن سود، ممکن است بهره وری بالا نرود.
  ۳- بهره وری همان اثربخشی است
  اثربخشی به میزان یا درجه ی تحقق اهداف یک سیستم گفته می شود. لکن تحقق یک یا چند هدف سازمانی یا ملی به منزله ی حسن بهره برداری از منابع یا به مثابه ارتقای بهره وری نیست، زیرا می توان به هدفی با هزینه ی گزاف و یا با صرف وقت و نیروی انسانی زیاد نایل شد که در این صورت هدف به نحو کارآمدی تحقق نیافته است و جهت نیل به آن منابع زیادی مصرف گردیده است.
  ۴- بهره وری یعنی کاهش هزینه ها
  عده ای عقیده دارند که تقلیل هزینه ها به ارتقا و افزایش بهره وری کمک می کند، حال آن که اگر این عمل به کاهش تولید انجامیده باشد، در بلند مدت، افت بهره وری را به دنبال خواهد داشت.
  ۵- بهره وری یعنی تولید بیشتر
  افزایش تولید یک سیستم (کالا یا خدمات) بر افزایش بهره وری دلالت نمی کند زیرا بهره وری بنا به تعریف، رابطه بین مقدار تولید را با منابع مصروفه نشان می دهد و صرف تأکید بر مقدار تولید و عدم توجه به ارتباط آن با منابع مصروفه، نتیجه گیری غلطی را به دست می دهد.زیرا هزینه ها ممکن است در درون افزایش تولید، نامتناسب با مقدار تولید افزایش یافته باشد یا افزایش ارزش تولیدات صرفاً به دلیل قیمت ها و تورم، باشد نه بهبود بهره وری.
  ۶- بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار
  کوشش های سازمان های جهانی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمان بهره وری آسیایی در خصوص مفهوم بهره وری معطوف بر این است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به بهره وری سایر عوامل تولید توجه شود. بهبود بهره وری زمانی حاصل می شود که استفاده مؤثر و بهینه ای از کلیه ی منابع در دسترس به عمل آید. به سخن دیگر بهره وری صرفاً یک مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه در عین حال موضوعی است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
  ۷- بهره وری قابل اندازه گیری نیست
  برخی بر این باورند که بهره وری قابل اندازه گیری نیست بلکه بهره وری با توجه به مدل ها و شاخص ها امری است که می تواند آن را اندازه گیری کرد (خاکی، ۱۳۸۶، صص ۴۰-۳۸).
  ب) بهره وری منابع انسانی
  ۲-۲۱) بهره وری منابع انسانی
  منابع انسانی دارایی های با ارزشی هستند که در اختیار هر سازمان می باشد. عامل اصلی در افزایش بهره وری را باید در عامل انسانی جست و جو کرد. توجه به نیروی انسانی در قالب آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار آنان و به خصوص کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف مأموریت های سازمان، رشد کارآیی و افزایش بهره وری را در سازمان تضمین می کند (رنجبریان،۱۳۸۳، ص۳۰). نیروی انسانی را باید یک سرمایه ملی تلقی کرد که قابل مقایسه با منابع دیگر نیست (بهرام زاده و سراج، ۱۳۸۶، ص ۲۳).
  از منظر هدفمندی، توسعه ی منابع انسانی در این عبارت کوتاه خلاصه می شود: ((تواناسازی انسان ها برای کیفیت زندگی بهتر، زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی)) صرف نظر از دیدگاه ها، آن چه مهم به نظر می رسد این است که منابع انسانی تنها منبع لایزال و جاویدان است که نه تنها به سهولت قابل دسترسی است، بلکه پدیده ای است که در صورت مدیریت صحیح به طور مرتب در حال خودافزایی و ارتقای توانمندی خواهد بود. پس توسعه ی منابع انسانی ابزاری برای بهبود بهره وری افراد در محیط کار است. نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بهاترین و گران بهاترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمانی است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار را به سختی می گذرانند. دیگر ملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و مناسب به آسایش و رفاه رسیده و با گام های بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را دنبال می کنند. از مهمترین مسایل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی آن می شود، بهره وری نیروی انسانی است. (صالحی صدقیانی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۹۴)
  در دنیای کنونی مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت بهره وری، نیروی انسانی است و این در حالی است که شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و شرق آسیا بسیار پایین است.
  بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است. (مقدس و احمدی، ۱۳۸۱، صص ۱۳۹-۱۳۸).کشور ما نیز به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت که دیر یا زود به اتمام خواهد رسید، راهی جز تأکید و تکیه ی بیشتر به نیروی انسانی خود ندارد (رضایی و ساعتچی، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰).
  ۲-۲۲) نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری
  نیروی انسانی، مهم ترین عامل در بهبود بهره وری است. کارکنان می توانند با به کار گرفتن نکات زیر بهره وری خود را بهبود بخشند:

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. نگرش های مثبت کاری، هم چون داشتن غرور در کار و میل و شوق برای پیشرفت مستمر؛
  2. ارتقای مهارت ها و کسب مهارت های جدید از طریق آموزش؛
  3. کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی؛
  4. مشارکت در برنامه های بهبود بهره وری هم چون گروه های کنترل کیفی و طرح پیشنهادها؛