منابع آموزش سئو

پيش گفتار :

اينجانب مرصاد منصوري ۲۳ ساله ساكن شهر تهران ، رشته تحصيلي كامپيوتر و علاقه مند به طراحي گرافيك و وب سايت .

در سالهاي قبل به عنوان مدير وب سايت موسسه وام دهي نوبل انتخاب شدم و از آنجا نيز علاقه مند به گرافيك ، وب وهمچنين سئو سازي نيز شدم و با اميد به پروردگار كار خود را شروع نمودم .

داراي مدرك ICDL 1,2  و همچنين دوره هاي گذرانده شده طراحي وب استاتيك و گرافيك وب و سئو در آموزشگاه كيشمهر و انتخاب بهترين نمونه آثار هنرجويان در سال ۹۰ به انتخاب آموزشگاه كيش مهر در بخش طراحي وب استاتيك دركاتالوگ رسمي آموزشگاه نائل شده ام . و در سال ۹۱ نيز مفتخر به دريافت گواهينامه دوره mini MBA )) با گرايشبازاريابي ، تبليغات  )) از سوي دانشكده مديريت تهران و موسسه مشاوران نيز شده ام . 

اين كتاب كه پيش رويتان است حاصل چندين سال تجربه عملي و تئوري بر روي سايت هاي استاتيك و دايناميك ميباشد .

آشنايي با وب ، آشنايي با صفحات استاتيك يا دايناميك و آخرين استراتژي هاي موتور هاي بينگ ، گوگل ، ياهو  + يك هديه باارزش من به شما مخاطبين دوست داشتني آخرين آموزشها و ترفند هاي سئو و بالا بردن رضايت كاربران از وب سايت  كه باشما در ميان ميگذارم .

ضمنا اين كتاب اولين كتاب نوشتار شده من بوده و شايد داراي اشكالات و ايراداتي باشد اميدوارم بتوانم علاوه بر راضينمودن شما نسخه هاي جديد در زمينه هاي سئو در داينايمك ، آخرين ترفند هاي سئو ۲۰۱۳ و … را براي دوست داران وبتهيه و عرضه كنم لازم بذكر است اينجانب هيچ ادعايي نسبت به حرفه اي بودن در سئو ندارم و فقط يك كتاب براي راهنماييراحت تر علاقه مندان وب و سئو نوشته ام . 

 

بخشاول : 

 

. آشنايي با وب ، آشنايي با صفحات استاتيك و دايناميك

. استراتژي هاي موتور هاي جستجو  ( گوگل ، بينگ ، ياهو )  آشنايي با وب :

 

وبگاه،  تارگاه،  تارنما،  سايتياوب سايت             مجموعهاي ازصفحات وب است كه داراي يكدامنه اينترنتي يازيردامنه اينترنتي مشتركاند و به صورت مجموعهاي از صفحات مرتبط كه دادههايي نظير متن، صدا، تصوير و فيلم، روي آن ها ارائه ميشود، رويتار جهانگستر شبكه اينترنت قرار ميگيرد .

صفحهوب سندي است كه معمولاً به صورتاچتيامال نوشته ميشود و همواره با استفاده از پروتكلاچتيتيپي ميتوان به آن دسترسي پيدا كرد. پروتكل اچتيتيپي اطلاعات را ازكارساز وبگاه بهمرورگر وب كاربر منتقل ميكند تا اين اطلاعات براي كاربر نمايش داده شوند .

همه وبگاهها در كنار هم يكتار جهانگستر بزرگ از اطلاعات را درست ميكنند  .

دسترسي به صفحات وبگاه از طريق يك ريشه مشتركيوآرال با نامصفحه اصلي امكان پذير است كه اين صفحه اصلي از لحاظ فيزيكي روي همان كارساز قرار ميگيرد. يوآرالهاي صفحات آنها را به صورت هرمي سازمان دهي ميكنند اگرچهابر پيوندهاي موجود ميانشان تعيين ميكنند كه چگونه كاربر اطلاعات را ببينند و چگونهترافيك وب، بين بخشهاي مختلف وبگاه پخش شود  .

براي دسترسي به اطلاعات برخي از سايتهاي وب ميبايست حقاشتراك داشته باشيد. از ميان وبگاههايي كه براي ورود به آنها به اشتراك نياز داريد، ميتوان به وبگاههايپورنوگرافياينترنتي ، بخشهايي از وبگاههايخبري ، وبگاههاي بازي،ميزگردهاي اينترنتي ، خدماترايانامه ، وب و سايتهاي ارايه كننده دادههايبلادرنگ بهابازار اشاره كرد .

 

مرور :

وبگاه ميتواند محصول تلاش يك فرد يا يك گروه باشد كه با هدف خاصي تهيه ميشود. هر وبگاه ميتواند ابرپيوندهايي به  بقيهوبگاهها داشته باشد و بنابراين گاهي اوقات كاربر نميتواند ميان سايتهاي مختلف تمايز آشكاري قايل شود .  وبگاهها را به زباناچتيامال مينويسند و يا پس از آنكه در زبان ديگري نوشته ميشوند به زبان اچتيامال تبديلشان ميكنند و دسترسي به آنها از طريق يكنرمافزار با ناممرورگر وب يا مشتري HTTP امكانپذير است . دسترسي به وبگاهها از طريق رايانههاي موجود روي شبكه اينترنت يا وسايل مرتبط با اينترنت شامل رايانههاي روميزي، رايانههاي كيفي و روپايي،رايانههاي دستيار(PDA) و تلفنهاي همراه امكانپذير است .

يك سامانه ٔ◌  رايانهاي كه با عنوانكارساز وب و همچنين سرور HTTP شناخته ميشودميزبان وبگاه است. اصطلاحات سرور وب و HTTP ميتوانند بهنرمافزاري اشاره كنند كه روي اين سامانههاي رايانهاي اجرا ميشوند و دادههاي مربوط به صفحات وب را بازيابي ميكنند، و در مقابل درخواست كاربران وبگاه، اطلاعات را تحويل ميدهند .كارساز اچتيتيپي آپاچي معروفترين نرمافزار كارساز وب موجود است. بر اساس آمارهاينتكرفت و همچنينIIS از شركتماكروسافت هم كاربرد بسيار زيادي دارد .

وبگاه ايستا، وبگاهي است كه اطلاعات آن به ندرت تغيير ميكنند و تغيير اندك اطلاعات در آن با نرمافزارهاي ويرايش شخصي صورت ميگيرد. نرمافزارهاي ويرايشگر مهم كه كاربرد شخصي فراواني دارند عبارت اند از:

ويرايشگرهاي متن مانندNotepad يا برنامههايويرايشگر متني كه درشان ميتوان پرونده HTML را مستقيماً ويراست

ويرايشگرهايچاپ نما (WYSIWYG) مانندMicrosoft FrontPage وMacromedia Dreamweaver كه در آنها اطلاعات سايت را يك واسطGUI ميويرايد و پرونده HTML با نرمافزار ويرايشگر خودكار توليد ميشود .

ويرايشگرهاي الگومحور مانندRapidweaver وiWeb كه به كاربران اجازه ميدهند به سرعت حتي بدون هيچ آشنايي با HTML و تنها با انتخاب الگوي مورد نظر خود از ميان الگوهاي موجود، سايت وب مورد نظرشان را ايجاد كرده و آنرا روي سرور وب قرار دهند. افزودن رنگ و تصوير و متن به الگو با استفاده از يكنشر روميزي (DTP) صورت ميگيرد كه در اين صورت نيازي به آشنايي با كد HTML وجود ندارد .

وبگاه پويا وبگاهي است كه دايماً با كاربران اطلاعات دادوستد ميكند و اطلاعاتش به سرعت تغيير ميكند. ارتباط با كاربر با متغيرهايپايگاه داده مانند متغيرهاي نشست ، متغيرهاي بخش سرور (دادههاي محيطي و…) ياكوكيهاي HTTP صورت ميپذيرد و گاهي هم اين ارتباط به مستقيماً رخ ميدهد (مثلا از راه حركت نشانگر موشواره بر روي برخي قسمتهاي صفحه). هنگامي كه وبگاه درخواست كاربر براي اتصال به يك صفحه را دريافت ميكند، صفحه مورد نظر به خودكار توسط نرمافزار از انبار ذخيره موجود برداشته ميشود و فرد ميتواند به اطلاعات دست يابد. مثلاً وبگاه ميتواند وضعيت ارتباط فعلي بين كاربر و گفتوگو را نشان دهد، وضعيت جديد را نمايش دهد و يا اطلاعات شخصي كاربر را در اختيار وي بگذارد .

سامانههاي نرمافزاري تنوع بسيار زيادي دارند و از ميان آنها ميتوان بهصفحات كارساز فعال (ASP)،صفحات كارساز جاوا (JSP) و زبان برنامه نويسيابرمتنپرداز (PHP) اشاره كرد كه در توليد وبسايتهاي پويا كاربرد بسياري دارند. ممكن است اطلاعات وبگاه از يك يا چند دادگان بازيابي شوند و يا در بازيابي آنها از فناوريهايگسترشپذيرنويسي (XML) محور مانند چكيده وبگاه (RSS)استفاده كنيم. محتويات ايستا را ميتوان پويا توليد كرد، كه اين فراوري اطلاعات ميتواند موقتي بوده يا بر اساس وقوع رخداد خاصي صورت پذيرد. در اين صورت براي استفاده از موتار پوياي اختصاص يافته به هر كاربر يا هر اتصال كارآيي سامانه كاهش نمييابد .

اپلتها ميتوانند تواناييهاي مرورگرهاي وب را بيفزايند و از آنها براي نمايش » محتويات فعال « استفاده كنند. از ميان اين نرمافزارها ميتوان بهFlash يا اپلتهاي نوشته شده بهزبان جاوا اشاره كرد.زبانهاي ابرمتننويسي پويا(DHTML) در بهروزآوري بي درنگ صفحات وب كاربرد زيادي دارند (در صورت استفاده از اين فن ، براي اعمال تغييرات به اطلاعات موجود لازم نيست به بارگذاري بپردازيد)، كه در آنها ازالگوي شيءگراي سند(DOM) وجاوااسكرپيت استفاده شدهاست، كه در مرورگرهاي نوين وب به صورت پيشساخته ديده ميشوند  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با صفحات استاتيك ( ايستا)  :

 

وب سايت هاي استاتيك يا ايستا در حقيقت كاتالوگ هاي ديجيتالي هستند كه بر روي فضاي وب و آدرس اينترنتي قرار      مي گيرند . در اين دسته از سايت ها كه ميتواند در قالب HTML ، تمام انيميشن و … باشد اطلاعات بايد توسط طراح و مجري به روز گردد .

وب سايتهاي استاتيك در سئو با كمي مشكل مواجه ميشوند و در صورت ندانستن طراحي وب استاتيك شما نميتوانيد سايتي بروز و پر بيننده داشته باشيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با صفحات دايناميك ( پويا ، Cms) :

 

وب سايت هاي دايناميك يا پويا ، پايگاه هايي الكترونيكي مي باشند كه محتوا و امكانات آن توسط مدير سايت (سفارش دهنده) قابليت مديريت و به روز رساني خواهند داشت . همچنين اين وب سايت ها مي توان شامل امكانات متفاوتي مانند نظرسنجي براي هر مطلب ، انجمن ( فرومها ) ، شبكه هاي اجتماعي ، فروشگاه هاي الكترونيكي ،  آمار بازديد ، موتورجستجو هاي پيشرفته  ، ساخت فرم اختصاصي ،  كاربر پسند ، امنيت بالاتر ، سئو راحت تر ، و … را نيز داشته باشند .

در اين باره به مديران وب سايتها ميگويم كه Cms  ( سيستم مديريت محتوا ) پولي و رايگاني وجود دارند .

كه برخي از سيستم مديريت محتوا رايگان شامل : 

Joomla  ( كه نسخه هاي ۵,۱،  ،۲  ۳ آن به صورت كاملا فارسي موجود است )  WordPress ( وردپرس نيز در حال حاضر فارسي ميباشد )

و …

در اين دسته از وب سايت ها سفارش دهنده مي تواند بدون نياز به هزينه كردن مجدد و به صورت مستقل بدون نياز به مجري به وسيله كنترل پنل مديريت وب سايت ، مطالب را تغيير ، حذف و يا اظافه نمايد .

 

 

 

 

 

 

موتورهاي جستجو چطور كار مي كنند ؟

. جمع آوري كننده اطلاعات ، اسپايدر

. بايگاني كننده داده ها ، ايندكسر

. تحليل گر درخواست كاربر

اسپايدر هم مانند ما انسانها صفحات سايتها را ميبيند اما با يك تفاوت

 

شما تصوير زير ما ميبينيد :

 

 

اما اسپايدر اين طوري ميبينيد ( به صورت كد ) :

 

 

شما با توسط آمارگير ها مانند گوگل آناليتيكز ، Piwik يا آمارگير فارسي ميتوانيد مشاهده كنيد كه اسپايدر ها ، كاربران و كشور هاي بازديد كننده از كدام صفحات شما بازديد نموده اند و براساس آن سئو سازي سايت خود را بروز نمائيد .  

موتورهاي جستجو قبل از اينكه شما جستجو نمائيد صفحات جستجو ذخيره شده در سيستم هاي خود ذخيره مي نمايند و پس از جستجو شما در صورت ربط داشتن با موضوع جستجو آن را نمايش ميدهد .

الگوريتم هاي پيچيده از موتورهاي جستجو ممكن است در نگاه اول به نظر ميرسد غير قابل نفوذ است .

 

 

در اين بخش جا دارد از همكاران ( سئو كار : افرادي كه سئو سايت انجام ميدهند ) گله اي داشته باشم و اون هم اينه كه به جوانان يا مديران علاقه مند به وب و سئو ميگوند كه سئو سازي يك مرحله پيچيده و كد نويسي شده است و كار فقط من سئو كاره و كار همكاران خودشون هم قبول ندارن .   اينجانب ( مرصاد منصوري ) به شما جوانان و مديران وب سايتها ميگويم كه سئو سازي مانند نهالي است كه بايد به آن از لحاظ ( آب ، خاك ، كود  ، نور و … ) رسيدگي شود تا درختچه اي به ثمر نشيند و هيچ ترفند ، آموزش و مقاله اي نيست كه بتوانند به شما ۱۰۰% اين را بگويد كه در صورت انجام دادن اين مراحل سايت شما به عنوان بهترين سايت انتخاب ميشويد .

هر صفحه اي در اينترنت داراي رتبه بندي از سوي سايتهاي معتبري مانند گوگل (پيج رنك گوگل) و همچنين الكسا نيز كه رتبه بندي آن نيز براي سايتها نيز مفيد مي باشد .

 

شما براي اينكه در بازار رقابت بي رحم سئو سازي برنده اينكار شويد بايستي واژه هاي كليدي نسبت به متن خود ، براي كلمات كليدي به تحقيق ، دانش و شناخت درست از كسب و كارتان و همين طور منافعي كه به مشتريان و اعضاي سايت خود ميرسانيد ، نياز داريد . كاربران  براي يافتن سايت هاي مورد علاقه خود ، عباراتي را جستجو مي نمايند .

عباراتي كه بسيار جستجو ميشوند عبارات محبوب گويند . عده نيز عبارات كم جستجو ميكنند يا اصلا جستجو نميشوند كه به آنها عبارات داراي محبوبيت كم يا فاقد محبوبيت گويند .

 

 

 

 

چگونه عبارات را انتخاب كنيم ؟

مرتبط بودن آن با محتواي سايت ( محتوا نوشته داخل سايت گويند ) ميزان استفاده عبارات در جستجو هاي كاربران

ميزان رقابت عبارت در بين سايتهاي رقيب

 

شما در صورتي كه سايت نو پايي هستيد نبايد از كلمات بزرگ استفاده كنيد مانند :

. كتاب

. سفر

. بازي

. دانلود

اين عبارات عمومي و داراي محبوبيت و سطح رقابت بسيار بالايي دارند لذا بايستي از كلمات نوپا استفاده كنيد .

 

بهترين راه ممكن براي استفاده از كلمات كليدي به ابزار محبوب گوگل سري بزنيم .

ابزار كلمات كليدي گوگل :

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal   : توضيحي كوتاه

Global Monthly Searches  :  ميزان تخمين جستجو ها در ۱۲ ماه گذشته تمام كشورها  Global Monthly Searches : ميزان تخمين جستجو ها در ۱۲ ماه گذشته به زبان و كشور انتخاب شده  اعداد ارائه شده به صورت تخميني ميباشد . 

 

 

 

 

ديگر ابزار براي بهتر شدن سئو شما :

  WordTracker

اين ابزار با جمع آوري اطلاعات از چندين موتور جستجو ميتوانند به شما كمك كند . البته اين سرويس آزمايشي بوده و با دارا بودن كارت اعتباري ميتوانيد بصورت كامل از آن بهره مند شويد

https://freekeywords.wordtracker.com/

  Google Suggest

به هنگام جستجو گوگل و چند موتور جستجوي ديگر به طور خودكار واژه هايي را پيشنهاد ميكند . اين قابليت نيز براي بررسي كلمات كليدي ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد . براي يافتن عبارت مناسب ميتوانيد Free Keyword Tool را در گوگل جستجو كنيد . 

 

تعداد كلمات كليدي :

به خاطر داشته باشيد كه براي هر عبارت كليدي ، بايد يك صفحه جداگانه در سايت خود داشته باشيد . افزايش بي مورد تعداد كلمات كليدي براي سايتي كه محتواي كمي دارد امتيازي ( پيج رنك ) محسوب نميشود .

براي هر عبارت بايد به اندازه كافي در سايت شما محتوا وجود داشته باشد . از قرار دادن كلمات كليدي كه مختص كار و يا موضوع سايت شما نميشود خودداري نمائيد .

مثال :  زماني كه بانك طراحي را به عنوان كلمات كليدي خود انتخاب ميكنيد بايستي صفحه اي با نام بانك طراحي در سايت خود داشته باشيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *