چرا به سئو نياز داريم ؟

دانشگاه اصفهان

دانشكده زبانهاي خارجي

گروه زبان و ادبيات انگليسي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشتهي مترجمي زبان انگليسي

 

عنوان پايان نامه:

ترجمه كتاب سئو، سود و سرمايه

استاد راهنما:

دكتر عباس اسلامي راسخ

پژوهشگر:

فاطمه حلي ساز

اسفند ۱۳۹۱

۱

     كليه حقوق مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات

 و نوآوري هاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامه  متعلق به دانشگاه اصفهان است.

 

تقدير و تشکر

اينک که به لطف خداوند مّتّعال، تهّيّه و تدوين اين پايان نامه به انجام رسيده است برخود وظيفه میدانم که از زحمات استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر اسلامی راسخ که در نگارش و تدوين اين ترجمه مرا ياری و مساعدت نمودهاند سپاسگذاری کنم. همچنين مراتب سپاس خود را از جناب آقای مهندس کرمی که مشّوّق من در اين پژوهش بوده اند و زحمت بازنگری و ويرايش فنی را بر عهده داشتند، ابراز ميدارم.

 

فهرست مطالب

مقدمه مترجم…………………………………………………………………………………………….۶

بخش اول: موتورهای جستجو وسئو…………………………………………………………………۱۰              مقدمه…………………………………………………………………………………………۱۰              فصل۱: موتورهای جستجو…………………………………………………………………۱۱              فصل۲: سئو چيست؟………………………………………………………………………..۱۵

فصل۳:چرا به سئو نياز داريم؟……………………………………………………………..۱۹

فصل۴:سئوی يکپارچه………………………………………………………………………۲۱

بخش دوم: قوانين سئو برای سود دهی……………………………………………………………….۲۶              مقدمه………………………………………………………………………………………… ۲۶

فصل۵: سود برای سود دهی است………………………………………………………….۲۷

فصل۶: هدف قرار دادن عبارات بلند……………………………………………………..۳۳              فصل۷: نيچه کليدواژه……………………………………………………………………….۳۸

فصل۸: به جاده موفقيت قدم بگذاريد………………………………………………………..۴۵

فصل ۹: در پی پاسخ…………………………………………………………………………۴۹

فصل ۱۰: کيفيت محتوا و پاندا………………………………………………………………۵۴              فصل۱۱: سئوی نوين…………………………………………………………………………۶۵              فصل۱۲: سئوی موفق………………………………………………………………………..۶۸

فصل۱۳:چگونگی انجام سئو…………………………………………………………………۷۱

بخش سوم:مراحل انجام سئو……………………………………………………………………………۷۷               مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۷۷

فصل۱۴: بررسی دقيق سئو………………………………………………………………….۸۱               فصل۱۵:سئوی فنی………………………………………………………………………..۱۰۳

فصل۱۶: پيدا کردن بازارهای هدف……………………………………………………..۱۲۷             فصل۱۷: اولويت بندی کليدواژه ها…………………………………………………………۱۳۶

فصل۱۸: ايجاد محتوا برای سنجش پرداخت به ازای هر تليک…………………………..۱۴۹

فصل۱۹:سنجش کليدواژه با پرداخت به ازای هر تليک…………………………………..۱۵۲

فصل۲۰: پيدا کردن نيچه کليدواژه برای تارنماهای تاسيس شده………………………….۱۵۶

فصل۲۱: طرح ريزی ساختار تارنما……………………………………………………….۱۶۸

فصل۲۲: ايجاد و بهينه سازی محتوا………………………………………………………..۱۷۴

فصل۲۳: ساخت لينک و ارتقا برند…………………………………………………………۱۸۰

فصل۲۴: اندازه گيری پاسخ و تکرار……………………………………………………….۱۸۷

فرهنگ واژگان ضروری سئو…………………………………………………………………………۱۹۰

معادل واژگان رايانه و فناوری اطلاعات توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی………………….۲۱۷

مقدمه مترجم

امروزه و در عصر فناوری اطلاعات، اينترنت بهترين ابزار ساخت و توسعه تجارت است. اينترنت مرز بين کشورها را کمتر و در نتيجه تجارت و مخصوصا تجارت بين الملل را آسانتر نموده است.

تارنما، اصلی ترين وسيله ارتقاء تجارت است. بايد تارنمایی طراحی کنيم که توجه کاربری که به دنبال اطلاعات است را به خود جلب کند. به محض اينکه نظر کاربر را جلب کرديم و او برای بار دوم از تارنمای ما بازديد کرد، آنموقع بهترين زمان برای گسترش تجارت و افزايش مشتری است.

تارنما ميتواند تبليغ مناسبی باشد و کمک ميکند تجارتمان را به جهان معرفی کنيم. داشتن تارنما برای تجارت های کوچک و حتی آنهايی که محصولات خانگی توليد ميکنند، نيز الزامی است. آنها بايد به دنبال راهی باشند که محصولاتشان را به مردم نشان دهند. شرکت های آنلاين متعددی هستند که از طريق اينترنت به خريد و فروش محصولات ميپردازند. اينکار بدون داشتن تارنما امکانپذير نيست و آنها را به هدفی که به دنبالش هستند نخواهد رساند.

تارنما مهمترين وسيله برای سود دهی بيشتر است. وب نويسی و تارنماهای شبکه ای بهترين مثال برای تجارت آنلاين هستند. امروزه هزارن نفر درآمد خود را از طريق چنين تارنما هايی به دست می-آورند. تجارت را بايد عاقلانه انجام داد. ميدانيم که ۸۵% از مصرف کنندگان در اينترنت به جستجوی کالا در تارنماهای محلی ميپردازند. اين در حالی است که ۶۰% از تجارت های کوچک تارنما ندارند و کمتر از ¼ تجارتهای محلی در موتورهای جستجو به نمايش در می آيند. اين آمار نشان دهنده نقطه ضعف عملکرد تارنما در تجارت مخصوصا تجارت های کوچک است.

ما در جهان ارتباطات زندگی ميکنيم. سنگاپور سريع ترين اينترنت جهان را دارد. و اقتصاد ايرلند بيشترين بهره را از اينترنت برده است. ۱۵ % توليد خالص ايرلند در سالهای بين ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ صادرات مبتنی بر اينترنت بوده است. پژوهشهای جديد نشان ميدهد که در زمينه استفاده از اينترنت سوئد مقام اول و امريکا مقام دوم جهان است. يک سوم جمعيت جهان از اينترنت استفاده ميکنند. آمار  وارقام دروغ نميگويند. وب يک گفتگوی جهانی است. بايد از اينترنت در جهت توسعه تجارت نهايت استفاده را ببريم.

اين آمار نشان ميدهند مردم روز به روز بيشتر از اينترنت استفاده ميکنند. پس هر چه در اينترنت فعالتر باشيم شانس جذب افراد بيشتری برای تجارتمان خواهيم داشت.

تا اينجا متوجه شديم که ميتوانيم از حضور آنلاين بسيار بهره مند شويم. تجارت بخشی از اجتماعی است که در آن زندگی ميکنيم و تجارت آنلاين بخش داخلی تجارت است. با ايجاد محتوای خوب ،استفاده موثر از شبکه های اجتماعی، تبليغات موثر و برند سازی ميتوانيم رتبه تارنمامن را در موتورهای جستجو ارتقاء دهيم.

يک تارنمای خوب بايد ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته در دسترس باشد. هر چه بيشتر در دسترس باشيم درآمد بيشتری خواهيم داشت. حال اين سوال پيش می آيد که مشخصات يک تارنمای خوب کدام است؟ اين سوالی است که خيلی از ما بارها از خود پرسيده ايم.

هر تجارتی نيازمند يک تارنمای خوب است. تارنمايی که ارزش برند را افزايش دهد. حقيقت اين است که فقط يک مشخصه نيست که يک تارنما را متمايز ميکند، بلکه ترکيبی از چندين ويژگی است که آن را از بقيه ممتاز تر ميکند. در زير به چند مورد از آنها اشاره ميکنم:

 1. تارنما را ساده طراحی کنيد.

تا به حال چند بار از تارنماهايی بازديد کرده ايد که انگار يک نفر سطل رنگی را به ديوار پرتاب کرده است؟ اينگونه تارنما ها را زياد ديده ايم و خيلی سريع هم از آنها خارج شده ايم.

تارنما را ساده طراحی کنيد و مهم تر اينکه، تارنما آنگونه طراحی شود که کاربر به آسانی در آن جستجو کنند.

 1. تارنما را جذاب طراحی کنيد.

يکی از مهم ترين ويژگی های تارنما، جذابيت و زيبايی آن است. در کنار سادگی، سعی کنيد تارنما را جذاب و شفاف طراحی کنيد. مشتری ها از تارنما های شفاف و جذاب خوششان می آيد.

 1. به مشتری آن چيزی را بدهيد که به دنبالش آمده است.

کاربری که از تارنمای شما بازديد ميکند در پی هدفی بوده است و برای اين بازديد دليل داشته است. سعی کنيد اطلاعاتی که نياز دارد را در اختيارش قرار دهيد. مثلا اطلاعات محصولات ،اطلاعات مکان، قيمت و غيره.

 1. تارنما را بهينه سازی(سئو) کنيد.

هدف اصلی تارنما، کمک به مشتری به صورت آنلاين است. پس خود را به آنها معرفی کنيد.

با بهينه کردن صفحه تان مشتری ها به سادگی شما را پيدا خواهند کرد. من پيشنهاد می کنم از يک تيم سئو کار کمک بگيريد. البته هزينه ای که برای اين کار صرف ميکنيد خيلی زود با افزايش مشتری جبران ميشود.

اصلی ترين هدف من از طرح اين مسائل رسيدن به بهينه سازی تارنما است.

بارها و بارها شاهد آن بوديم که برخی افراد حقيقی و حقوقی اقدام به راه اندازی تارنما نموده اند اما برخلاف هزينه مالی و زمانی، اين تارنما ها برگشتی مناسب، به همراه نداشته است براستی دليل آن چيست ؟

سئو چيست؟

به استاندارد سازی و بهبود فاکتورهای داخلی و خارجی يک تارنما به منظور افزايش ترافيک از طريق موتورهای جستجوگر، مانند گوگل،  سئو (SEO) يا بهينه سازی تارنما ميگويند.

چرا به سئو نياز داريم ؟

خوب است بدانيم داشتن يک تارنما اولين گام برای ورود به دنيای مجازی و ايجاد کسب کار جديد است و برای کسب موفقيت ها یی همچون فروش در اينترنت و برند سازی، فعاليت های ديگری مانند بهينه سازی تارنما، پشتيبانی دائم، تبليغات مستمر وبازاريابی اينترنتی را در دستور کار خود قرار دهيم.

سئو برای يک تارنما مانند روح در بدن است

اغلب سئو موفقيت يک تارنما را تضمين خواهد کرد . چراکه در حوزه بازاريابی اينترنتی، تارنماهایی موفق ترند که برای موتورهای جستجو بهتر بهينه سازی شده باشند تا رتبه و امتيازبيشتری را در موتورهای جستجوگر کسب کنند. آيا ميدانيد پر بيننده ترين تارنماها در کشور ايران گوگل و ياهو می -باشند؟ حال سهم  ما از اين موتورهای جستجوگر چقدر است؟

به محتوای با کيفيت نياز داريم و ايجاد آن هرروز مشکل تر خواهد شد. سئوی موفق به محتوای باکيفيت نياز دارد. هر چه شرکت های بيشتری با اين قضيه آشنا ميشوند، سطح کيفيت هم بالاتر می -رود و هيچ وقت متوقف نخواهد شد. پس هر چه سئوی خود را زودتر آغاز           مکنی، اين کار آسان تر خواهد بود.

سئو مانند يک معدن طلا است. اين طلا بخش بزرگی از تجارت اينترنتی در بازاراست. اگر تجارت الکترونيکی اکنون فوق العاده است، تصور کنيد در آينده چه خواهد شد. برای اينکه طلا بدست بياوريد بايد تارنما عملکرد مناسبی در موتورهای جستجو داشته باشد. پس به يک سئوی موفق نياز        مداری. اگر اين امر را ناديده بگير می بازی را خواه می باخت.

T2با سئوی تارنما ۲T شروع به بالا آمدن در صفحهی يافته های موتور جستجو ميکنیم، سرع متان افزايش مییابد.  فقط با برتر بودن ميتوانیم لينک جذب       مکنی. رابط ها و جستجوگران به دنبال صفحات ما که لينک شده اند ميگردند. اگر باهوش باشیم، حضور برند خود را به افرادی که به دنبال ما هستند بيشتر معرفی ميکنیم .هيچ تعجبی ندارد که گوگل عاشق برندهاست. وقتی رتبهی بالا به دست بياور می کارايی سئوی ما بالاتر خواهد بود.

به رتبهی اول میرسیم و در پشت سر ما موانعی برای رقبا وجود خواهند داشت که برای عبور از آنها بايد پول زيادی خرج کنند. با سئو بازار آيندهی خود را تضمين ميکنيم. واقعا سئو يک معدن طلاست.

با اين مقدمه سعی کردم به اختصار شما را با سئو آشنا کنم. هدف من از انتخاب اين کتاب برای ترجمه اين بود که سئو در ايران آنطور که بايد و شايسته آن است، شناخته شده نيست. شرکت های زيادی در اين زمينه فعاليت نميکنند و متخصصان سئو کار به اندازه کافی با صاحبان تجارت همکاری ندارند.

مولف اين کتاب آقای مارک نانی، صاحب شرکت سئوی بزرگی در امريکا به نام Wordtrackerاست و اين کتاب را برای توضيح مفصل بر سئو، همچنين معرفی نرم افزار جديدشان به نامWordtracker Strategizerنوشته است. اين کتاب از سه بخش اصلی تشکيل شده است؛ بخش اول در چهار فصل به معرفی موتوهای جستجو و سئو ميپردازد. بخش دوم شامل نه فصل است که به تفصيل درباره ضرورت سئو، اينکه چرا سئو سودآوراست و در کل به قوانين و دستورالعمل های انجام سئو پرداخته ميشود. بخش پايانی که يازده فصل دارد، مراحل انجام بهينه سازی تارنما را بطور جامع مورد بحث قرار ميدهد.

موضوع ترجمه کتاب بخصوص کتابهايی با زمينه های تخصصی، همواره يکی از دغدغه های جدی قابل بحث در انتقال بی کم و کاست مباحث تخصصی است. واژه سازی که خود امری خطير و و يک کار تخصصی است، نقش مهمی در کاملتر شدن ترجمه ها ميکند. بنابراين يک مترجم علاوه بر داشتن اطلاعات تخصصی در زمينه موضوع ترجمه شده بايد اشراف نسبتا خوبی بر ظرفيت واژه ها و نيز ساختار جملات زبان فارسی داشته باشد.

در ترجمه اين کتاب سعی بر آن بوده است که از معادل های واژگان فناوری اطلاعات و رايانه که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل سازی شده اند، استفاده شود. با اين وجود، در برخی کلمات، از آنجايی که واژه معادل سازی شده در زبان تخصصی افرادی که در اين زمينه فعاليت می-کنند، نامانوس و ديرآشناست و انتقال درست مطلب را با مشکل روبرو ميکند لذا خود کلمه انگليسی و يا معادل فارسی مورد استفاده متخصصين رايانه جايگزين شده است.

در پايان، از همه افرادی که اين کتاب را مطالعه ميکنند خواهشمندم در صورت داشتن هر گونه انتقاد يا پيشنهاد در خصوص اين ترجمه با من مکاتبه داشته باشند. اميد است اين کتاب به معرفی و شناخت سئو در ايران کمک بيشتری کند و اطلاعات مفيدی را در اختيار افراد مشتاق و علاقه مند بگذارد.

شايان ذکر است پيش از مطالعه کتاب، فرهنگ واژگان را در بخش پايانی مطالعه فرمائيد.

با تشکر

فاطمه  حلی ساز [email protected]

بخش اول:

موتورهای جستجو و سئو

مقدمه

ههبين‌سازی موتورهای جستجو(سئو) به معنای افزايش بازديدها و پاسخ موثرموتورهای جستجو است.

بخش يک اين کتاب موتورهای جستجو و سئو را معرفی ميکند و به شما نشان خواهد داد آنها چه طور کار ميکنند، چه هستند، و چرا بايد همين الان سئوی خود را آغاز کنيد.

موتورهای جستجو برای صنايع  مصرف کننده در قلب فروش و بازاريابی قرار دارند.

۱          فصلموتورهای جستجو

درصد بالايی ازخريد مشتريان به صورت آنلاين صورت ميگيرد وموتورهای جستجو لينک ها را تعقيب ميکنند تا ميلياردها صفحه را پيدا و فهرست کنند. برای اينکه صفحهی شما شانس زيادی برای پيداشدن داشته باشد، تارنمای شما بايد حداقل شامل عبارت جستجو( يا کليدواژه ها) باشد.

مردم از موتورهای جستجو استفاده ميکنند تا به آنها کمک کرده و موضوعات مورد نياز خود را پيدا کنند. شايد گرسنه باشم و بخواهم چند تا پيراشکی به دفترم ارسال کنند، پس پيک پيراشکی را در ايترنت جستجو ميکنم.

موتورهای جستجو برای هر چيزی استفاده ميشوند    ؛ دوستان، تصاویر، نقشه، اخ ابر و چيزهايی که مردم قصد خريد آنها را دارند. موتورهای جستجو آن قدر مشهور هستند که تقريبا ماهانه           ۱۷ ميليارد جستجو در آمريکا انجام ميشود.

در سال ۲۰۰۹، صد وسی و يک ميليارد جستجو در ماه دسامبر در کل جهان انجام شد که در مقايسه با سال قبل از آن ۴۶% افزايش داشت.

موتورهای جستجو و تجارت 

موتورهای جستجو نقش بسيار مهمی در تجارت و ارتباطات ايفا ميکنند. فروش های بسياری در بازار از طريق اينترنت انجام می شوند يا اينترنت بر روی آن تاثير زيادی دارد. تقريبا حدود           ۱۶۰ ميليارد دلاردرسال ۲۰۰۹ به صورت آنلاين خرج شد.

۷% از خريد مصرف کنندگان در اينترنت صورت ميگيرد. بيشتر اين خريدها از طريق جستجو انجام ميشود. به علاوه، ۸۹ در صد از خريدها در ابتدا جستجوميشوند.  اولين کار برای موفقيت در تجارت، پيدا کردن تارنمای شما توسط کسانی که جستجوهای مرتبط با بازار شما را انجام ميدهند . بياييد ببينيم که موتورهای جستجو چگونه کار ميکنند.

مقدمه ای بر عملکرد موتورهای جستجو

در اينجا خلاصهی خود گوگل را برای شما قرار داده ايم:

 (Crawling)خزيدن

گوگل با برنامه هايی به نام عنکبوت در سراسر وب ميخزد. عنکبوت ها با تعقيب لينک های موجود در اسناد و صفحات، به گردش ميپردازند. گوگل صفحات را از طريق لينک های صفحات ديگر پيدا و بررسی ميکند. صفحه نتايج گوگل مانند سيستم بايگانی برای تمام صفحاتی که پيدا ميکند عمل می-کند.

 (Matching)تطابق سازی

اگر برای مثال غذای سنتی را جستجو کنيد، گوگل فهرست مطالب خود را جستجو ميکند تا صفحاتی که شامل غذای سنتی ميشود را فهرست کند. معمولا هزاران و ميليونها صفحهی مشابه را       پيدا می-کند. تصوير زير يافتهی مربوط به غذای سنتی را نشان ميدهد. اين يعنی           ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ يافته برای واژهی غذای سنتی وجود دارد و ۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰شانس وجود دارد تا بازديد شوند. اگر تارنماي شما حاوی واژه های موجود در جستجو نباشد در فهرست يافته هانيز قرار نميگيريد.

 (Ranking)رتبه بندی

گوگل برای نشان دادن صفحات مرتبط دويست عامل را در نظر ميگيرد.

 • برای مثال کليدواژهی “غذای سنتی” چند بار در موتور استفاده شده است؟
 • آيا کليدواژه ها در عنوان و آدرس صفحات تارنما (وب نشانی) پديدار ميشوند؟
 • آيا صفحه کلمات هم خانوادهی کليدواژه ها را در خود دارند؟
 • آيا صفحه از يک تارنماي باکيفيت است؟ يا کيفيت پايينی دارد؟
 • چه تعداد لينک از تارنماهای ديگر به اين صفحه پيوند خورده اند؟

هر صفحه مطابق با دويست عامل امتياز دهی ميشود. اين روند کاری ، الگوريتم ناميده ميشود.

سپس نمرهی کل برای رتبه بندی و ترتيب قرار گرفتن نتايج استفاده ميشود.

نگاهی پيشرفته تر به نحوه کارموتورهای جستجو

گوگل دوست ندارد بيشتر ازموتورجستجوگربينگ * حرف بزند. بينگ به تازگی بعضی از بخشهای الگوريتم رتبه بندی خود را فاش کرده است. بينگ سه جنبهي بسيارمهم رتبه بندی را اينگونه ذکر کرده است:

 • محتوای متن توسط رفتار کاربر سنجيده ميشود .
 • مرجع اجتماعی به يک صفحه
 • لينک های صفحه

به اين موارد به طور جزيی تری نگاه خواهيم انداخت.اما اينجا به طور مختصر به آنها ميپردازيم.

کيفيت محتوا توسط رفتار کاربر سنجيده ميشود

بينگ بر واکنش افراد در صفحات نتايج جستجو نظارت و موارد زير را ارزيابی ميکند:

 • چه درصدی از کاربران وارد هر صفحهی فهرست شده اند؟
 • آيا کاربران دوباره به همان صفحه ای برميگردند که يک بار بر روی آن تليک کرده و نتيجه مورد نظررا پيدا نکرده اند؟

صفحاتی که نتايج بدی داشته اند به رتبهی پايين تری نزول پيدا ميکنند.

مرجع اجتماعی به يک صفحه 

بينگ براينکه چه مقدار و به وسيلهی چه کسی يک صفحه در تارنما های اجتماعی مانند فيس بوک و توييترارجاع داده ميشود اهميت ميدهد.

لينکهای صفحه Bing       * بينگ، لينک های موجود درصفحه را درنظرميگيرد. موتورهای جستجو به استفادهی کليدواژهها درمتنهای لنگری* لينکها علاقه دارند. متن های لنگری ، واژه هايی هستند که در هنگام تعقيب يک لينک بر روی آنها تليک ميکنيد. در واقع متنی است که با تليک کردن بر آن به صفحه ديگری می    -رود.

* Anchor Text

۲          فصلسئو چيست؟

سئو يک روند کاری است. سالهاست اين پنج گام هستهی روند کاری سئو بوده اند:

۱ ) جستجوی کليدواژه : برای پيدا کردن کليدواژههای هدف.

 • طراحی ساختار تارنما: برای سازمان دهی محتوای مورد نياز برای تطابق با کليدواژههای هدف.
 • ايجاد کيفيت محتوا: برای مطابقت دادن کليدواژههای هدف و اينکه به اندازهی کافی مناسب باشد تا لينکهای با کيفيتی بدست بياورد.
 • ساخت لينکهای با کيفيت: از تارنما های ديگر، که شامل کليدواژه های هدف در متن های لنگری باشد.
 • نظارت بر يافته ها: برای فهميدن اينکه چه فعاليت ها و کليدواژه هايی بهترين يافتهها را به همراه دارند.

بهينه سازی موتور جستجو به هر کاری که رتبهی شما را در موتورهای جستجو افزايش دهد گفته می-شود.

جستجوی کليدواژه 

سئو با  تحقيق دربارهی کليدواژه شروع ميشود. تحقيق درمورد کليدواژه يعنی   ، پيدا کردن کليدواژه هايی که مردم برای خريد محصولات و استفاده از خدمات شما استفاده ميکنند. اگر شما رستوران سنتی داريد، دوست داريد بدانيد کسانی که به دنبال غذای سنتی هستند از چه واژههايی استفاده ميکنند.

اينها کليد واژههای هدف شما خواهند بود. پيدا کردن تعداد زيادی کليدواژه معمولا کار ساده ايست.

وظيفهی شما اولويت بندی آنها است.

ساختار تارنما

مردم برای پيدا کردن يک موضوع، هزاران کليدواژه را جستجو ميکنند. اين يعنی تارنما          ي شما به محتوا و صفحات زيادی نياز دارد. برای اينکه حداقل در فهرست يافته های گوگل قرار بگيريد، بايد يک صفحه در تارنما داشته باشيد که حاوی اين کليدواژهها باشد. آن صفحات بايد به گونهای مرتب شوند که بهترين يافته برای کاربر جستجو گر پديدار شود. قسمت مهمی از اين بهينه سازی داشتن لينکهای معتبر در اطراف تارنما است.

قدرت لينک از لينکهايی که از تارنما های ديگر به تارنما شما زده ميشود بدست ميآيد. گف          تيم که تارنماها بايد صفحاتی داشته باشند که حاوی کليدواژهها باشند. اما آن صفحات بايد محتوايی داشته باشند که جستجوگران بتوانند بخوانند، به اشتراک بگذارند، و به آنها لينک شوند و تعريف ما از کيفيت محتواهمين است.  اهميت پاسخ يک جستجو گر به يک صفحه در صفحهی يافتههای گوگل در حال افزايش است.

لينک و ارتقاء 

کيفيت محتوا بسيار ضروری است. زيرا لينک از تارنماهای ديگر، شامل تارنماهای اجتماعی مانند فيس بوک و توييتر، بخش مهمی از سئو است و تمام لينک ها يکسان نيستند.  لينکهای باکيفيت از تارنماهای معتبر ارزش بيشتری نسبت به لينک های ديگر دارند. لينک هايی که در متن لنگری خود کليدواژه دارند نيز قدرتمند هستند. البته بايد کيفيت محتوای خود را نيز افزايش بدهيد تا بتوايند آن لينکهای قدرتمند را دريافت کنيد.

نظارت بر يافته ها

در رتبه بندی صفحه‌ی يافته‌های موتور جستجو بازديدها و پاسخ ها را بايد در نظر گرفت تا بفهميد که کدام کليدواژهها و پاسخها بهترين نتيجه را خواهند داشت.

کليدواژه و پاسخهايی که بدترين نتايج را برای شما به ارمغان می آورند را از فهرست واژههای هدف خود خارج کنيد.

سئوی سياه و سفيد

دو رويکرد کاملا متفاوت در سئو وجود دارد:

۱ )سئوی کلاه سياه: قوانين و دستورالعملهايی از موتورهای جستجو را زير پا ميگذارد که تارنماها برای قرار گرفتن در فهرست آنها بايد از موتورها تبعيت کنند.

۲) سئوی کلاه سفيد: به قوانين موتوهای جستجو احترام ميگذارد. البته ممکن است جاهايی وجود داشته باشد که با آن به مخالفت بپردازد.

اما  شايان ذکر است که گوگل و موتورهای ديگر:

 • خود را درگير چنين مسائلی نميکنند.
 • همواره در حال تلاش برای پيدا کردن و جريمه کردن تارنماهای هرز* و بي محتواهستند.
 • قوانين را تغيير ميدهند.

پس اگر داريد شانس خود را امتحان ميکنيد ، کارامروزرا به فردا نيندازيد. اما اگر به نظر ميرسد که تارنماي شما در حال شکستن قوانين موتورهای جستجو هستند، بنابراين:

 • روشهاي کلاه سياه ناديده گرفته خواهند شد.( و پول خود را به هدر خواهيد داد)؛ يا

*Spam

 • تارنماي شما جريمه خواهد شد، برای مثال به رتبهی پايينتری در صفحه سقوط خواهد کرد؛ يا
 • تارنمای شما از صفحه نتايج خارج خواهد شد.( يعنی برای ماه ها يا حتی سالها هيچ بازديدی نخواهد داشت).

پس اگر نميخواهيد تارنما ی شما مسدود شود، از سئوی کلاه سفيد استفاده کنيد.

سئوی کلاه سياه چيست؟

سئوی کلاه سياه به هرچيزی گفته ميشود که گوگل آن را تظاهر به داشتن کيفيت محتوا يا لينک طبيعی متهم کند که اين شامل موارد زير ميشود:

محتوای کلاه سياه

محتوای ماشينی يعنی محتوای ضعيفی نوشته شده است .( برای مثال توسط نويسندهی غير بومی) که شامل لينک يا جستجوهای بلند ميشود.

محتوای بيش از حد بهينه سازی شده ، که اين نوعی تناقض است . اما به تلاش بيش از حد در بهينه سازی اشاره دارد. اين کار شامل تراکم کليدواژه در يک صفحه و از بين بردن زبان طبيعی به خاطر تکرار کليدواژه اشاره دارد.

لينکهای کلاه سياه

لينکهای کلاه سياه يا مخفی لينکهای پولی هستند که برچسب *nofollow  را به همراه دارند.

لينکهای پولی شامل آن دسته از لينکها ميشوند که جايزهای هستند( مانند تخفيف يا جايزهی رايگان يا کلاه برداری).

سئوی کلاه سفيد چيست؟

سئوی کلاه سفيد، داده-محور و محتوا محور است.هيچ موتور جستجويی تحليل هوشمندانهی اطلاعات برای پيدا کردن موثرترين عکس العملها و کليدواژههای هدف را مواخذه نميکند.

محتوای با کيفيت تعريف مشکلی دارد. من در اين جا تعاريف گوگل و بينگ را خلاصه کرده ام:

 • محتوايی که جستجوگران از آن خوششان بيايد.
 • محتوايی که به خاطر جستجوهای بلند بخشی از محتوای توليدی يک تارنما نباشد.

بهينه سازی کيفيت محتوا برای موتورهای جستجو بخشی است که در صنعت سئو از آن غفلت شده است. البته اينکا ر بايد به صورتی انجام بپذيرد که به تجربهی کاربر آسيبی نرساند. ترويج محتوا،   تارنما و برند اگر شامل پرداخت مستقيم يا لينکهای تشويقی نشود، کلاه سفيد خوانده ميشود.

* به فرهنگ لغات در بخش آخر كتاب مراجعه كنيد.

انواع مختلف پرداخت غير مستقيم مناسب هستند. برای مثال، بی تشر رسانه های تخصصی و مشهور تحت پوشش سرمقاله در برندهايی هستند که باآنها تبليغ ميشود.

سئوی نوين

اکنون هستهی سئو مدتهاست کليدواژه‌های صحيح، ساختارتارنما، کيفيت محتوا، لينکها و ارتقاء را در نظر ميگيرد. اين امر درست است، اما سازمان دهی و جزييات در حال تغييرات زيادی هستند و اين نشان دهندهی آغازعصر نوين سئو است.

کيفيت محتوا

کيفيت محتوا اکنون اهميت بسياری بالايی دارد. چنين محتوايی را ميتوان اين گونه تعريف کرد:

محتوايی که جستجو گران به آن علاقه دارند.

رفتار کاربر

نتيجه کيفيت محتوارفتار کاربر است. اين برای سئو بسيار حائز اهميت است.

مهم ترين رفتارهای کاربر از اين قرارند:

 • بعد از اينکه وارد يک صفحه از صفحهی يافته های جستجو شدند ، دوباره به صفحهی جستجو باز گردند.
 • محتوا را درتارنماهای اجتماعی به اشتراک بگذارند.

به اشتراک گذاری اجتماعی ميتواند مانند يک لينک ديگر تعريف شود ، اما به آن سادگی نيست. زيرا موتورهای جستجو مطمئن هستند که ميتوانند تفاوت نقل قولها را درياب ند.( شامل  به اشتراک گذاری در گوگل پلاس يا توييتر) که آيا توسط يک شخص مورد اعتماد انجام شده اند يا خير. موتورهای جستجو درحال شخصی سازی صفحات مورد علاقه ای هستند که افر اد يک حلقه آن را به اشتراک گذاشتهاند. خود اين به تنهايی بازاريابی رسانهی اجتماعی را بخشی از سئو کرده است.

حالا نوبت برند سازی است. هيچ شکی نيست که برندهای بزرگ بالاترين رتبهها را در موتورهای جستجو به خود اختصاص خواهند داد  و گوگل به وضوح می گويد تارنماهايی که به برندهای برتر در بازارشان تبديل ميشوند، موفقيت از آن آنها خواهد بود.

فصل ۳ 

به محتوای با کيفيت نياز داريم و ايجاد آن هرروز مشکل تر خواهد شد.       سئوی موفق به محتوای باکيفيت نياز دارد. هرچه شرکتهای بيشتری با اين قضيه آشنا ميشوند، سطح کيفيت هم بالاتر ميرود و هيچ وقت متوقف نخواهد شد. پس هر چه سئوی خود را زودتر آغاز کنيد، اين کار آسان تر خواهد بود.

سئو مانند يک معدن طلا است. اين طلا بخش بزرگی از تجارت اينترنتی در بازار شماست. اگر تجارت الکترونيکی اکنون فوق العاده است، تصور کنيد در آينده چه خواهد شد. برای اينکه طلا بدست بياوريد بايد تارنمای شما عملکرد مناسبی در موتورهای جستجو داشته باشد. پس شما به يک سئوی موفق نياز داريد. اگر اين امر را ناديده بگيريد بازی را خواهيد باخت.

هر روز در سئو قوی، قوی تر ميشود و ضعيف بايد بيشتر تلاش کند. هر چه بيشتر سئوی خود را به تعويق بياندازيد، ديرتر به موفقيت خواهيد رسيد و هزينهی بالاتری بايد بپردازيد.

کيفيت بايد ارتقا يابد

برند تارنما، محتوا و خود تارنما بايد ارتقا پيدا کند تا تارنما ی شما ديده شود، دربارهی آن صحبت ،جستجو ، لينک يا محبوب(like ) شود. بايد با افراد مرتبط  با حوزهی کاری در فيس بوک، گوگل پلاس و تویيتر رابطه برقرار کنيد. اين کار به زمان و هم چنين پول نياز دارد. هر چه شرکت های بيشتری با اين قضيه آشنا شوند ، بايد کار بيشتری برای جلب توجه انجام داد.

پس بنابراين هر چه زود تر سئوی خود را انجام دهيد، به تلاش کم تری نياز خواهيد داشت.

لينکهای باکيفيت مورد نياز است و هرروز گران تر ميشوند

لينکهای با کيفيت گران قيمت هستند، حال ميخواهيد آنها را مستقيما خريداری کنيد يا با محتوای خوب و ارتقا ء آنها را به چنگ بياوريد. ميتوانيد يک لينک بهينه شدهی قوی ازتارنما          ي يکی از روزنامههای معتبر داخلی خريداری کنيد و حدود ۴۰۰،۰۰۰ تومان بپردازيد. ايجاد و ترويج محتوای با کيفيت با  موضوعات مختلف ارزان بدست نميآيد. هر چه تارنماهای بيشتری لينکهای معتبر بيشتری دريافت ميکنند، ميزان و کيفيت مورد نياز بالاتر و هزينهی بيشتری طلب خواهد کرد       و ارزش آن لينکها افزايش پيدا خواهد کرد. پس هرچه زودتر به ساخت لينک مشغول شويد، ارزانتر خواهد بود.

قوی  قويتر ميشود

تا به حال توجه کرده ايد که چرا قوی قويتر و ثروتمند ثروتمندتر ميشود؟

آیا درج رپورتاژ آگهی باید به تدریج و با زمان بندی انجام شود؟

سلام دوستان عزیز
خیلی ها تا الان این سوال را کرده اند
به خاطر همین تصمیم گرفتم این مطلب را درج کنم
برای اینکه شما بک لینک (منظورم از بک لینک ، یعنی لینک در همه صفحات است مثل سایدبار یا فوتر و… وگرنه رپورتاژ هم نوعی بک لینک محسوب می شود) در سایت های دیگر درج کنید حتما حتما حتما باید طبق زمان بندی این کار را انجام دهید
به خصوص اگر سایت شما یک سایت نوپا (تازه تاسیس) است این کار را باید آهسته تر و با شیب ملایم تری انجام دهید
گوگل پیشرفت
اینکه در تعداد سایت های زیادی به یکباره این کار را انجام دهید شما را در معرض خطر اسپم شدن و پنالتی (جریمه گوگل) قرار خواهد داد
اما در مورد رپورتاژ آگهی این کار لزومی ندارد به دلایل زیر:
اول اینکه وقتی لینکتان را در همه صفحات سایتی درج می کنید گوکل خیلی سریع از این موضوع باخبر می شود ولی در رپورتاژ آگهی چون فقط در یک صفحه خاص درج شده و از طرفی سرعت ایندکس شدن (قرار گرفتن در فهرست نتایج گوگل) برای سایت های مختلف فرق دارد ، گوگل به تدریج از این موضوع با خبر می شود. یعنی مثلا فرض کنید در ۵۰ سایت به یکباره رپورتاژ درج می کنید برای سایت های قوی تر شاید حتی کمتر از یکساعت و در سایت های ضعیف تر گاها تا حدود ۲۰ روز بعد گوگل از این موضوع با خبر می شود و در فهرست خودش قرار می گیرد
البته همه صاحبان سایت ها دوست دارند مطالبشان خیلی زود در نتایج گوگل فهرست شوند و برای این کار تلاش خودشان را می کنند ( مثلا درج مستمر و منظم مطالب در سایت ها مهمترین کار است که در رابطه با این موضوع باید به آن همت گماشت)

دوم اینکه در رپورتاژ آگهی لینک شما صرفا در یک صفحه خاص از سایت هایی گه آگهی درج می کنند قرار می گیرد نه در همه صفحات آنها
سوم اینکه شما دقیقا از صفحه ای لینک می گیرید که عنوان صفحه ، محتوای مطلب و متن لینک ها (انکر تکست ها) همه و همه مرتبط با مطالب سایت شما هستند
دقت کردید بعضی وقت ها یک مطلب در فضای اینترنت مثل بمب می ترکد ؟
این کار کاملا طبیعی انجام می شود
یعنی ممکن است شما چنان مطلب خوبی بنویسید که به یکباره صدها سایت آن را در سایتشان درج کنند و به شما لینک بدهند .
پس وقتی چیزی به صورت طبیعی و اگانیک ممکن است اتفاق بیفتد پس شما نباید نگران انجام آن از سمت خودتان باشید.

دو نکته خیلی مهم در سئو -فایل صوتی

دو نکته خیلی مهم در سئو :
مورد به روز رسانی مداوم سایت و تخصصی کار کردن (روی یک موضوع فوکوس کردن)
توضیحات در فایل صوتی :

نمونه پروپوزال ها برای ارائه به مشتریان سئو

سلام دوست عزیز من برای این پروژه اعلام آمادگی دارم
برای بک لینک ما فقط در قالب تبلیغات تبلیغات ما کار می کنیم چون ریسک پنالتی ندارد
حدود ۱۵۰ سایت ایرانی و فارسی و همچنین ۱۰۰ وبلاگ با بالا بردن اعتبار که حاوی جذابیت در سایت های خود ما در زمینه دکوراسیون خانه نوشتن و قرار دادن متن لای text متن به سایت شما لینک
این کار بهترین و کمترین خطر برای افزایش رتبه گوگل است
لطفا برای بررسی بیشتر آدرس سایت و کلمات خود را ارسال کنید
موفق باشید

ایده های درآمد از طریق برون سپاری (دورکاری)

آرم های طراحی برای کسب و کارهای کوچک، دیگران رایگان و وب سایت ها.
کتاب های طراحی و کتاب برای نویسندگان.
طراحی کارت تبریک و ترسیم برای شرکت ها یا فروش آنلاین.
طراحی گرافیک رسانه های اجتماعی، تصاویر جذب مخاطب و گرافیک ایمیل برای شرکت ها.
طراحی پوشش هنری و گرافیک آلبوم برای خوانندگان برای استفاده در آلبوم های خود و در جریان خدمات.
طراحی رابط کاربر برای برنامه های تلفن همراه و دسکتاپ برای کسب و کار، وب سایت ها و سازمان ها.
نمایش و نمایش قالب، نمایش اسلاید و دیگر محتوای مولتی مدیا برای شرکت ها.
کمیک ها، آواتار ها و دیگران

تبدیل شدن به یک هنرمند خال کوبی آزاد و رسم خالکوبی های سفارشی برای افراد.
آماده سازی اسناد را برای دیگر متقاضیان آزاد و نمایندگی ها. شما می توانید در جمع آوری گرافیک رسانه های اجتماعی، ایجاد یک وب سایت جدید، سفارشی سازی قالب ها و موارد دیگر کمک کنید.
ایجاد پیشرفته های پیشرفته دیجیتالی، تصاویر و ترسیم برای شرکت ها و تجارت های تجاری (Campaigns تبلیغات، رسانه های اجتماعی و غیره.
ارائه خدمات ردیابی به افراد و شرکت هایی که پیروی از تبدیل آرم ها و تصاویر به فایل های بردار هستند.
ارائه خدمات تبدیل فایل برای طراحان و سازمان ها. مورد فوق ممکن است شامل تبدیل برخی از فایل ها به اسناد .psd برای فتوشاپ و یا مهاجرت چیزی از فتوشاپ به InDesign برای اهداف چاپ.
نوشتن اشعار، کوتاه مدت، کمیک، مانگا و دیگر پروژه های نوشتن خلاق برای افراد، وبلاگ ها و مجلات / نشریات.
تبلیغات نوشتاری، شعارها، شعارها و خلاصه خلاق دیگر برای کسب و کار.
ارائه خدمات کپی رایتینگ مستقیم به شرکت ها برای کمپین های خاص. (خواندن AMA از copywriter پاسخ مستقیم است که ۱۰،۰۰۰ دلار در ماه)
نوشتن مقالات و سایر مطالب (مانند اسناد) برای کسب و کار.
توصیف محصولات، لیست ها و سایر مطالب مرتبط با تجارت الکترونیک برای کسب و کار بنویسید.
اسناد را از چاپ / فیزیکی کاتالوگ به دیجیتال تکرار کنید.
ارائه رزومه و نامه نامه طراحی و نوشتن خدمات برای کمک به مردم در جستجوی حرفه ای خود.
ارائه خدمات نوشتن فنی برای
تبدیل به یک ویرایشگر برای کتاب ها، مقالات، اسناد پشتیبانی و سایر مطالب نوشته شده است.
تبدیل به یک دستیار نوشتن برای
ایجاد یک گرافیک سفارشی برای هنر پوشش کانتینر Youtubers.
تحسین فیلم های اولیه و بی نظیر برای Youtubers.
آج
ایجاد فیلم های موبایل، محتوای سبک اخبار برای رسانه های سایت، و فیلم های خنده دار / خلاق. شما همچنین می توانید ویدیوهای ویروسی را در سایت هایی مانند Viralhog، Jukin Media و غیره به فروش برسانید.
تبدیل به هنرمند ۳D برای ایجاد ارائه های سفارشی برای فیلم ها، بازی ها، معماری و بسیاری از پروژه های دیگر که شامل تولید و توسعه ۳D است.
ایجاد شخصیتمتحرک و ارائه خدمات ۳D مدل سازی با انیمیشن.
برای ساختن آهنگ، ضرب و شتم و ابزار تبلیغاتی برای فروشندگان ویدیو.
موسیقی موسیقی و تجاری برای فروش در سهام وب سایت

ایجاد موسیقی و لیست آن در جریان خدمات مانند Spotify، Soundcloud، موسیقی اپل، Deezer، گوگل پخش / یوتیوب، و بیشتر.
آموزش مردم چگونه می توان موسیقی ایجاد شده است یا این که با آموزش یک وسیله خاص یا کمک
ارائه خدمات ضبط صدا و صدا برای فیلم ها، انیمیشن ها و سایر پروژه های ویدئویی که نیاز به رووی دارند.
ارائه خدمات ویرایش صوتی به سازندگا
ارائه خدمات ضبط صوتی برای رویدادها، کنسرت ها و سایر پروژه های متمرکز صوتی.
تبدیل به یک دی جی و انجام در احزاب، حوادث محلی، مراسم ازدواج، و دیگر مکان ها در منطقه محلی و بیش از این.
ارائه خدمات پژوهش نام دامنه و سایر خدمات مرتبط با برند تجاری و نامگذاری محصولات.
حساب های اینستاگرام یا سایر رسانه های اجتماعی مانند Twitter، Snapchat و مدیریت فیس بوک برای شرکت ها.
ایجاد برنامه های جذب مخاطبان و راهبردهای محتوای رسانه های اجتماعی برای شرکت ها برای اجرای.
ارائه خدمات و مشتری پشتیبانی برای شرکت ها. مورد فوق می تواند به اندازه مدیریت یک حضور اجتماعی (مانند پاسخ دادن به سوالات برای یک صفحه فیس بوک) یا پیشرفته تر مانند نظارت بر شرکت ایمیل و پاسخ به سوالات باشد.
مدیریت کمپین ها جذب مخاطب ایمیل و دنباله های خودکار پاسخگو برای شرکت ها.
مدیریت تبلیغات برای کسب و کار. مورد فوق می تواند تبلیغات رسانه های اجتماعی، تبلیغات جستجو، تبلیغات ویدئویی و بسیاری از دیگر اشکال دیگر از کمپین های تبلیغاتی باشد.
مدیریت کمپین ها واسطه و تاثیر گذار برای شرکت ها. این شامل کمک به رانندگان میان افزار به یک برنامه جدید، گرفتن نفوذگران برای تبلیغ یک مارک تجاری و حفظ روابط در طول زمان برای تبلیغات جدید است.
ارائه خدمات جذب مخاطب تجارت الکترونیک به شرکت ها. شما می توانید با مدیریت کمپین های تبلیغاتی، مشارکت، مشارکت و مشاغل خانگی کمک کنید و غیره.
خدمات ارائه شده به مشتریان را دنبال کنید.
ارائه خدمات مدیریت وبلاگ و راه حل های محتوا برای کسب و کار، افراد و / یا شبکه ها وب سایت شما می توانید در مدیریت مقالات و قالب بندی، متا توضیحات، تبلیغات رسانه های اجتماعی و غیره کمک کنید.
ارائه خدمات جذب مخاطب فیزیکی برای شرکت هایی با حضور محلی در بزرگترین شهرهای بزرگ و بزرگ.
تبدیل شدن به یک سازنده موسیقی و کمک به هنرمندان در آینده هنرمندان توجه بیشتری به آهنگ های خود می کنند. مورد فوق می تواند شامل ارتقاء آهنگ ها از طریق جریان سیستم عامل، تبلیغ موسیقی های ویدئویی، کار با ایستگاه های رادیویی و غیره باشد.
شرکت های تبلیغاتی عکاسی سفارشی را برای استفاده در رسانه های اجتماعی بکار ببرید. مورد فوق می تواند شامل عکس های زندگی،عکس های سفر، مد و غیره.
برنامه های تبلیغاتی سفارشی برای شرکت ها برای اشتراک گذاری در ویدیوهای یوتیوب و فیس بوک / نمایش مشخصات عمومی بکشید.
Twitch، Youtubers، شروع کار و موارد دیگر برش دهید و ویرایش کنید.
فروش پیش تنظیمات Lightroom سفارشی، ویدئو LUTs، پس از اثر قالب ها، و بیشتر در FilterGrade! (فروش محصولات در FilterGrade)
برای عکسبرداری از محصولات عکاسان، عکاسان عروسی، عکاسان غذا و بسیاری از زمینه های دیگر از عکاسی، عکس برداری.
عکاسی محصول برای آآزون، eBay و دیگر بازارهای بزرگ و یا کمک به وب سایت های تجارت الکترونیک با عکس محصولات خود در وب سایت های خود.
فروش عکس های خود از سفر و عکس های خود را. (خواندن روشهای بیشتری برای کسب درآمد به عنوان یک عکاس)
فروش فیلم ها از سفرهای خود و / یا ایجاد یوتیوب کانال برای به اشتراک گذاشتن فیلم های خود.
مجوز تصاویر به صورت مستقیم شرکت ها، کسب و کارهای محلی و وب سایت ها در سراسر جهان.
تصاویر مجاز و یا محتوای نوشته شده برای اهداف سرمقله به مجلات، روزنامه ها و رسانه های سازمانی هر دو بزرگ و کوچک است.
وب سایت ها را برای کسب و کارهای کوچک در منطقه محلی یا در یک طرح خاص که روی آن تمرکز می کنید تنظیم کنید.
برنامه های موبایل و / یا وب سایت های سفارشی برای کسب و کار را توسعه دهید.
پلاگین ه ، افزونه ها و سایر برنامه های افزودنی را برای شرکت های نرم افزاری توسعه دهید. شما می توانید Plugin Shopify، افزونه WooCommerce، کد سفارشی برای وردپرس و خیلی چیزهای دیگر را توسعه دهید. (دفعات بازدید: چگونه این موسسه باعث پول فروش پلاگین با مزایا)
توسعه بازی برای فروش در Apple App Store، App Store آازون، گوگل Play، Opera Mobile Store و موارد دیگر.
ارائه مشاوره توسعه و خدمات به استودیو های بازی ویدئویی. شما می توانید با توسعه Unity / Unity3D، سازگاری متقابل پلتفرم، مدیریت گرافیک و موارد دیگر کمک کنید.
ایجاد API ها و پایگاه های داده برای شرکت هایی که تحت مدیریت خود هستند.
ارائه مشاوره توسعه به افراد و تیم هایی که پیروی از گسترش دانش یا تخصص خود در زمینه های خاص هستند. به عنوان مثال شما می توانید فروشگاه های تجارت الکترونیک مشاوره و بهترین نرم افزار برای نیازهای آنها باشد یا شما می توانید به یک توسعه دهنده در حل یک مشکل خارج از محدوده خود در پروژه های یکپارچه کمک کنید.
ارائه اخبار و خدمات جمع آوری رسانه ها برای وب سایت ها و خبرنامه های ایمیل.
ارائه تست A / B و خدمات جذب مخاطب به وب سایت های تجارت الکترونیک.
ارائه خدمات فهرست و جذب مخاطب به عوامل و شرکت ها املاک و مستغلات.
ارائه خدمات و خدمات مدیریت داده ها به شرکت های بزرگ جهت ارزیابی فرایندها.
ارائه خدمات تجزیه و تحلیل داده ها و تولید

تبدیل شدن به مدیر سرور و کمک به شرکت های تجاری نرم افزار خود در حال اجرا هموار است.
ارائه مشاوره امنیتی به وب سایت ها و شرکت های نرم افزاری برای اطمینان از حفاظت از کاربران خود.
ارائه مدرک مجانی برای کارآفرینان، شرکت های کوچک و سایر فارغ التحصیلان.
مدیران مدرسان، کارآفرینان و دیگ؟برای کمک به آنها از طریق سخت ترین مشاغل خود کار خود را با مشاوره ای استراتژیک کار می کنند.
ارائه خدمات مشاوره مسافرت و کمک به برنامه سفر به افراد، شرکت ها و رویدادها / کارگاه های آموزشی.
آموزش کارگاه های عکاسی و ارائه آموزش ۱ در ۱ برای مهارت هایی مانند نورپردازی، عکسبرداری، ویرایش و غیره.
تعمیر کامپیوتر، تعمیر تلفن همراه و سایر خدمات ارائه خدمات فنی به افراد و شرکت های محلی.
ارائه خدمات آموزش کامپیوتر به افراد و تیم ها. شما می توانید مردم را در مورد برنامه های خاص نرم افزار، تکنیک های توسعه، مهارت های خلاقانه و غیره آموزش دهید!
جواهرات دست ساز و قطعات سفارشی را برای مشتری ایجاد کنید.
هنر دست ساز و صنایع دستی سفارشی برای مشتریان ایجاد کنید.
ایجاد سفارشی گل و گیاهان تزئینی برای مراسم عروسی، احزاب، رویدادهای ویژه و مشتریان تجاری.
مبلمان سفارشی و تزئینی داخلی برای افراد و / یا کسب و کار در اموال خود قرار دادن ایده ها شامل بروشور مبلمان، قطعات مخصوص، زیور آلات سفارشی و دکوراسیون و غیره است.
بازی های هیجان انگیز سرگرم کننده، پازل، بازی های مهمانی، حیاط خلوت، بازی های ذهن جذاب و غیره را تشویق کنید.
طراحی بروشور و ارائه خدمات سفارشی scrapbooking به مشتریان.
تبدیل به یک طراح مد و مد که به افراد مشهور ، نفوذگران و دیگران کمک می کند تا در حوادث خود بهترین باشند. (خواندن چرا سبک ها مهم هستند)
تبدیل شدن به یک هنرمند آرایش برای بازیگران / بازیگران، شرکت های رسانه ای، نمایش های مد و غیره. (خواندن نحوه انتخاب آرایش هنرمند)
ارائه خدمات برنامه ریزی رویداد شما می توانید برنامه های خود را به برنامه های زوج ها برنامه ریزی کنید، رویدادهای مرتبط با شرکت ها، سازماندهی ملاقات ها و … کمک کنید < بر /> اگر آشپزی تخصص شما باشد، می توانید به عنوان یک تامین کننده غذا، غذا، پخت، کالاهای ویژه و دیگر غذاها / نوشیدنی ها را برای رویدادها، کسب و کار و حزب کار کنید.
تبدیل به یک
ارائه مشاوره خدمات طراحی داخلی به مشتریان فردی، عوامل املاک و مستغلات پیروی از ایجاد
برای کمک به طراحان داخلی طراحی یک تم برای مکان بر اساس پالت رنگ، به یک رنگ مشاور تبدیل شوید.
یک مشاور مواد مغذی برای کمک به مردم در رژیم غذایی خود بیا مورد فوق ممکن است شامل کار با افرادی باشد که دارای آلرژیهای شدید غذایی هستند یا افرادی که دارای رژیم های سختگیرانه برای ورزش هستند.
تبدیل شدن به یک مربی شخصی و کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف تناسب اندام خود. شما می توانید به یوگا و مراقبت های پزشکی، قلب، وزن، و دیگر تمرینات کمک کنید.
خدمات تجاری رایگان شامل برنامه هایی مانند Microsoft Excel، PowerPoint، گوگل Slides، Prezi و موارد دیگر. شما می توانید در تولید گزارش ها، ایجاد فرمول هایی برای پیش بینی اطلاعات، قالب بندی ارائه ها و غیره کمک کنید.
ارائه تحقیقات خدمات به شرکت ها و افرادی که نیاز به اطلاعات اضافی و منابع معتبر در مورد یک موضوع . شما می توانیدکارهای تحقیقاتی را انجام دهید و یا به صورت مستقیم با شرکت ها در پروژه های تحقیقاتی برای موضوعات خاص کار کنید.
کار به عنوان یک فروشنده رایگان برای شرکت هایی که نیازمند کمک اضافی با فروش تیم خود هستند. این ممکن است شامل ارسال ایمیل به مشتریان آینده نگر، رسیدگی به پیگیری تماس تلفنی، تخفیف محصولات / خدمات و خیلی بیشتر.
ایجاد طرح های تجاری، راهبری های فروش، پروژه های بودجه و سایر استراتژیک های اسناد برای کسب و کار.
تهیه صورتحساب جمع آوری و پیگیری خدمات. این شامل کمک به کسب و کار در دریافت پرداخت برجسته خود از مشتریان از طریق پیگیری نامه ها، ایمیل ها، و غیره
دوره ها برای کمک به دیگران مهارت های مهم یاد بگیرند. شما می توانید دوره هایی برای طیف وسیعی از موضوعات از عکاسی به برنامه نویسی به کسب و کار و بیش از این ایجاد کنید. سایت هایی مانند Skillshare به راحتی می توانند مخاطبین زیادی را با دوره های خود به اشتراک بگذارند.
تبدیل به یک مدیر و کمک به خوانندگان، تولید کنندگان، نفوذران و دیگر کارآفرینان با قراردادهای خود، معاملات تجاری و مدیریت کلی. < / p>

ایده های جالب برای درآمد از طریق برون سپاری (دورکاری) – قسمت ۲

h تیم فروش خود را. این ممکن است شامل ارسال ایمیل به مشتریان آینده نگر، رسیدگی به پیگیری تماس تلفنی، تخفیف محصولات / خدمات و خیلی بیشتر.
ایجاد طرح های تجاری، راهبری های فروش، پروژه های بودجه و سایر استراتژیک های اسناد برای کسب و کار.
تهیه صورتحساب جمع آوری و پیگیری خدمات. این شامل کمک به کسب و کار در دریافت پرداخت برجسته خود از مشتریان از طریق پیگیری نامه ها، ایمیل ها، و غیره
دوره ها برای کمک به دیگران مهارت های مهم یاد بگیرند. شما می توانید دوره هایی برای طیف وسیعی از موضوعات از عکاسی به برنامه نویسی به کسب و کار و بیش از این ایجاد کنید. سایت هایی مانند Skillshare به راحتی می توانند مخاطبین زیادی را با دوره های خود به اشتراک بگذارند.
تبدیل به یک مدیر و کمک به خوانندگان، تولید کنندگان، نفوذران و دیگر کارآفرینان با قراردادهای خود، معاملات تجاری و مدیریت کلی. < / p>

ایده های جالب برای درآمد از طریق برون سپاری (دورکاری)

آرم های طراحی برای کسب و کارهای کوچک، دیگران رایگان و وب سایت ها.
کتاب های طراحی و کتاب برای نویسندگان.
طراحی کارت تبریک و ترسیم برای شرکت ها یا فروش آنلاین.
طراحی گرافیک رسانه های اجتماعی، تصاویر جذب مخاطب و گرافیک ایمیل برای شرکت ها.
طراحی پوشش هنری و گرافیک آلبوم برای خوانندگان برای استفاده در آلبوم های خود و در جریان خدمات.
طراحی رابط کاربر برای برنامه های تلفن همراه و دسکتاپ برای کسب و کار، وب سایت ها و سازمان ها.
نمایش و نمایش قالب، نمایش اسلاید و دیگر محتوای مولتی مدیا برای شرکت ها.
کمیک ها، آواتار ها و دیگران

تبدیل شدن به یک هنرمند خالکوبی آزاد و رسم خالکوبی سفارشی برای افراد.
تهیه اسناد را برای دیگر متقاضیان آزاد و نمایندگی ها. شما می توانید در جمع آوری گرافیک رسانه های اجتماعی، ایجاد یک وب سایت جدید، سفارشی سازی قالب ها و موارد دیگر کمک کنید.

ایجاد پیشرفته های پیشرفته دیجیتالی، تصاویر و ترسیم برای شرکت ها و تجارت تجاری (کمپین ها تبلیغاتی، رسانه های اجتماعی و غیره.
ارائه خدمات ردیابی به افراد و شرکت هایی که پیروی از تبدیل آرم ها و تصاویر به فایل های بردار هستند.
ارائه خدمات تبدیل فایل برای طراحان و سازمان ها. موارد فوق ممکن است شامل تبدیل برخی از فایل ها به فایل های .psd برای فتوشاپ یا مهاجرت چیزی از فتوشاپ به InDesign برای اهداف چاپ. /> نوشتن اشعار، کوتاه مدت، کمیک، مانگا و دیگر پروژه های نوشتن خلاق برای افراد، وبلاگ ها و مجلات / نشریات.
تبلیغات متن، شعارها، شعارها و خلاصه خلاق دیگر برای کسب و کار.
ارائه خدمات کپی رایتینگ مستقیم به شرکت ها برای کمپین های خاص. (خواندن AMA از copywriter پاسخ مستقیم است که ۱۰،۰۰۰ دلار در ماه)
نوشتن مقالات و سایر مطالب (مانند اسناد) برای کسب و کار.
توصیف محصولات، لیست ها و سایر مطالب مرتبط با تجارت الکترونیک برای کسب و کار.
اسناد را از چاپ / کاتالوگ فیزیکی به دیجیتال.
ارائه رزومه و نامه نامه طراحی و نوشتن خدمات برای کمک به مردم در جستجوی حرفه ای خود.
ارائه خدمات نوشتن فنی برای
تبدیل به یک ویرایشگر برای کتابها، مقالات، اسناد پشتیبانی و سایر مطالب نوشته شده است.

تبدیل به یک دستیار نوشتن برای
ایجاد یک گرافیک سفارشی برای هنر پوشش کانتینر Youtubers.
تحسین فیلم های اولیه و بی نظیر برای Youtubers.

ایجاد فیلم های موبایل، محتوای سبک اخبار برای رسانه های سایت، و فیلم های خنده دار / خلاق. شما همچنین می توانید ویدیوهای ویروسی را در سایت هایی مانند Viralhog، Jukin Media و غیره به فروش برسانید.
تبدیل به هنرمند ۳D برای ایجاد ارائه های سفارشی برای فیلم ها، بازی ها، معماری و بسیاری از پروژه های دیگر که شامل تولید و توسعه ۳D است.
ایجاد شخصیتمتحرک و ارائه خدمات ۳D مدل سازی با انیمیشن.
برای ساختن آهنگ، ضرب و شاتم و ابزار تبلیغاتی برای فروشندگان ویدیو.
موسیقی موسیقی و تجاری برای فروش در وب سایت های سهام

ایجاد موسیقی و لیست آن در جریان خدمات مانند Spotify، Soundcloud، موسیقی اپل، Deezer، گوگل پخش / یوتیوب، و بیشتر.
آموزش مردم چگونه می توان موسیقی ایجاد شده است یا این که با آموزش یک وسیله خاص یا کمک
ارائه خدمات ضبط صدا وصدا برای فیلم ها، انیمیشن ها و دیگر پروژه های ویدئویی که نیاز به رووی دارند.
ارائه خدمات ویرایش صوتی به سازندگا
ارائه خدمات ضبط صوتی برای رویدادها، کنسرت ها و سایر پروژه های متمرکز صوتی.
تبدیل به یک دی جی و انجام در احزاب، حوادث محلی، مراسم ازدواج، و دیگر مکان ها در منطقه محلی و بیش از این.
ارائه خدمات تحقیق دامنه و سایر خدمات مرتبط با برند تجاری و نامگذاری محصولات.
حساب های اینستاگرام یا سایر رسانه های اجتماعی مانند Twitter، Snapchat و مدیریت فیس بوک برای شرکت ها.
ایجاد برنامه های جذب مخاطبان و راهبردهای محتوای رسانه های اجتماعی برای شرکت ها برای اجرای.
ارائه خدمات و مشتری پشتیبانی برای شرکت ها. مورد فوق می تواند به اندازه مدیریت یک حضور اجتماعی (مانند پاسخ دادن به سوالات برای یک صفحه فیس بوک) یا پیشرفتهتر مانند نظارت بر شرکت ایمیل و پاسخ به سوالات باشد.
مدیریت کمپین ها جذب مخاطب ایمیل و پیگیری های خودکار پاسخگو برای شرکت ها.
مدیریت تبلیغات برای کسب و کار. مورد فوق می تواند تبلیغات رسانه های اجتماعی، تبلیغات جستجو، تبلیغات ویدئویی و بسیاری از دیگر اشکال دیگر از کمپین های تبلیغاتی باشد.
مدیریت کمپین های بین المللی و تاثیر گذار برای شرکت ها. این شامل کمک به رانندگان میان افزار به یک برنامه جدید، گرفتن نفوذگران برای تبلیغ یک مارک تجاری و حفظ روابط در طول زمان برای تبلیغات جدید است.
ارائه خدمات جذب مخاطب تجارت الکترونیک به شرکت ها. شما می توانید با مدیریت کمپین های تبلیغاتی، مشارکت، مشارکت و مشاغل خانگی کمک کنید و غیره.
خدمات ارائه شده به مشتریان را دنبال کنید.
ارائه خدمات مدیریت وبلاگ و راه حل های محتوا برای کسب و کار، افراد و / یا شبکه های وب سایت شما می توانید در مدیریت مقالات و قالب بندی، متا توضیحات، تبلیغات رسانه های اجتماعی و غیره کمک کنید.
ارائه خدمات جذب مخاطب فیزیکی برای شرکت های با حضور محلی در بزرگترین شهرهای بزرگ و بزرگ.

تبدیل شدن به یک سازنده موسیقی و کمک به هنرمندان در آینده هنرمندان توجه بیشتری به آهنگ های خود می کنند. مورد فوق می تواند شامل ارتقاء آهنگ ها از طریق جریان سیستم عامل، تبلیغ موسیقی ویدئویی، کار با ایستگاه های رادیویی و غیره باشد.
شرکت های تبلیغاتی عکاسی سفارشی برای استفاده در رسانه های اجتماعی بکار. مورد فوق می تواند شامل عکس های زندگی، عکس های سفر، مد و غیره.
برنامه های تبلیغاتی سفارشی برای شرکت ها برای اشتراک گذاری در ویدیوهای یوتیوب و فیس بوک / نمایش مشخصات عمومی بکشید.
بریدن و ویرایش، Twitch، Youtubers، شروع کار و موارد دیگر.
فروش پیش تنظیمات Lightroom سفارشی، ویدیو LUTs، پس از اثر قالب ها، و بیشتر در FilterGrade! (فروش محصولات در FilterGrade)
برای عکسبرداری از محصولات عکاسان، عکاسان عروسی، عکاسان غذا و بسیاری از زمینه های دیگر از عکاسی، عکس برداری.
عکاسی محصول برای آآزون، eBay و دیگر بازارهای بزرگ و یا کمک به وب سایت های تجارت الکترونیک با عکس محصولات خود در وب سایت های خود.
فروش عکس های خود از سفر و عکس های خود را. (خواندن روشهای بیشتری برای کسب درآمد به عنوان یک عکاس)
فروش فیلم ها از سفرهای خود و / یا ایجاد یوتیوب کانال برای به اشتراک گذاریشتن فیلم های خود.
مجوز تصاویر به صورت مستقیم شرکت ها، کسب و کارهای محلی و وب سایت ها در سراسر جهان.
تصاویر مجاز و یا محتوای نوشته شده برای اهداف سرمقله به مجلات، روزنامه ها و رسانه های سازمانی هر دو بزرگ و کوچک است.
تنظیم وب سایت ها برای کسب و کارهای کوچک در منطقه محلی یا در یک طرح خاص که روی آن تمرکز کنید.
برنامه های موبایل و / یا وب سایت های سفارشی برای کسب و کار را توسعه دهید.

برنامه های توسعه افزونه ها و برنامه های افزودنی را برای شرکت های نرم افزاری توسعه می دهد. شما می توانید Plugin Shopify، افزونه WooCommerce، کد سفارشی برای وردپرس و خیلی چیزهای دیگر را توسعه دهید. (دفعات بازدید: چگونه این موسسه باعث پول فروش پلاگین با مزایا)
توسعه بازی برای فروش در فروشگاه برنامه اپل، فروشگاه App آازون، گوگل پخش، فروشگاه اپرا موبایل و موارد دیگر.
ارائه مشاوره توسعه و خدمات به استودیو های بازی ویدئویی. شما می توانید با توسعه Unity / Unity3D، سازگاری متقابل پلتفرم، مدیریت گرافیک و موارد دیگر کمک کنید.
ایجاد API ها و پایگاه های داده برای شرکت هایی که تحت مدیریت خود هستند.
ارائه مشاوره توسعه به افراد و تیم هایی که از گسترش دانش یا تخصص خود در زمینه های خاص هستند. به عنوان مثال شما می توانید فروشگاه های تجارت الکترونیک مشاوره و بهترین نرم افزار برای نیازهای آنها باشند یا شما می توانید به یک توسعه دهنده در حل یک مشکل خارج از محدوده خود در پروژه های یکپارچه کمک کنید.
ارائه اخبار و خدمات جمع آوری رسانه ها برای وب سایت ها و خبرنامه های ایمیل.
ارائه تست A / B و خدمات جذب مخاطب به وب سایت های تجارت الکترونیک.
ارائه خدمات فهرست و جذب مخاطب به عوامل و شرکت ها املاک و مستغلات.
ارائه خدمات و خدمات مدیریت اطلاعات به شرکت های بزرگ جهت ارزیابی فرایندها.
ارائه خدمات تجزیه و تحلیل داده ها و تولید

تبدیل به مدیر سرور و کمک به شرکت های تجاری نرم افزار خود در حال اجرا هموار است.
ارائه مشاوره امنیتی به وب سایت ها و شرکت های نرم افزاری برای اطمینان از حفاظت از کاربران خود.
ارائه مدرک رایگان برای کارآفرینان، شرکت های کوچک و دیگر فارغ التحصیلان.
مدیران مدرسان، کارآفرینان و دیگ برای کمک به آنها از طریق سخت ترین مشاغل خود کار خود را با مشاوره ای استراتژیک کار می کنند.
ارائه خدمات مشاوره مسافرت و کمک به مسافرت به افراد، شرکت ها و رویدادها / کارگاه های آموزشی.
آموزش کارگاه های عکاسی و آموزش ۱ در ۱ برای مهارت هایی مانند نورپردازی، عکسبرداری، ویرایش و غیره.
تعمیر کامپیوتر، تعمیر تلفن همراه و سایر خدمات ارائه خدمات فنی به افراد و شرکت های محلی.
ارائه خدمات آموزش کامپیوتر به افراد و تیم ها. شما می توانید مردم را در مورد برنامه های خاص نرم افزار، تکنیک های توسعه، مهارت های خلاقانه و غیره آموزش!
جواهرات دست ساز و قطعات سفارشی را برای مشتری ایجاد کنید.
هنر دست ساز و صنایع دستی سفارشی برای مشتریان ایجاد کنید.
ایجاد سفارشی گل و گیاهان تزئینی برای مراسم عروسی، احزاب، رویدادهای ویژه و مشتریان تجاری.
مبلمان سفارشی و تزئینی داخلی برای افراد و / یا کسب و کار در اموال خود قرار دادن ایده ها شامل بروشور مبلمان، قطعات مخصوص، ز؟و ورای سفارشی و دکوراسیون و غیره است.
بازی های هیجان انگیز سرگرم کننده، پازل، بازی های مهمانی، حیاط خلوت، بازی های ذهن جذاب و غیره را تشویق کنید.
طراحی بروشور و ارائه خدمات سفارشی scrapbooking به مشتریان.
تبدیل به یک طراح مد و مد که به افراد مشهور، نفوذگران و دیگران کمک می کند تا در حوادث خود بهترین باشند. (خواندن چرا سبک ها مهم هستند)
تبدیل شدن به یک هنرمند آرایش برای بازیگران / بازیگران، شرکت های رسانه ای، نمایش های مد و غیره. (خواندن نحوه انتخاب آرایش هنرمند)
ارائه خدمات برنامه ریزی رویداد شما می توانید برنامه های خود را به برنامه های زوج ها برنامه ریزی، رویدادهای مرتبط با شرکت ها، سازماندهی ملاقات ها و … کمک کنید <بر / > اگر آشپزی تخصص شما باشد، می توانید به عنوان یک تامین کننده غذا، غذا، پخت، کالاهای ویژه و دیگر غذاها / نوشیدنی ها برای رویدادها، کسب و کار و حزب کار کنید.

تبدیل به یک
ارائه مشاوره خدمات طراحی داخلی به مشتریان فردی، عوامل املاک و مستغلات پیروی از ایجاد
برای کمک به طراحان داخلی طراحی یک تم برای محل بر اساس پالت رنگ، به یک مشاور رنگ تبدیل شوید
یک مشاور مواد مغذی برای کمک به مردم در رژیم غذایی خود ممکن است شامل موارد زیر باشد: کار با افرادی که دارای غذاهای پرخطر هستند یا افرادی که دارای رژیم های سختگیرانه برای ورزش هستند.
تبدیل شدن به یک مربی شخصی و کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف تناسب اندام خود. شما می توانید به یوگا و مراقبت های پزشکی، قلب، وزن، و دیگر تمرینات کمک کنید.
خدمات تجاری رایگان شامل برنامه هایی مانند Microsoft Excel، PowerPoint، گوگل Slides، Prezi و موارد دیگر. شما می توانید در تولید گزارش ها، ایجاد فرمول هایی برای پیش بینی اطلاعات، قالب بندی ارائه ها و غیره کمک کنید.
ارائه خدمات تحقیق به شرکت ها و افرادی که نیاز به اطلاعات اضافی و منابع معتبر در مورد یک موضوع. شما می توانید

 • ۱

چک لیست سئو -ترجمه

ما فوق العاده هیجان زده این لیست سرپرستی در یک فرم مناسب: فهرست جامع برای کامل سئو مقاله. این همیشه آسان نیست که تمام عوامل جستجو در صفحه را به خاطر اضافه کنید که تصمیم میگیرد چه چیزی را در بالای نتایج جستجو نشان دهد، اما این ابزار به شما اجازه میدهد تا به سرعت به شما اطمینان بدهم. صفحه را لمس کنید، به آن لینک دهید، آن را به اشتراک بگذارید – ما این را به عنوان یک منبع برای هر کسی که می خواهد یک مقاله دوستانه را بنویسیم، ساخته ایم.

 عنوان Tag را با کلمه کلمات کلیدی خود شروع کنید

 اضافه کردن اصلاحاتی مانند “بهترین” “۲۰۱۶” یا “راهنمای” به پایان پست خود برای گرفتن ترافیک جستجوی طولانی تر.

 این پست فقط محتوای یکتا را ارائه نمی دهد – این ارزش منحصر به فردی را فراهم می کند (* با takeaways یکتا و مفید بودن هیچ جایی در وب یافت نشد.)

 کلمه کلمات کلیدی را در ابتدای مقاله قرار دهید

 شامل عبارات کلمات کلیدی در عنوان متا و تغییر در متا توصیف

 از عبارت کلمه کلمات کلیدی یا مترادف در ادامه عنوان استفاده کنید

 ضخامت و اصطلاح کلمه کلمات کلیدی و / یا مترادف را Italicize کنید

 از کلمه کلمات کلیدی به انتهای مقاله نیز استفاده کنید

 آدرس صفحه آن ۵ کلمه یا کمتر است و کلمه کلمات کلیدی را به درستی در اختیار شما قرار می دهد: مثال: آدرس صفحه این پست https://snapagency.com/blog/checklist-perfect-سئو-article. شما لازم نیست برای شامل و برای، اما، و غیره

 مطمئن شوید که عنوان پست در یک برچسب H1 پیچیده شده است

 یک تصویر یا تصاویر را در اختیارتان قرار دهید که هر دو فوق العاده با کیفیت بالا، سرگرم کننده، خنده دار و یا شیک برای توجه مردم و نگه داشتن آنها را بخوانند.

 لینک به وبسایتهایی غیر از مواردی که پست یا مقاله در آن قرار دارد.

 از واژگان کلمات کلیدی کلمه استفاده کنید – گوگل اکنون از این به عنوان معیارهای رتبه بندی استفاده می کند.

 تصاویر خود را به سایت با نام های فایل ذخیره کنید که کلمات را جداگانه و از کلمات کلیدی استفاده کنید – مثال مثال چک لیست برای برای کامل-سئو-article.jpg

 اضافه کردن alt(توضیحات عکس)(متن توضیحی عکس) یا متن جایگزین برای هر تصویر، به عنوان توصیفی همانطور که در مورد آنچه که در تصویر است ممکن است – استفاده از کلمات کلیدی و مترادف در صورت مناسب.

 دکمه های اشتراک عمومی برجسته در شروع یا پایان محتوای خود – شناور در کنار محتوای یا در نوار کناری.

 ارسال محتویات طولانی – محتویات طولانی تر از ۱۵۰۰ – ۱،۸۰۰ کلمه در موتورهای جستجو بسیار خوب است.

 سعی کنید مردم را تا زمانی که احتمالا می توانید در سایت با لیست های گلوله ای، سایت های خبری با اطلاعات ارزشمند و تصاویر، پاک کنید. “زمان خاموش شدن” و یا زمان در صفحه به این معنی است که کسی پس از فرود در سایت شما به نتایج جستجو برمیگردد – به این معناست که آن ارزشمند نیست و به الگوریتم گوگل نشان میدهد که باید سایت به شما در فهرست پایینتر قرار دهد . اجتناب از این با ایجاد محتوای جذاب که انتظارات را برآورده می کند.

ایده های خلاقانه کار و کاسبی اینترنتی- قسمت ۲

پستالای الکترونیکی به فروش برسونین.
چگونگی استفاده از تیر و کمون: سایتی بسازین و در اون چگونگی ساخت کمون و تکنیکای تیراندازی رو آموزش بدین.
بازی زامبی: سایتی واسه ارائه این بازی بسازین.
سایت ورزشی: سایتی بسازین و در مورد ورزشای جور واجور مطلب بنویسین.
مغازه آنلاین: اگه محصولی واسه فروش دارین یه مغازه آنلاین بسازین.
فروش قالب سایت: اگه طراح سایت هستین یه سایت بسازین و در اون قالبای مختلفی رو به فروش برسونین.
کلیپای خنده دار: این کلیپا طرفداران خاص خود رو دارن. سایتی بسازین و در اون کلیپای خنده دار رو بذارین.
تصاویر رایگان: اگه تصاویر مختلفی در اختیار دارین اونا رو جمع کنین و به شکل رایگان در اختیار افراد بذارین.
خیاطی: در این سایت می تونین نکات مربوط به خیاطی رو بذارین.
سنگای قیمتی: اگه به این موضوع علاقه مند هستین می تونین سایتی بسازین و در اون تصاویر و مطالب مربوط به سنگای قیمتی رو منتشر کنین.
ایده های بیشتر:

ایجاد جواهرات: سایت شما ممکنه در برگیرنده ساخت جواهرات جور واجور باشه.
آموزشای مربوط به زیبایی و آرایش: در سایت خود می تونین مطالب و ترفندهای زیبایی و آرایشی رو منتشر کنین.
فروش پادکست: یکی از سودمندترین روش ها فروش پادکستای شخصیه. در هر بخش ای که مهارت دارین پادکست تولید کنین و در سایت خود به فروش برسونین.