چرا به سئو نياز داريم ؟

دانشگاه اصفهان

دانشكده زبانهاي خارجي

گروه زبان و ادبيات انگليسي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشتهي مترجمي زبان انگليسي

 

عنوان پايان نامه:

ترجمه كتاب سئو، سود و سرمايه

استاد راهنما:

دكتر عباس اسلامي راسخ

پژوهشگر:

فاطمه حلي ساز

اسفند ۱۳۹۱

۱

     كليه حقوق مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات

 و نوآوري هاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامه  متعلق به دانشگاه اصفهان است.

 

تقدير و تشکر

اينک که به لطف خداوند مّتّعال، تهّيّه و تدوين اين پايان نامه به انجام رسيده است برخود وظيفه میدانم که از زحمات استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر اسلامی راسخ که در نگارش و تدوين اين ترجمه مرا ياری و مساعدت نمودهاند سپاسگذاری کنم. همچنين مراتب سپاس خود را از جناب آقای مهندس کرمی که مشّوّق من در اين پژوهش بوده اند و زحمت بازنگری و ويرايش فنی را بر عهده داشتند، ابراز ميدارم.

 

فهرست مطالب

مقدمه مترجم…………………………………………………………………………………………….۶

بخش اول: موتورهای جستجو وسئو…………………………………………………………………۱۰              مقدمه…………………………………………………………………………………………۱۰              فصل۱: موتورهای جستجو…………………………………………………………………۱۱              فصل۲: سئو چيست؟………………………………………………………………………..۱۵

فصل۳:چرا به سئو نياز داريم؟……………………………………………………………..۱۹

فصل۴:سئوی يکپارچه………………………………………………………………………۲۱

بخش دوم: قوانين سئو برای سود دهی……………………………………………………………….۲۶              مقدمه………………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل۵: سود برای سود دهی است………………………………………………………….۲۷

فصل۶: هدف قرار دادن عبارات بلند……………………………………………………..۳۳              فصل۷: نيچه کليدواژه……………………………………………………………………….۳۸

فصل۸: به جاده موفقيت قدم بگذاريد………………………………………………………..۴۵

فصل ۹: در پی پاسخ…………………………………………………………………………۴۹

فصل ۱۰: کيفيت محتوا و پاندا………………………………………………………………۵۴              فصل۱۱: سئوی نوين…………………………………………………………………………۶۵              فصل۱۲: سئوی موفق………………………………………………………………………..۶۸

فصل۱۳:چگونگی انجام سئو…………………………………………………………………۷۱

بخش سوم:مراحل انجام سئو……………………………………………………………………………۷۷               مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۷۷

فصل۱۴: بررسی دقيق سئو………………………………………………………………….۸۱               فصل۱۵:سئوی فنی………………………………………………………………………..۱۰۳

فصل۱۶: پيدا کردن بازارهای هدف……………………………………………………..۱۲۷             فصل۱۷: اولويت بندی کليدواژه ها…………………………………………………………۱۳۶

فصل۱۸: ايجاد محتوا برای سنجش پرداخت به ازای هر تليک…………………………..۱۴۹

فصل۱۹:سنجش کليدواژه با پرداخت به ازای هر تليک…………………………………..۱۵۲

فصل۲۰: پيدا کردن نيچه کليدواژه برای تارنماهای تاسيس شده………………………….۱۵۶

فصل۲۱: طرح ريزی ساختار تارنما……………………………………………………….۱۶۸

فصل۲۲: ايجاد و بهينه سازی محتوا………………………………………………………..۱۷۴

فصل۲۳: ساخت لينک و ارتقا برند…………………………………………………………۱۸۰

فصل۲۴: اندازه گيری پاسخ و تکرار……………………………………………………….۱۸۷

فرهنگ واژگان ضروری سئو…………………………………………………………………………۱۹۰

معادل واژگان رايانه و فناوری اطلاعات توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی………………….۲۱۷

مقدمه مترجم

امروزه و در عصر فناوری اطلاعات، اينترنت بهترين ابزار ساخت و توسعه تجارت است. اينترنت مرز بين کشورها را کمتر و در نتيجه تجارت و مخصوصا تجارت بين الملل را آسانتر نموده است.

تارنما، اصلی ترين وسيله ارتقاء تجارت است. بايد تارنمایی طراحی کنيم که توجه کاربری که به دنبال اطلاعات است را به خود جلب کند. به محض اينکه نظر کاربر را جلب کرديم و او برای بار دوم از تارنمای ما بازديد کرد، آنموقع بهترين زمان برای گسترش تجارت و افزايش مشتری است.

تارنما ميتواند تبليغ مناسبی باشد و کمک ميکند تجارتمان را به جهان معرفی کنيم. داشتن تارنما برای تجارت های کوچک و حتی آنهايی که محصولات خانگی توليد ميکنند، نيز الزامی است. آنها بايد به دنبال راهی باشند که محصولاتشان را به مردم نشان دهند. شرکت های آنلاين متعددی هستند که از طريق اينترنت به خريد و فروش محصولات ميپردازند. اينکار بدون داشتن تارنما امکانپذير نيست و آنها را به هدفی که به دنبالش هستند نخواهد رساند.

تارنما مهمترين وسيله برای سود دهی بيشتر است. وب نويسی و تارنماهای شبکه ای بهترين مثال برای تجارت آنلاين هستند. امروزه هزارن نفر درآمد خود را از طريق چنين تارنما هايی به دست می-آورند. تجارت را بايد عاقلانه انجام داد. ميدانيم که ۸۵% از مصرف کنندگان در اينترنت به جستجوی کالا در تارنماهای محلی ميپردازند. اين در حالی است که ۶۰% از تجارت های کوچک تارنما ندارند و کمتر از ¼ تجارتهای محلی در موتورهای جستجو به نمايش در می آيند. اين آمار نشان دهنده نقطه ضعف عملکرد تارنما در تجارت مخصوصا تجارت های کوچک است.

ما در جهان ارتباطات زندگی ميکنيم. سنگاپور سريع ترين اينترنت جهان را دارد. و اقتصاد ايرلند بيشترين بهره را از اينترنت برده است. ۱۵ % توليد خالص ايرلند در سالهای بين ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ صادرات مبتنی بر اينترنت بوده است. پژوهشهای جديد نشان ميدهد که در زمينه استفاده از اينترنت سوئد مقام اول و امريکا مقام دوم جهان است. يک سوم جمعيت جهان از اينترنت استفاده ميکنند. آمار  وارقام دروغ نميگويند. وب يک گفتگوی جهانی است. بايد از اينترنت در جهت توسعه تجارت نهايت استفاده را ببريم.

اين آمار نشان ميدهند مردم روز به روز بيشتر از اينترنت استفاده ميکنند. پس هر چه در اينترنت فعالتر باشيم شانس جذب افراد بيشتری برای تجارتمان خواهيم داشت.

تا اينجا متوجه شديم که ميتوانيم از حضور آنلاين بسيار بهره مند شويم. تجارت بخشی از اجتماعی است که در آن زندگی ميکنيم و تجارت آنلاين بخش داخلی تجارت است. با ايجاد محتوای خوب ،استفاده موثر از شبکه های اجتماعی، تبليغات موثر و برند سازی ميتوانيم رتبه تارنمامن را در موتورهای جستجو ارتقاء دهيم.

يک تارنمای خوب بايد ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته در دسترس باشد. هر چه بيشتر در دسترس باشيم درآمد بيشتری خواهيم داشت. حال اين سوال پيش می آيد که مشخصات يک تارنمای خوب کدام است؟ اين سوالی است که خيلی از ما بارها از خود پرسيده ايم.

هر تجارتی نيازمند يک تارنمای خوب است. تارنمايی که ارزش برند را افزايش دهد. حقيقت اين است که فقط يک مشخصه نيست که يک تارنما را متمايز ميکند، بلکه ترکيبی از چندين ويژگی است که آن را از بقيه ممتاز تر ميکند. در زير به چند مورد از آنها اشاره ميکنم:

 1. تارنما را ساده طراحی کنيد.

تا به حال چند بار از تارنماهايی بازديد کرده ايد که انگار يک نفر سطل رنگی را به ديوار پرتاب کرده است؟ اينگونه تارنما ها را زياد ديده ايم و خيلی سريع هم از آنها خارج شده ايم.

تارنما را ساده طراحی کنيد و مهم تر اينکه، تارنما آنگونه طراحی شود که کاربر به آسانی در آن جستجو کنند.

 1. تارنما را جذاب طراحی کنيد.

يکی از مهم ترين ويژگی های تارنما، جذابيت و زيبايی آن است. در کنار سادگی، سعی کنيد تارنما را جذاب و شفاف طراحی کنيد. مشتری ها از تارنما های شفاف و جذاب خوششان می آيد.

 1. به مشتری آن چيزی را بدهيد که به دنبالش آمده است.

کاربری که از تارنمای شما بازديد ميکند در پی هدفی بوده است و برای اين بازديد دليل داشته است. سعی کنيد اطلاعاتی که نياز دارد را در اختيارش قرار دهيد. مثلا اطلاعات محصولات ،اطلاعات مکان، قيمت و غيره.

 1. تارنما را بهينه سازی(سئو) کنيد.

هدف اصلی تارنما، کمک به مشتری به صورت آنلاين است. پس خود را به آنها معرفی کنيد.

با بهينه کردن صفحه تان مشتری ها به سادگی شما را پيدا خواهند کرد. من پيشنهاد می کنم از يک تيم سئو کار کمک بگيريد. البته هزينه ای که برای اين کار صرف ميکنيد خيلی زود با افزايش مشتری جبران ميشود.

اصلی ترين هدف من از طرح اين مسائل رسيدن به بهينه سازی تارنما است.

بارها و بارها شاهد آن بوديم که برخی افراد حقيقی و حقوقی اقدام به راه اندازی تارنما نموده اند اما برخلاف هزينه مالی و زمانی، اين تارنما ها برگشتی مناسب، به همراه نداشته است براستی دليل آن چيست ؟

سئو چيست؟

به استاندارد سازی و بهبود فاکتورهای داخلی و خارجی يک تارنما به منظور افزايش ترافيک از طريق موتورهای جستجوگر، مانند گوگل،  سئو (SEO) يا بهينه سازی تارنما ميگويند.

چرا به سئو نياز داريم ؟

خوب است بدانيم داشتن يک تارنما اولين گام برای ورود به دنيای مجازی و ايجاد کسب کار جديد است و برای کسب موفقيت ها یی همچون فروش در اينترنت و برند سازی، فعاليت های ديگری مانند بهينه سازی تارنما، پشتيبانی دائم، تبليغات مستمر وبازاريابی اينترنتی را در دستور کار خود قرار دهيم.

سئو برای يک تارنما مانند روح در بدن است

اغلب سئو موفقيت يک تارنما را تضمين خواهد کرد . چراکه در حوزه بازاريابی اينترنتی، تارنماهایی موفق ترند که برای موتورهای جستجو بهتر بهينه سازی شده باشند تا رتبه و امتيازبيشتری را در موتورهای جستجوگر کسب کنند. آيا ميدانيد پر بيننده ترين تارنماها در کشور ايران گوگل و ياهو می -باشند؟ حال سهم  ما از اين موتورهای جستجوگر چقدر است؟

به محتوای با کيفيت نياز داريم و ايجاد آن هرروز مشکل تر خواهد شد. سئوی موفق به محتوای باکيفيت نياز دارد. هر چه شرکت های بيشتری با اين قضيه آشنا ميشوند، سطح کيفيت هم بالاتر می -رود و هيچ وقت متوقف نخواهد شد. پس هر چه سئوی خود را زودتر آغاز           مکنی، اين کار آسان تر خواهد بود.

سئو مانند يک معدن طلا است. اين طلا بخش بزرگی از تجارت اينترنتی در بازاراست. اگر تجارت الکترونيکی اکنون فوق العاده است، تصور کنيد در آينده چه خواهد شد. برای اينکه طلا بدست بياوريد بايد تارنما عملکرد مناسبی در موتورهای جستجو داشته باشد. پس به يک سئوی موفق نياز        مداری. اگر اين امر را ناديده بگير می بازی را خواه می باخت.

T2با سئوی تارنما ۲T شروع به بالا آمدن در صفحهی يافته های موتور جستجو ميکنیم، سرع متان افزايش مییابد.  فقط با برتر بودن ميتوانیم لينک جذب       مکنی. رابط ها و جستجوگران به دنبال صفحات ما که لينک شده اند ميگردند. اگر باهوش باشیم، حضور برند خود را به افرادی که به دنبال ما هستند بيشتر معرفی ميکنیم .هيچ تعجبی ندارد که گوگل عاشق برندهاست. وقتی رتبهی بالا به دست بياور می کارايی سئوی ما بالاتر خواهد بود.

به رتبهی اول میرسیم و در پشت سر ما موانعی برای رقبا وجود خواهند داشت که برای عبور از آنها بايد پول زيادی خرج کنند. با سئو بازار آيندهی خود را تضمين ميکنيم. واقعا سئو يک معدن طلاست.

با اين مقدمه سعی کردم به اختصار شما را با سئو آشنا کنم. هدف من از انتخاب اين کتاب برای ترجمه اين بود که سئو در ايران آنطور که بايد و شايسته آن است، شناخته شده نيست. شرکت های زيادی در اين زمينه فعاليت نميکنند و متخصصان سئو کار به اندازه کافی با صاحبان تجارت همکاری ندارند.

مولف اين کتاب آقای مارک نانی، صاحب شرکت سئوی بزرگی در امريکا به نام Wordtrackerاست و اين کتاب را برای توضيح مفصل بر سئو، همچنين معرفی نرم افزار جديدشان به نامWordtracker Strategizerنوشته است. اين کتاب از سه بخش اصلی تشکيل شده است؛ بخش اول در چهار فصل به معرفی موتوهای جستجو و سئو ميپردازد. بخش دوم شامل نه فصل است که به تفصيل درباره ضرورت سئو، اينکه چرا سئو سودآوراست و در کل به قوانين و دستورالعمل های انجام سئو پرداخته ميشود. بخش پايانی که يازده فصل دارد، مراحل انجام بهينه سازی تارنما را بطور جامع مورد بحث قرار ميدهد.

موضوع ترجمه کتاب بخصوص کتابهايی با زمينه های تخصصی، همواره يکی از دغدغه های جدی قابل بحث در انتقال بی کم و کاست مباحث تخصصی است. واژه سازی که خود امری خطير و و يک کار تخصصی است، نقش مهمی در کاملتر شدن ترجمه ها ميکند. بنابراين يک مترجم علاوه بر داشتن اطلاعات تخصصی در زمينه موضوع ترجمه شده بايد اشراف نسبتا خوبی بر ظرفيت واژه ها و نيز ساختار جملات زبان فارسی داشته باشد.

در ترجمه اين کتاب سعی بر آن بوده است که از معادل های واژگان فناوری اطلاعات و رايانه که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل سازی شده اند، استفاده شود. با اين وجود، در برخی کلمات، از آنجايی که واژه معادل سازی شده در زبان تخصصی افرادی که در اين زمينه فعاليت می-کنند، نامانوس و ديرآشناست و انتقال درست مطلب را با مشکل روبرو ميکند لذا خود کلمه انگليسی و يا معادل فارسی مورد استفاده متخصصين رايانه جايگزين شده است.

در پايان، از همه افرادی که اين کتاب را مطالعه ميکنند خواهشمندم در صورت داشتن هر گونه انتقاد يا پيشنهاد در خصوص اين ترجمه با من مکاتبه داشته باشند. اميد است اين کتاب به معرفی و شناخت سئو در ايران کمک بيشتری کند و اطلاعات مفيدی را در اختيار افراد مشتاق و علاقه مند بگذارد.

شايان ذکر است پيش از مطالعه کتاب، فرهنگ واژگان را در بخش پايانی مطالعه فرمائيد.

با تشکر

فاطمه  حلی ساز [email protected]

بخش اول:

موتورهای جستجو و سئو

مقدمه

ههبين‌سازی موتورهای جستجو(سئو) به معنای افزايش بازديدها و پاسخ موثرموتورهای جستجو است.

بخش يک اين کتاب موتورهای جستجو و سئو را معرفی ميکند و به شما نشان خواهد داد آنها چه طور کار ميکنند، چه هستند، و چرا بايد همين الان سئوی خود را آغاز کنيد.

موتورهای جستجو برای صنايع  مصرف کننده در قلب فروش و بازاريابی قرار دارند.

۱          فصلموتورهای جستجو

درصد بالايی ازخريد مشتريان به صورت آنلاين صورت ميگيرد وموتورهای جستجو لينک ها را تعقيب ميکنند تا ميلياردها صفحه را پيدا و فهرست کنند. برای اينکه صفحهی شما شانس زيادی برای پيداشدن داشته باشد، تارنمای شما بايد حداقل شامل عبارت جستجو( يا کليدواژه ها) باشد.

مردم از موتورهای جستجو استفاده ميکنند تا به آنها کمک کرده و موضوعات مورد نياز خود را پيدا کنند. شايد گرسنه باشم و بخواهم چند تا پيراشکی به دفترم ارسال کنند، پس پيک پيراشکی را در ايترنت جستجو ميکنم.

موتورهای جستجو برای هر چيزی استفاده ميشوند    ؛ دوستان، تصاویر، نقشه، اخ ابر و چيزهايی که مردم قصد خريد آنها را دارند. موتورهای جستجو آن قدر مشهور هستند که تقريبا ماهانه           ۱۷ ميليارد جستجو در آمريکا انجام ميشود.

در سال ۲۰۰۹، صد وسی و يک ميليارد جستجو در ماه دسامبر در کل جهان انجام شد که در مقايسه با سال قبل از آن ۴۶% افزايش داشت.

موتورهای جستجو و تجارت 

موتورهای جستجو نقش بسيار مهمی در تجارت و ارتباطات ايفا ميکنند. فروش های بسياری در بازار از طريق اينترنت انجام می شوند يا اينترنت بر روی آن تاثير زيادی دارد. تقريبا حدود           ۱۶۰ ميليارد دلاردرسال ۲۰۰۹ به صورت آنلاين خرج شد.

۷% از خريد مصرف کنندگان در اينترنت صورت ميگيرد. بيشتر اين خريدها از طريق جستجو انجام ميشود. به علاوه، ۸۹ در صد از خريدها در ابتدا جستجوميشوند.  اولين کار برای موفقيت در تجارت، پيدا کردن تارنمای شما توسط کسانی که جستجوهای مرتبط با بازار شما را انجام ميدهند . بياييد ببينيم که موتورهای جستجو چگونه کار ميکنند.

مقدمه ای بر عملکرد موتورهای جستجو

در اينجا خلاصهی خود گوگل را برای شما قرار داده ايم:

 (Crawling)خزيدن

گوگل با برنامه هايی به نام عنکبوت در سراسر وب ميخزد. عنکبوت ها با تعقيب لينک های موجود در اسناد و صفحات، به گردش ميپردازند. گوگل صفحات را از طريق لينک های صفحات ديگر پيدا و بررسی ميکند. صفحه نتايج گوگل مانند سيستم بايگانی برای تمام صفحاتی که پيدا ميکند عمل می-کند.

 (Matching)تطابق سازی

اگر برای مثال غذای سنتی را جستجو کنيد، گوگل فهرست مطالب خود را جستجو ميکند تا صفحاتی که شامل غذای سنتی ميشود را فهرست کند. معمولا هزاران و ميليونها صفحهی مشابه را       پيدا می-کند. تصوير زير يافتهی مربوط به غذای سنتی را نشان ميدهد. اين يعنی           ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ يافته برای واژهی غذای سنتی وجود دارد و ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰شانس وجود دارد تا بازديد شوند. اگر تارنماي شما حاوی واژه های موجود در جستجو نباشد در فهرست يافته هانيز قرار نميگيريد.

 (Ranking)رتبه بندی

گوگل برای نشان دادن صفحات مرتبط دويست عامل را در نظر ميگيرد.

 • برای مثال کليدواژهی “غذای سنتی” چند بار در موتور استفاده شده است؟
 • آيا کليدواژه ها در عنوان و آدرس صفحات تارنما (وب نشانی) پديدار ميشوند؟
 • آيا صفحه کلمات هم خانوادهی کليدواژه ها را در خود دارند؟
 • آيا صفحه از يک تارنماي باکيفيت است؟ يا کيفيت پايينی دارد؟
 • چه تعداد لينک از تارنماهای ديگر به اين صفحه پيوند خورده اند؟

هر صفحه مطابق با دويست عامل امتياز دهی ميشود. اين روند کاری ، الگوريتم ناميده ميشود.

سپس نمرهی کل برای رتبه بندی و ترتيب قرار گرفتن نتايج استفاده ميشود.

نگاهی پيشرفته تر به نحوه کارموتورهای جستجو

گوگل دوست ندارد بيشتر ازموتورجستجوگربينگ * حرف بزند. بينگ به تازگی بعضی از بخشهای الگوريتم رتبه بندی خود را فاش کرده است. بينگ سه جنبهي بسيارمهم رتبه بندی را اينگونه ذکر کرده است:

 • محتوای متن توسط رفتار کاربر سنجيده ميشود .
 • مرجع اجتماعی به يک صفحه
 • لينک های صفحه

به اين موارد به طور جزيی تری نگاه خواهيم انداخت.اما اينجا به طور مختصر به آنها ميپردازيم.

کيفيت محتوا توسط رفتار کاربر سنجيده ميشود

بينگ بر واکنش افراد در صفحات نتايج جستجو نظارت و موارد زير را ارزيابی ميکند:

 • چه درصدی از کاربران وارد هر صفحهی فهرست شده اند؟
 • آيا کاربران دوباره به همان صفحه ای برميگردند که يک بار بر روی آن تليک کرده و نتيجه مورد نظررا پيدا نکرده اند؟

صفحاتی که نتايج بدی داشته اند به رتبهی پايين تری نزول پيدا ميکنند.

مرجع اجتماعی به يک صفحه 

بينگ براينکه چه مقدار و به وسيلهی چه کسی يک صفحه در تارنما های اجتماعی مانند فيس بوک و توييترارجاع داده ميشود اهميت ميدهد.

لينکهای صفحه Bing       * بينگ، لينک های موجود درصفحه را درنظرميگيرد. موتورهای جستجو به استفادهی کليدواژهها درمتنهای لنگری* لينکها علاقه دارند. متن های لنگری ، واژه هايی هستند که در هنگام تعقيب يک لينک بر روی آنها تليک ميکنيد. در واقع متنی است که با تليک کردن بر آن به صفحه ديگری می    -رود.

* Anchor Text

۲          فصلسئو چيست؟

سئو يک روند کاری است. سالهاست اين پنج گام هستهی روند کاری سئو بوده اند:

۱ ) جستجوی کليدواژه : برای پيدا کردن کليدواژههای هدف.

 • طراحی ساختار تارنما: برای سازمان دهی محتوای مورد نياز برای تطابق با کليدواژههای هدف.
 • ايجاد کيفيت محتوا: برای مطابقت دادن کليدواژههای هدف و اينکه به اندازهی کافی مناسب باشد تا لينکهای با کيفيتی بدست بياورد.
 • ساخت لينکهای با کيفيت: از تارنما های ديگر، که شامل کليدواژه های هدف در متن های لنگری باشد.
 • نظارت بر يافته ها: برای فهميدن اينکه چه فعاليت ها و کليدواژه هايی بهترين يافتهها را به همراه دارند.

بهينه سازی موتور جستجو به هر کاری که رتبهی شما را در موتورهای جستجو افزايش دهد گفته می-شود.

جستجوی کليدواژه 

سئو با  تحقيق دربارهی کليدواژه شروع ميشود. تحقيق درمورد کليدواژه يعنی   ، پيدا کردن کليدواژه هايی که مردم برای خريد محصولات و استفاده از خدمات شما استفاده ميکنند. اگر شما رستوران سنتی داريد، دوست داريد بدانيد کسانی که به دنبال غذای سنتی هستند از چه واژههايی استفاده ميکنند.

اينها کليد واژههای هدف شما خواهند بود. پيدا کردن تعداد زيادی کليدواژه معمولا کار ساده ايست.

وظيفهی شما اولويت بندی آنها است.

ساختار تارنما

مردم برای پيدا کردن يک موضوع، هزاران کليدواژه را جستجو ميکنند. اين يعنی تارنما          ي شما به محتوا و صفحات زيادی نياز دارد. برای اينکه حداقل در فهرست يافته های گوگل قرار بگيريد، بايد يک صفحه در تارنما داشته باشيد که حاوی اين کليدواژهها باشد. آن صفحات بايد به گونهای مرتب شوند که بهترين يافته برای کاربر جستجو گر پديدار شود. قسمت مهمی از اين بهينه سازی داشتن لينکهای معتبر در اطراف تارنما است.

قدرت لينک از لينکهايی که از تارنما های ديگر به تارنما شما زده ميشود بدست ميآيد. گف          تيم که تارنماها بايد صفحاتی داشته باشند که حاوی کليدواژهها باشند. اما آن صفحات بايد محتوايی داشته باشند که جستجوگران بتوانند بخوانند، به اشتراک بگذارند، و به آنها لينک شوند و تعريف ما از کيفيت محتواهمين است.  اهميت پاسخ يک جستجو گر به يک صفحه در صفحهی يافتههای گوگل در حال افزايش است.

لينک و ارتقاء 

کيفيت محتوا بسيار ضروری است. زيرا لينک از تارنماهای ديگر، شامل تارنماهای اجتماعی مانند فيس بوک و توييتر، بخش مهمی از سئو است و تمام لينک ها يکسان نيستند.  لينکهای باکيفيت از تارنماهای معتبر ارزش بيشتری نسبت به لينک های ديگر دارند. لينک هايی که در متن لنگری خود کليدواژه دارند نيز قدرتمند هستند. البته بايد کيفيت محتوای خود را نيز افزايش بدهيد تا بتوايند آن لينکهای قدرتمند را دريافت کنيد.

نظارت بر يافته ها

در رتبه بندی صفحه‌ی يافته‌های موتور جستجو بازديدها و پاسخ ها را بايد در نظر گرفت تا بفهميد که کدام کليدواژهها و پاسخها بهترين نتيجه را خواهند داشت.

کليدواژه و پاسخهايی که بدترين نتايج را برای شما به ارمغان می آورند را از فهرست واژههای هدف خود خارج کنيد.

سئوی سياه و سفيد

دو رويکرد کاملا متفاوت در سئو وجود دارد:

۱ )سئوی کلاه سياه: قوانين و دستورالعملهايی از موتورهای جستجو را زير پا ميگذارد که تارنماها برای قرار گرفتن در فهرست آنها بايد از موتورها تبعيت کنند.

۲) سئوی کلاه سفيد: به قوانين موتوهای جستجو احترام ميگذارد. البته ممکن است جاهايی وجود داشته باشد که با آن به مخالفت بپردازد.

اما  شايان ذکر است که گوگل و موتورهای ديگر:

 • خود را درگير چنين مسائلی نميکنند.
 • همواره در حال تلاش برای پيدا کردن و جريمه کردن تارنماهای هرز* و بي محتواهستند.
 • قوانين را تغيير ميدهند.

پس اگر داريد شانس خود را امتحان ميکنيد ، کارامروزرا به فردا نيندازيد. اما اگر به نظر ميرسد که تارنماي شما در حال شکستن قوانين موتورهای جستجو هستند، بنابراين:

 • روشهاي کلاه سياه ناديده گرفته خواهند شد.( و پول خود را به هدر خواهيد داد)؛ يا

*Spam

 • تارنماي شما جريمه خواهد شد، برای مثال به رتبهی پايينتری در صفحه سقوط خواهد کرد؛ يا
 • تارنمای شما از صفحه نتايج خارج خواهد شد.( يعنی برای ماه ها يا حتی سالها هيچ بازديدی نخواهد داشت).

پس اگر نميخواهيد تارنما ی شما مسدود شود، از سئوی کلاه سفيد استفاده کنيد.

سئوی کلاه سياه چيست؟

سئوی کلاه سياه به هرچيزی گفته ميشود که گوگل آن را تظاهر به داشتن کيفيت محتوا يا لينک طبيعی متهم کند که اين شامل موارد زير ميشود:

محتوای کلاه سياه

محتوای ماشينی يعنی محتوای ضعيفی نوشته شده است .( برای مثال توسط نويسندهی غير بومی) که شامل لينک يا جستجوهای بلند ميشود.

محتوای بيش از حد بهينه سازی شده ، که اين نوعی تناقض است . اما به تلاش بيش از حد در بهينه سازی اشاره دارد. اين کار شامل تراکم کليدواژه در يک صفحه و از بين بردن زبان طبيعی به خاطر تکرار کليدواژه اشاره دارد.

لينکهای کلاه سياه

لينکهای کلاه سياه يا مخفی لينکهای پولی هستند که برچسب *nofollow  را به همراه دارند.

لينکهای پولی شامل آن دسته از لينکها ميشوند که جايزهای هستند( مانند تخفيف يا جايزهی رايگان يا کلاه برداری).

سئوی کلاه سفيد چيست؟

سئوی کلاه سفيد، داده-محور و محتوا محور است.هيچ موتور جستجويی تحليل هوشمندانهی اطلاعات برای پيدا کردن موثرترين عکس العملها و کليدواژههای هدف را مواخذه نميکند.

محتوای با کيفيت تعريف مشکلی دارد. من در اين جا تعاريف گوگل و بينگ را خلاصه کرده ام:

 • محتوايی که جستجوگران از آن خوششان بيايد.
 • محتوايی که به خاطر جستجوهای بلند بخشی از محتوای توليدی يک تارنما نباشد.

بهينه سازی کيفيت محتوا برای موتورهای جستجو بخشی است که در صنعت سئو از آن غفلت شده است. البته اينکا ر بايد به صورتی انجام بپذيرد که به تجربهی کاربر آسيبی نرساند. ترويج محتوا،   تارنما و برند اگر شامل پرداخت مستقيم يا لينکهای تشويقی نشود، کلاه سفيد خوانده ميشود.

* به فرهنگ لغات در بخش آخر كتاب مراجعه كنيد.

انواع مختلف پرداخت غير مستقيم مناسب هستند. برای مثال، بی تشر رسانه های تخصصی و مشهور تحت پوشش سرمقاله در برندهايی هستند که باآنها تبليغ ميشود.

سئوی نوين

اکنون هستهی سئو مدتهاست کليدواژه‌های صحيح، ساختارتارنما، کيفيت محتوا، لينکها و ارتقاء را در نظر ميگيرد. اين امر درست است، اما سازمان دهی و جزييات در حال تغييرات زيادی هستند و اين نشان دهندهی آغازعصر نوين سئو است.

کيفيت محتوا

کيفيت محتوا اکنون اهميت بسياری بالايی دارد. چنين محتوايی را ميتوان اين گونه تعريف کرد:

محتوايی که جستجو گران به آن علاقه دارند.

رفتار کاربر

نتيجه کيفيت محتوارفتار کاربر است. اين برای سئو بسيار حائز اهميت است.

مهم ترين رفتارهای کاربر از اين قرارند:

 • بعد از اينکه وارد يک صفحه از صفحهی يافته های جستجو شدند ، دوباره به صفحهی جستجو باز گردند.
 • محتوا را درتارنماهای اجتماعی به اشتراک بگذارند.

به اشتراک گذاری اجتماعی ميتواند مانند يک لينک ديگر تعريف شود ، اما به آن سادگی نيست. زيرا موتورهای جستجو مطمئن هستند که ميتوانند تفاوت نقل قولها را درياب ند.( شامل  به اشتراک گذاری در گوگل پلاس يا توييتر) که آيا توسط يک شخص مورد اعتماد انجام شده اند يا خير. موتورهای جستجو درحال شخصی سازی صفحات مورد علاقه ای هستند که افر اد يک حلقه آن را به اشتراک گذاشتهاند. خود اين به تنهايی بازاريابی رسانهی اجتماعی را بخشی از سئو کرده است.

حالا نوبت برند سازی است. هيچ شکی نيست که برندهای بزرگ بالاترين رتبهها را در موتورهای جستجو به خود اختصاص خواهند داد  و گوگل به وضوح می گويد تارنماهايی که به برندهای برتر در بازارشان تبديل ميشوند، موفقيت از آن آنها خواهد بود.

فصل ۳ 

به محتوای با کيفيت نياز داريم و ايجاد آن هرروز مشکل تر خواهد شد.       سئوی موفق به محتوای باکيفيت نياز دارد. هرچه شرکتهای بيشتری با اين قضيه آشنا ميشوند، سطح کيفيت هم بالاتر ميرود و هيچ وقت متوقف نخواهد شد. پس هر چه سئوی خود را زودتر آغاز کنيد، اين کار آسان تر خواهد بود.

سئو مانند يک معدن طلا است. اين طلا بخش بزرگی از تجارت اينترنتی در بازار شماست. اگر تجارت الکترونيکی اکنون فوق العاده است، تصور کنيد در آينده چه خواهد شد. برای اينکه طلا بدست بياوريد بايد تارنمای شما عملکرد مناسبی در موتورهای جستجو داشته باشد. پس شما به يک سئوی موفق نياز داريد. اگر اين امر را ناديده بگيريد بازی را خواهيد باخت.

هر روز در سئو قوی، قوی تر ميشود و ضعيف بايد بيشتر تلاش کند. هر چه بيشتر سئوی خود را به تعويق بياندازيد، ديرتر به موفقيت خواهيد رسيد و هزينهی بالاتری بايد بپردازيد.

کيفيت بايد ارتقا يابد

برند تارنما، محتوا و خود تارنما بايد ارتقا پيدا کند تا تارنما ی شما ديده شود، دربارهی آن صحبت ،جستجو ، لينک يا محبوب(like ) شود. بايد با افراد مرتبط  با حوزهی کاری در فيس بوک، گوگل پلاس و تویيتر رابطه برقرار کنيد. اين کار به زمان و هم چنين پول نياز دارد. هر چه شرکت های بيشتری با اين قضيه آشنا شوند ، بايد کار بيشتری برای جلب توجه انجام داد.

پس بنابراين هر چه زود تر سئوی خود را انجام دهيد، به تلاش کم تری نياز خواهيد داشت.

لينکهای باکيفيت مورد نياز است و هرروز گران تر ميشوند

لينکهای با کيفيت گران قيمت هستند، حال ميخواهيد آنها را مستقيما خريداری کنيد يا با محتوای خوب و ارتقا ء آنها را به چنگ بياوريد. ميتوانيد يک لينک بهينه شدهی قوی ازتارنما          ي يکی از روزنامههای معتبر داخلی خريداری کنيد و حدود ۴۰۰،۰۰۰ تومان بپردازيد. ايجاد و ترويج محتوای با کيفيت با  موضوعات مختلف ارزان بدست نميآيد. هر چه تارنماهای بيشتری لينکهای معتبر بيشتری دريافت ميکنند، ميزان و کيفيت مورد نياز بالاتر و هزينهی بيشتری طلب خواهد کرد       و ارزش آن لينکها افزايش پيدا خواهد کرد. پس هرچه زودتر به ساخت لينک مشغول شويد، ارزانتر خواهد بود.

قوی  قويتر ميشود

تا به حال توجه کرده ايد که چرا قوی قويتر و ثروتمند ثروتمندتر ميشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *