ایده های جالب برای درآمد از طریق برون سپاری (دورکاری) – قسمت ۲

h تیم فروش خود را. این ممکن است شامل ارسال ایمیل به مشتریان آینده نگر، رسیدگی به پیگیری تماس تلفنی، تخفیف محصولات / خدمات و […]