نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

 • اجرای درست کار از همان بار اول؛
 • حفظ سلامت جسمانی.
 • مدیریت می تواند با اجرای طرح های لازم و ایجاد انگیزش های مناسب در کارکنان از طریق اعطای پاداش های مادی، تفویض اختیارات، ایجاد فضای دوستانه و روابطی مبتنی بر همکاری بین کارکنان و خود، در بهبود بهره وری مؤثر باشد. کلیه این تدابیر کارکنان را تشویق می کند تا وظیفه خود را با اطمینان و اعتماد به نفس انجام دهند و به کارکنانی مفید و مؤثر تبدیل شوند.
  فابریکانت می نویسد: آموزش مستمر ومداوم نیروی کار و سایر کوشش هایی که در جهت بهبود کیفیت نیروی کار به عمل می آید، نوعی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است که دارای بازده
  می باشد. توجه به روابط عاطفی و انسانی و شیوه رفتار بعضی از مدیران موجب می شود تا به آسانی زمینه دوستی و اعتمادی پایدار بین مدیر و کارکنان واحد تحت سرپرستی اش ایجاد گردد. (بهرام زاده و سراج،۱۳۸۶، ص ۲۴)
  ۲-۲۳) توسعه منابع انسانی
  امروزه توسعه منابع انسانی و رابطه آن با بهره وری، یکی از بحث های مطرح در مدیریت منابع انسانی است. توسعه منابع انسانی به نحو گسترده به آموزش و توسعه توجه دارد و مبنی بر این مفروضات است:

  • افراد (نیروی انسانی) با ارزش ترین منبع سازمان هستند؛
  • توسعه (منابع انسانی) یک فعالیت دراز مدت است و در این باره نقش آموزش بسیار مهم است؛
  • وظیفه هر مدیر، توسعه منابع انسانی است، چرا که مدیران مسئول محل کار خود هستند؛
  • مدیران، کانون معنادارترین و بادوام ترین تجارب کاری همکاران خویش هستند؛
  • بهره وری به بهترین شکل استفاده از تمام منابع برای به دست آوردن حداکثر ارزش افزوده از آن ها مربوط می شود.
  • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  بنابراین توسعه منابع انسانی به معنای ذخیره سازی از نظر مهارت، سازماندهی و تجربه های یادگیری به منظور تحقق اهداف کسب و کار است. از این رو، از طریق ارتقای مهارت ها، دانش، شایستگی، قدرت یادگیری و علاقه افراد در تمام سطوح، رشد مستمر سازمانی به رشد افراد منجر می شود. (الوانی و احمدی، ۱۳۸۰، ص ۱۰-۹)
  توسعه ی منابع انسانی باید به دنبال ایجاد هدف های زیر باشد:

  • ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان؛
  • ارتقای قابلیت ها و توانایی های کارکنان و سازمان ها؛
  • ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان سازمان؛
  • توسعه ی مهارت و توانایی های انجام کار،
  • بهبود عملکرد؛
  • به روز کردن اطلاعات کارکنان؛
  • ترفیع شغل و آماده سازی برای ترفیع؛
  • حل مسایل؛
  • آشنا کردن کارکنان جدید با هدف های سازمان و آشنا کردن کارکنان قبلی با هدف های جدید؛
  • رشد شخصیت، ارزش ها و اخلاقیات برای رسیدن به نظامی مطلوب.

  (سلطانی، ۱۳۸۴، ص۱۲)
  علاوه بر توسعه منابع انسانی، مدیران باید تلاش زیادی برای ایجاد فضای روانی مناسب فراهم آورند. عامل انسان به عنوان مهمترین عامل بهره وری هنگامی از بهره وری بهینه برخوردار خواهد بود که برای کار، انگیزش لازم را داشته باشد. برای تقویت انگیزه افراد باید به محیط کاری، نیازهای فردی و مشکلات اقتصادی آن ها توجه کرد. فضای روانی مناسب یا محیط مساعد برای انجام مطلوب کار متناسب با سطح مهارت، علاقه و آموزش، موجب رضایت افراد از کار شده، در نتیجه آن، بسیاری از عوامل مؤثر در بهره وری فراهم می آید که مهمترین این عوامل عبارتند از:

  • تلقی کارکنان از کار و سازمان خود؛
  • ماهیت کار؛
  • دانش و اطلاعات تخصصی متصدیان؛
  • فرهنگ کار؛