دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲- حراج روسیه و شیلی در دهه ۱۹۷۰
۳- فروش مستقیم آرژانتین، سریلانکا، بنگلادش
۴- ارایه ی سهام انگلیس و آلمان
۵- تصفیه لهستان
۶- توزیع عمومی سهام رومانی، لهستان، روسیه
۷- تجاری کردن یا انحصارزدایی مالزی ۱۹۸۳، کره
۸- بستن قرارداد ارایه ی خدمات عمومی آمریکا، کانادا، پرو، آرژانتین
۹- مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی تایوان، مالزی، ونزوئلا
۱۰- انتقال کامل بخش دولتی به بخش خصوصی فیلیپین، ویتنام
(طهماسبی آشتیانی،۱۳۸۴،ص ۴۸)
۲-۳۸) اهداف خصوصی سازی
هر یک از کشورها با توجه به ساختار اقتصادی آن ها در پی اهداف متفاوتی از خصوصی سازی بوده اند که این اهداف با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی هر کشور مشخص می گردد؛ ولذا ابزارهای به کار گرفته شده، جهت خصوصی سازی با توجه به اهداف مشخص می گردد. البته یک سری اهداف عمومی وجود دارد که در برنامه های خصوصی سازی عنوان می گردد که به اختصار در دو گروه به آن ها اشاره می شود:
الف) اهداف اولیه خصوصی سازی

 • کاهش حوزه فعالیت مستقیم دولت در اقتصاد؛
 • افزایش ظرفیت کارآفرینی و سطح کارآیی بنگاه های اقتصادی؛
 • توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دست یابی به سرمایه، فن آوری و منابع خارجی؛
 • کسب درآمد برای دولت به منظور پوشش دادن هزینه های بودجه ای، رها کردن بودجه از بار مالی شرکت های زیان ده و کاستن از حجم بدهی های داخلی و خارجی بخش دولتی.
 • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ب) اهداف ثانویه خصوصی سازی

 • افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری و توزیع مناسب درآمدها از راه گسترش سهام در بین عموم مردم؛
 • رشد کارآفرینی و خلاقیت برای فراهم نمودن زمینه های ارتقای توان تولیدی اقتصاد کشور؛
 • کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و همچنین کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش؛
 • تخصیص مطلوب تر منابع کشور بر اساس عملکرد بازار؛
 • بهبود شرایط تجاری در اثر توسعه بنگاه های خصوصی و سرانجام ارتقای دانش فنی در سطح ملی؛
 • تأمین منابع سرمایه ای برای اقتصاد و ایجاد تعادل بین پس انداز و سرمایه گذاری.(مهدوی عادلی و رافعی، ۱۳۸۵، صص۳۳-۳۲)

به طور کلی اهداف خصوصی سازی عبارتند از:
۱- شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، ۲- بهبود رقابت پذیری، ۳- شفاف کردن تجدید ساختاری، ۴- توسعه بازار سرمایه، ۵- کارآیی عملکرد، ۶- تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارآفرینی، ۷- افزایش اشتغال، ۸- بهبود استانداردهای زندگی، ۹- کاهش بودجه دولت و توانایی آن در جهت توسعه
سرمایه گذاری در امور زیر بنایی، ۱۰- بهبود بهره وری دستگاه های دولتی، ۱۱- بهبود ارایه خدمات. (عادل آذر و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۳۲)
صاحب نظران خصوصی سازی، هر کدام از ابعاد خاصی به تقسیم بندی اهداف خصوصی سازی پرداخته اند. برای نمونه، هنری گیبون اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر بیان می دارد:

 • افزایش کارآیی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کالاها و خدمات به نفع مصرف کنندگان؛
 • افزایش و گسترش مالکیت در بین جامعه؛
 • دستیابی به بالاترین ارزش در مورد کالا یا خدماتی که دولت آن را می فروشد.